Na de operatie

Uw urine kan de eerste dagen na de operatie blauwgroen verkleurd zijn. Dit komt door de blauwe kleurstof die we hebben ingespoten in uw borst. Ook kan de huid van uw borst rond de plaats van de inspuiting blauw zijn. Deze verkleuring verdwijnt meestal binnen enkele maanden. De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en is niet gevaarlijk voor u of uw omgeving. 
Patiëntenzorg Behandelingen Schildwachtklierprocedure bij borstkanker

Wat is een schildwachtklierprocedure?

Zowel bij een borstsparende behandeling als bij het verwijderen van de borst wordt onderzocht of er lymfeklieruitzaaiingen zijn door middel van een schilwachtklierprocedure. Tijdens de procedure verwijdert de chirurg de schildwachtklier(en) via een kleine snede in uw oksel.

lees meer

Wat is een schildwachtklierprocedure?

Lymfevaten en lymfeklieren maken deel uit van het afweersysteem. Ook in de borst zitten lymfevaten. Door de lymfevaten loopt een kleurloze vloeistof. Dit heet lymfe. In de lymfe worden afvalstoffen uit het lichaam opgenomen en vervoerd naar de lymfeklieren. De schildwachtklier is de eerste lymfeklier in de oksel die direct lymfe ontvangt van het gebied in de borst waar de tumor zich bevindt. Als de tumor via lymfevaten uitzaait komen de kankercellen meestal eerst in één of soms meer schildwachtklieren terecht.

Lymfeklieruitzaaiingen

Bij een operatie voor borstkanker wordt de oksel onderzocht op lymfeklieruitzaaiingen. Het doel van de schildwachtklierprocedure is om deze klieren op te sporen en te onderzoeken of er kankercellen in aanwezig zijn. Schildwachtklieren worden opgespoord met een licht radioactieve stof. Deze stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde in de borst gespoten door middel van een paar kleine injecties.

Het markeren van de schildwachtklier gebeurt de dag voor en/of tijdens de ingreep. Het verwijderen van de schildwachtklier om te beoordelen of er wel of geen tumorcellen in aanwezig zijn, gebeurt tijdens de operatie van de borst. Uiteindelijk beoordeelt de patholoog onder de microscoop of er wel of geen tumorcellen aanwezig zijn.

Als blijkt dat één of meer schildwachtklier(en) uit de oksel kankercellen bevat(ten) kan een aanvullende behandeling geadviseerd worden, zoals het operatief verwijderen van de lymfeklieren uit de oksel of bestraling van de lymfeklieren in de oksel (hier gaat de voorkeur naar uit). Niet altijd is een aanvullende behandeling nodig.


Contact

Polikliniek Mamma

(024) 361 38 08

Voor de operatie

Schildwachtklieren worden opgespoord met een licht radioactieve stof. Deze stof wordt op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met 5 kleine injecties in de borst gespoten. lees meer

Voor de operatie

De dag voor de opname heeft u 2 afspraken op de afdeling Nucleaire geneeskunde voor de schildwachtklierprocedure. Bij de eerste afspraak spuiten we via 5 kleine injecties licht-radioactieve stof in de rand van uw tepelhof. De eerste klier die de ingespoten vloeistof bereikt, is de schildwachtklier. Bij de tweede afspraak maken we foto’s van de injectieplaats en de oksel.

Kort voor de operatie wordt ook een blauwe kleurstof ingespoten in uw borst. Deze kleurstof zorgt ervoor dat de lymfebanen en de schildwachtklier verkleuren. Dit is een extra hulpmiddel bij het zoeken naar de schildwachtklier tijdens de operatie. De schildwachtklier is nu zichtbaar (blauw) en zendt een zwakke straling uit. Uw nieren scheiden de blauwe kleurstof uit.


Behandeling Operatie bij borstkanker

Een operatie is bij borstkanker meestal de eerst aangewezen behandeling. Er zijn verschillende operaties. lees meer

Na de operatie

Uw urine kan de eerste dagen na de operatie blauwgroen verkleurd zijn. Dit komt door de blauwe kleurstof die we hebben ingespoten in uw borst. Ook kan de huid van uw borst rond de plaats van de inspuiting blauw zijn. lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet