Patiëntenzorg Behandelingen Sacrale neuromodulatie

Wat is sacrale neuromodulatie?

De neuromodulator vervangt de verkeerde signalen van de blaas door goede signalen, waardoor de incontinentieklachten verdwijnen. De neuromodulator doet dit door lichte elektrische impulsen af te geven, die de sacrale zenuw stimuleren. lees meer

Wat is sacrale neuromodulatie?

De sacrale zenuw is een zenuw die het ophouden van de plas en het plassen zelf regelt. Deze zenuw ligt ter hoogte van het heiligbeen. Bij een overactieve of onderactieve blaas zit er een fout in de prikkeling van deze zenuw. Hierdoor worden op de verkeerde momenten verkeerde signalen afgegeven. Hierdoor krijgt u klachten.

De neuromodulator bestaat uit verschillende onderdelen die we in uw lichaam plaatsen. De neuromodulator geeft lichte elektrische stroompjes af die de sacrale zenuw stimuleren. De sacrale zenuw geeft deze signalen door aan het ruggenmerg en de hersenen. De neuromodulator vervangt de verkeerde zenuwsignalen van de blaas door goede signalen. Hiermee kan de blaas weer goed functioneren.

De neuromodulator bestaat uit een pacemaker en een geleidedraad met elektroden. De geleidedraad brengen we in uw onderrug aan, in de buurt van het heiligbeen. We verbinden de geleidedraad met de pacemaker. De pacemaker plaatsen we bovenaan uw bil links of rechts.De neuromodulator stellen we in op de polikliniek. Hiervoor is een programmeerapparaat nodig. Het kan nodig zijn de neuromodulator verschillende keren bij te stellen voor een goede werking. Dit verschilt per persoon. Daarnaast krijgt u een afstandsbediening. U kunt de stimulatie heel lichtjes voelen, maar deze stellen we zo af dat dit niet hinderlijk is. Indien nodig, kunt u met de afstandsbediening de stimulatiesterkte aanpassen of de neuromodulator uitzetten. De neuromodulator bevat een interne batterij. Deze gaat ongeveer 4 tot 5 jaar mee. Als de batterij leeg is, vervangen we de neuromodulator. De geleidedraad hoeft dan niet vervangen te worden.

Contact

Polikliniek Urologie

Bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.
(024) 361 38 03

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Voor wie?

Neuromodulatie van de sacrale zenuwen gebruiken we voor overactieve blaasklachten of urineretentieklachten. lees meer

Voor wie?

Neuromodulatie van de sacrale zenuwen gebruiken we voor verschillende problemen met de blaas:
 • Overactieve blaasklachten. Hierbij zijn er meestal klachten van vaak kleine beetjes plassen en veel aandrang, waarbij ook ongewild urineverlies kan voorkomen. Dit ongewild urineverlies heet aandrangincontinentie oftewel urge-incontinentie.
 • Urineretentie of onderactieve blaas. Hierbij kan de blaasspier onvoldoende samenknijpen, waardoor u niet goed kunt leegplassen of helemaal niet kunt plassen.

Proefstimulatie

Om er zeker van te zijn dat u in aanmerking komt voor deze operatie, doen we een proefstimulatie. Afhankelijk van de resultaten van de proefstimulatie, kunnen we besluiten een neurostimulator in te brengen. lees meer

Proefstimulatie

Om er zeker van te zijn dat u in aanmerking komt voor deze operatie, doen we een proefstimulatie op de polikliniek Urologie. Hierbij brengen we een tijdelijke elektrodedraad via uw onderrug in de buurt van de sacrale zenuw.
 
Het inbrengen van de elektrodedraad duurt ongeveer een uur. Vooraf krijgt u een gesprek, waarbij we het verloop van de test nogmaals uitleggen. U kunt dan gerust vragen stellen. Hierna kleedt u zich uit. Bovenkleding mag u aanhouden. U gaat op uw buik op de onderzoekstafel liggen.
 
We desinfecteren de onderkant van de rug en dekken die af met steriele doeken. We verdoven eerst de huid net boven de bilspleet. Daarna prikken we met een naald in uw onderrug. Om de juiste zenuw te vinden, stimuleren we tijdens het prikken met een licht stimulatiestroompje. Zo controleren we uw gevoel en de reactie van bepaalde spieren. Als de juiste zenuw gevonden is, laten we een elektrodedraadje achter. De elektrodedraad steekt door de huid.We plakken deze we op de huid vast. U kunt zich dan weer aankleden. We maken ook een röntgenfoto.
 
De elektrodedraad verbinden we met een proefstimulator buiten uw lichaam. De proefstimulator moet voortdurend aan staan. Alleen als u naar het toilet gaat, kunt u de stimulator uitzetten als u merkt dat u moeilijker leeg plast. U krijgt uitleg over hoe u de proefstimulator moet gebruiken.
 
