Therapievormen

Psychotherapie bestaat in veel verschillende soorten en maten. Grofweg zijn er twee vormen psychotherapie: klachtgerichte en persoonsgerichte therapie. Bij klachtgerichte therapie staan één of enkele van uw klachten centraal in de therapie. Bij persoonsgerichte therapie staat u als persoon centraal. In sommige therapieën worden de twee vormen gecombineerd. En het kan voorkomen dat in de loop van een therapie het accent verschuift van klachtgericht naar persoonsgericht of andersom.

Over psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor als u psychische stoornissen en -problemen heeft. Gesprekken tussen u en de deskundige hulpverlener staan centraal. U leert in psychotherapie onder andere wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. lees meer

Over psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor als u psychische stoornissen en -problemen heeft. Gesprekken tussen u en de deskundige hulpverlener staan centraal. U leert in psychotherapie onder andere wat u zelf kunt doen om uw klachten te verminderen. Dat oefent u bijvoorbeeld door op een andere manier tegen bepaalde zaken aan te kijken of ander gedrag aan te leren. Of door te ontdekken wat er gebeurt in de wisselwerking tussen u en de mensen in uw directe omgeving. Psychotherapie kan u stimuleren om onbekende kanten van uzelf te ontdekken.
 
Het doel van psychotherapie is het verminderen of beter hanteerbaar maken van psychische klachten. Daarbij is uw inzet even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en uw eigen mogelijkheden.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Therapievormen

Psychotherapie bestaat in veel verschillende soorten en maten. Grofweg zijn er twee vormen psychotherapie: klachtgerichte en persoonsgerichte therapie. lees meer

Opzet en werkwijze

Aan het begin van de behandeling stelt de therapeut met u een behandelplan op. Daarin staat het volgende:
  • wat uw klachten zijn en aan welke problemen u in de therapie gaat werken
  • welke soort therapie u heeft afgesproken met uw therapie
  • wat u wilt bereiken met de therapie
lees meer

Opzet en werkwijze

Aan het begin van de behandeling stelt de therapeut met u een behandelplan op. Daarin staat het volgende:
  • wat uw klachten zijn en aan welke problemen u in de therapie gaat werken
  • welke soort therapie u heeft afgesproken met uw therapie
  • wat u wilt bereiken met de therapie
De behandeling kent een vast verloop volgens vaste patronen. Psychotherapie kan worden gegeven als individuele psychotherapie, groepspsychotherapie of als een systeembehandeling (gezins –of relatietherapie).

Voor wie?

Uit onderzoek blijkt dat psychotherapie onder andere effectief is in de behandeling van depressies, angststoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Psychotherapie kan ook helpen na een traumatische gebeurtenis, bij onbegrepen lichamelijke klachten of bij relatieproblemen. lees meer

Voor wie?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat psychotherapie onder andere effectief is in de behandeling van depressies, angststoornissen, eetstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Psychotherapie kan ook helpen na een traumatische gebeurtenis, bij onbegrepen lichamelijke klachten of bij relatieproblemen (relatietherapie).

Vaak vormt psychotherapie een onderdeel van een behandeling die uit meerdere behandelvormen bestaat. Samen met uw behandelaar wordt gekeken wat – in uw situatie – het beste aansluit bij uw behandeldoelen.

Aanmelden

Samen met uw behandelaar op de polikliniek Psychiatrie van het Radboudumc kunt u bespreken of u in aanmerking komt voor een vorm van psychotherapie. lees meer

Aanmelden

Samen met uw behandelaar op de polikliniek Psychiatrie van het Radboudumc kunt u bespreken of u in aanmerking komt voor een vorm van psychotherapie. Uw behandelaar zal u in contact brengen met de betreffende therapeut voor een kennismaking.

Niet alle vormen van psychotherapie worden binnen onze afdeling gegeven. Het kan zijn dat uw behandelaar uw verwijst naar een instelling / behandelaar buiten het Radboudumc.
 

Meer informatie?

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie kunt u in het onderdeel Patiënteninformatie bij het onderdeel psychotherapie meer lezen over deze vorm van behandeling. U kunt via de website daar ook een folder over downloaden.

Polikliniek Psychiatrie

Ingang: Ingang Oost
Gebouw: N
Verdieping: 0
Route: 961

bekijk route

Polikliniek Psychiatrie

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Ga naar Gebouw N, Verdieping 0 en volg route 961

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet