Patientenzorg Behandelingen Schildwachtklier--procedure

Over schildwachtklier­procedure

Bij een operatie voor borstkanker wordt de oksel onderzocht op lymfeklieruitzaaiingen. Het lymfeklieronderzoek vindt meestal plaats via de schildwachtklierprocedure.

lees meer

Over schildwachtklier­procedure

Schildwachtklierprocedure

Bij een operatie voor borstkanker wordt de oksel onderzocht op lymfeklieruitzaaiingen. Het lymfeklieronderzoek vindt meestal plaats via de schildwachtklierprocedure.

Als de tumor via lymfevaten uitzaait, komen de kankercellen eerst in één of soms meer schildwachtklieren terecht. Het doel van de schildwachtklierprocedure is om deze klieren op te sporen en te onderzoeken of er kankercellen in aanwezig zijn. 
 

Opsporing schildwacht­klieren

Schildwachtklieren worden opgespoord met een licht radioactieve stof. Deze stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met vijf kleine injecties in de borst gespoten.

lees meer

Opsporing schildwacht­klieren

Schildwachtklieren worden opgespoord met een licht radioactieve stof. Deze stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met vijf kleine injecties in de borst gespoten. De eerste klier die de ingespoten vloeistof bereikt, is de schildwachtklier.

Kort voor de operatie wordt ook een blauwe kleurstof ingespoten in de borst. De kleurstof zorgt voor een blauwverkleuring van de lymfebanen en de schildwachtklier. Dit is een extra hulpmiddel bij het zoeken naar de schildwachtklier tijdens de operatie. De schildwachtklier is nu zichtbaar (blauw) en zendt meetbaar een zwakke straling uit.

De nieren scheiden de blauwe kleurstof uit. Uw urine kan de eerste dagen na de operatie blauwgroen verkleurd zijn. Ook kan de huid van uw borst rond de plaats van de inspuiting blauw verkleurd zijn. Deze verkleuring verdwijnt meestal binnen enkele maanden. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving. 


Verwijdering schildwacht­klieren

Tijdens of een aantal dagen voor de borstoperatie verwijdert de chirurg de schildwachtklier(en) via een kleine snede in de oksel. Hij stuurt deze voor onderzoek naar de patholoog. Als de patholoog kankercellen heeft aangetoond, verwijdert de chirurg de overige okselklieren tijdens de operatie.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Borstkanker mamma­carcinoom

Borstkanker is een kwaadaardig gezwel in de borst.

lees meer

Behandeling Operatie bij borstkanker

Een operatie is bij borstkanker meestal de eerst aangewezen behandeling. Er zijn verschillende operaties.

lees meer