Met deze proefstimulator kunt u naar huis. Het is niet toegestaan om zelf in een auto naar huis te rijden. Zorg ervoor dat u iemand meeneemt die terug kan rijden.
 
Gedurende de dagen dat u de proefstimulator heeft, mag u niet douchen, baden of zwemmen. Dit is om te voorkomen dat de pleisters loslaten en de elektrodedraad verschuift. Beperk lichamelijke activiteiten en sporten die veel inspanning vergen.

Evaluatie

De proefstimulatie duurt ongeveer 7 dagen. U komt daarna weer op de polikliniek Urologie waar we evalueren of de proefstimulatie goed heeft gewerkt. We verwijderen dan de tijdelijke elektrodedraad. Afhankelijk van de resultaten van de proefstimulatie bespreken we met u de vervolgoperaties voor het inbrengen van de inwendige neuromodulator.

De operatie

Het definitief plaatsen van de neuromodulator doen we op de operatiekamer. Meestal gebeurt dit met 2 operaties. U krijgt narcose en ligt op uw buik. lees meer

De operatie

Het definitief plaatsen van de neuromodulator doen we op de operatiekamer. Meestal gebeurt dit met 2 operaties. U krijgt narcose en ligt op uw buik.
 • Eerste fase: Bij de eerste operatie plaatsen we via de onderrug de definitieve elektrode bij de sacrale zenuw. Hiervoor maken we een klein sneetje in de onderrug en één snee net boven de linker- of rechterbil. Met röntgenfoto’s controleren we of de elektrode op de goede plaats zit. Deze elektrode verbinden we via een verlengkabel met een externe proefstimulator. Hiermee kunnen we 1 tot 2 weken testen of de definitieve elektrodedraad goed werkt.
 • Tweede fase: Als ook de test na de eerste operatie goed resultaat laat zien, kunnen we bij de tweede operatie de pacemaker in uw linker- of rechterbil plaatsen. Hiervoor maken we het litteken op de bil opnieuw open.
De informatie op deze website schetst in zijn algemeenheid de gang van zaken bij het plaatsen van een neuromodulator. In samenspraak met uw behandelend arts wijken we hier soms van af.

Na de operatie

Na de operatie gaat u naar de uitslaapafdeling totdat u wakker bent van de narcose. Als u fit genoeg bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling. lees meer

Na de operatie

 • Na de operatie gaat u naar de uitslaapafdeling totdat u wakker bent van de narcose. Als u fit genoeg bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling.
 • U blijft meestal één nacht opgenomen.
 • De dag na de operatie stellen we de proefstimulator (eerste fase) of de pacemaker (tweede fase) in op de polikliniek. U krijgt uitleg over het gebruik.
 • U kunt naar huis als u zich goed voelt, de wondjes goed genezen en de pijn met medicatie onder controle is.
 • De hechtingen lossen vanzelf op.
 • Beperk lichamelijke activiteiten en sporten die veel inspanning vergen gedurende de eerste 2-6 weken. Na 6 weken kunt u alle activiteiten (behalve contactsporten) weer doen.

Aandachtspunten

 • Als de neuromodulator is geplaatst, mag u geen contactsporten meer uitoefenen.
 • U krijgt een pasje mee waarop staat dat u de neuromodulator heeft. Dit is nodig bij beveiligingspoorten van bijvoorbeeld vliegvelden of sommige winkels.
 • Een MRI-scan kan vaak niet worden gedaan als de neuromodulator in uw lichaam zit. Als een arts een MRI-scan wil doen, geef dan aan dat u een neuromodulator heeft. Ook hiervoor kunt u het pasje gebruiken.

Complicaties

Aan elke operatie zijn risico’s verbonden, zoals een nabloeding, infectie of nadelige gevolgen van de narcose. Zenuwschade is uiterst zeldzaam bij deze operatie. 

Contact opnemen

Als u thuis last krijgt van onderstaande klachten, neem dan contact op tijdens kantooruren met de polikliniek Urologie en buiten kantooruren met de verpleegafdeling Urologie.
 • Ernstige, aanhoudende pijn.
 • Flinke roodheid, zwelling en warmte bij de operatiewondjes.
 • Koorts boven de 38,5 graden Celsius.
Neem altijd contact op met de polikliniek of afdeling Urologie indien zich problemen voordoen met de neurostimulator.

Uw opname bij het Radboudumc

Wordt u binnenkort opgenomen op een van onze verpleegafdelingen? Of bent u met spoed bij ons opgenomen? Dan komt er veel op u af. Hier vindt u informatie over het voorbereiden op een opname, de opnamedag, uw verblijf en uw ontslag.

lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Afdeling Urologie

De specialisten van de afdeling Urologie onderzoeken en behandelen patiënten met aandoeningen aan de nieren, urinewegen of geslachtsorganen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet