Ergotherapeut

Ergotherapie richt zich op alle dagelijkse dingen die iemand gewend is om te doen en die door een ziekte of aandoening niet meer naar tevredenheid lukken. Als gevolg van hoofd-hals kanker kunnen er problemen ontstaan met uw energieverdeling, omdat u door vermoeidheid niet meer alles kunt doen wat u graag zou willen. Samen kijken we naar de activiteiten die u graag wil uitvoeren, op welke manier dit het minste energie kost (ergonomie) en hoe de eventuele pijn- en vermoeidheidsklachten verminderd of voorkomen kunnen worden. Ook hebben we aandacht voor arbeidsgerelateerde vragen, schouder-, arm- of handproblematiek en hulpmiddelen/aanpassingen die de uitvoer van dagelijkse handelingen makkelijker kunnen maken.
Patiëntenzorg Behandelingen Revalidatie bij hoofd-hals kanker

Over de behandeling

Soms heeft de hoofd-hals kanker of de behandeling ervoor gezorgd dat u sommige dingen minder goed kunt doen. Bijvoorbeeld slikken, eten of praten. Dat kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. De revalidatiearts kan samen met u bekijken welke ondersteuning u hierbij nodig hebt. lees meer

Over de behandeling

Soms heeft de hoofd-hals kanker of de behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) ervoor gezorgd dat u sommige dingen minder goed kunt doen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • schouder- of nekbewegingen,
 • praten,
 • eten en drinken.
Dat kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. Wij willen deze beperkingen in het dagelijks leven tijdens en na een behandeling van hoofd-hals kanker verminderen. Het kan zijn dat de behandeling nog bezig is of net is afgerond. Het kan ook zijn dat de behandeling al langere tijd is afgerond.

Polikliniek Hoofd-Hals Oncologie Revalidatie

U komt naar de polikliniek voor Hoofd-Hals Oncologie Revalidatie. Daar kijken we welke klachten u heeft. De revalidatiearts kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Zo kunt u ondersteuning krijgen van een:

Als het nodig is starten we een revalidatiebehandeling. Soms is het ook mogelijk om begeleiding dichter bij huis te krijgen. Dit bepaalt u samen met de revalidatiearts.

Verwijzing

Voor de polikliniek Hoofd-Hals Oncologie Revalidatie wordt u doorverwezen via uw huisarts of behandelend medisch specialist. Vaak is dit een:

 • radiotherapeut,
 • medisch oncoloog,
 • keel-neus-oorarts,
 • mond-kaak-aangezichtschirurg.

Werkwijze

U wordt op één dagdeel gezien door een revalidatiearts, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist. De afspraken samen duren ongeveer 2,5 uur. Aan het eind van de dag bellen we u om een behandelplan te bespreken. Als u akkoord gaat wordt er een brief opgesteld voor u en uw specialisten.
 • De revalidatiearts is uw behandelend specialist tijdens de revalidatiebehandeling.

  lees meer


  Revalidatiearts

  De revalidatiearts is uw behandelend specialist tijdens de revalidatiebehandeling. Hij bespreekt belangrijke vraagstukken, regelt in overleg met u een specifiek behandelplan en coördineert uw revalidatiezorg.

 • Fysiotherapeut

  U kan na de behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) problemen krijgen bij het bewegen van de nek-, schouder- of aangezichtsspieren en van de mondopening. Bij klachten van het houding- en bewegingsapparaat kan een fysiotherapeut met behulp van adviezen en oefeningen hierop inspelen. De fysiotherapeut kan ook betrokken worden bij oedeem in het hoofd-hals gebied en bij een conditievermindering.

 • Logopedist

  Als gevolg van hoofd-hals kanker kunnen er problemen ontstaan op het gebied van het spreken, de stem, het slikken of de beweeglijkheid van de lippen, tong en kaak. De behandeling (operatie, bestraling en/of chemotherapie) kan er ook voor zorgen dat deze problemen ontstaan of toenemen. De logopedist kan met u het slikken trainen en indien nodig andere sliktechnieken aanleren. Daarnaast kan de logopedist u adviseren rondom het kiezen van de meest veilige voedingsconsistentie. Als u problemen heeft rondom het spreken is het mogelijk om adviezen en oefeningen te krijgen om de spraakverstaanbaarheid of de stem te verbeteren.

 • Diëtist

  Hoofd-hals kanker kan problemen geven met eten en drinken. Dit kan worden veroorzaakt door de kanker zelf of door de behandeling van de kanker. Pijn bij het slikken of kauwen, verminderde smaak en reuk, droge mond of een verminderde eetlust kunnen ervoor zorgen dat u minder gaat eten en uw gewicht minder wordt. Goede voeding is van belang om de kans op complicaties te verminderen en voor een goed herstel na de behandeling. Voeding en beweging spelen een belangrijke rol bij het weer opbouwen van de conditie. De diëtist geeft u adviezen om het eten makkelijker te maken en ervoor te zorgen dat u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke wensen, voedingsgewoonten en smaakvoorkeuren.

Behandelplan

Bij het opstellen van het behandelplan kijken we naar uw klachten, uw wensen, de mogelijkheden en het advies vanuit de polikliniek. lees meer

Behandelplan

Bij het opstellen van het behandelplan kijken we naar:
 • uw klachten,
 • uw wensen,
 • de mogelijkheden,
 • het advies vanuit de polikliniek.
U start bijvoorbeeld met een behandeling zoals fysiotherapie, logopedie, diëtetiek of een combinatie hiervan. Daarnaast kan het zijn dat er problemen worden geconstateerd die buiten het werkveld van de fysiotherapeut, logopedist en diëtist vallen. In dat geval kan de expertise van een andere discipline worden gevraagd, zoals een ergotherapeut of psycholoog. Er kan zowel geadviseerd worden om dit binnen het Radboudumc te doen of dichter bij u in de buurt. Soms is het zinvol om eerst een tijdje te wachten en op een later tijdstip nog eens een beoordeling te doen.

Route adres en route

Ingang: Ingang Oost
Route: 907

bekijk route

Route adres en route

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 907

Afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet