Patientenzorg Behandelingen Schildwachtklier--procedure

Wat is een schildwachtklierprocedure?

Een schilwachtklierprocedure vindt plaats voorafgaand aan een borstkankeroperatie. Tijdens de procedure verwijdert de chirurg de schildwachtklier(en) via een kleine snede in uw oksel.

lees meer

Wat is een schildwachtklierprocedure?

Lymfevaten en lymfeklieren maken deel uit van het afweersysteem. Ook in de borst zitten lymfevaten. Door de lymfevaten loopt een kleurloze vloeistof. Dit heet lymfe. In de lymfe worden afvalstoffen uit het lichaam opgenomen en vervoerd naar de lymfeklieren. De schildwachtklier is de eerste lymfeklier in de oksel die direct lymfe ontvangt van het gebied in de borst waar de tumor zich bevindt. Als de tumor via lymfevaten uitzaait komen de kankercellen meestal eerst in één of soms meer schildwachtklieren terecht.

Bij een operatie voor borstkanker wordt de oksel onderzocht op lymfeklieruitzaaiingen. Het doel van de schildwachtklierprocedure is om deze klieren op te sporen en te onderzoeken of er kankercellen in aanwezig zijn. Het lymfeklieronderzoek vindt meestal plaats via de schildwachtklierprocedure. 


Contact

Polikliniek Mamma

(024) 361 38 08

Opsporing schildwacht­klieren

Schildwachtklieren worden opgespoord met een licht radioactieve stof. Deze stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met vijf kleine injecties in de borst gespoten.

lees meer

Opsporing schildwacht­klieren

Schildwachtklieren worden opgespoord met een licht radioactieve stof. Deze stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met vijf kleine injecties in de borst gespoten. De eerste klier die de ingespoten vloeistof bereikt, is de schildwachtklier.

Kort voor de operatie wordt ook een blauwe kleurstof ingespoten in de borst. De kleurstof zorgt voor een blauwverkleuring van de lymfebanen en de schildwachtklier. Dit is een extra hulpmiddel bij het zoeken naar de schildwachtklier tijdens de operatie. De schildwachtklier is nu zichtbaar (blauw) en zendt meetbaar een zwakke straling uit.

De nieren scheiden de blauwe kleurstof uit. Uw urine kan de eerste dagen na de operatie blauwgroen verkleurd zijn. Ook kan de huid van uw borst rond de plaats van de inspuiting blauw verkleurd zijn. Deze verkleuring verdwijnt meestal binnen enkele maanden. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving. 


Verwijderen schildwacht­klieren

Tijdens of een aantal dagen voor de borstoperatie verwijdert de chirurg de schildwachtklier(en) via een kleine snede in de oksel. De arts stuurt deze voor onderzoek naar de patholoog. Als de patholoog kankercellen heeft gevonden, verwijdert de chirurg de overige okselklieren tijdens de operatie.

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 757

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 757

Behandeling Operatie bij borstkanker

Een operatie is bij borstkanker meestal de eerst aangewezen behandeling. Er zijn verschillende operaties.

lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Borstkanker mamma­carcinoom

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst.

lees meer