Wat is sildenafil?

Sildenafil is een bloedvatverwijder. Het behoort tot de groep fosfodiesterase type vijf remmers (PDE-5-remmers). Deze medicijnen bevorderen de vorming van cyclisch-guanosinemonofosfaat (cGMP). Hierdoor verwijden de bloedvaten. Dit zorgt bijvoorbeeld in de longslagader voor een daling van de bloeddruk en in de handen en voeten voor een betere bloeddoorstroming. Meestal duurt het 1 tot 3 maanden voordat we kunnen beoordelen of sildenafil bij u werkt.

Sildenafil wordt voorgeschreven bij pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en bij niet of slecht genezende wondjes (ulcera) aan de handen en voeten. PAH kan door verschillende ziekten worden veroorzaakt, onder andere door reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose. Bij patiënten met PAH is er sprake van een te hoge bloeddruk in de longslagader. In de longslagader stroomt bloed vanuit het hart naar de longen. Wanneer de druk in de longslagader verhoogd is, moet het hart harder werken. Dit kan klachten veroorzaken als kortademigheid, vermoeidheid, flauwvallen, pijn op de borst en vocht vasthouden in de benen. Sildenafil wordt ook voorgeschreven aan patiënten met niet of slecht genezende wondjes aan handen of voeten door onder andere reumatische auto-immuunziekten zoals systemische sclerose. Sildenafil kan ook het ontstaan van nieuwe wondjes voorkomen.

Het gebruik

Sildenafil is beschikbaar in de vorm van tabletten. U neemt sildenafil meestal 3 keer per dag in. U begint meestal met een dosering van 20 mg per keer. Zo nodig kan de dosering verhoogd worden tot maximaal 3 keer per dag 60 mg. Uw behandelaar spreekt met u af hoeveel tabletten u moet gaan gebruiken. Sildenafil mag u niet gelijktijdig met grapefruitsap innemen.

Bewaaradvies

Sildenafil tabletten bewaart u in de originele verpakking bij een temperatuur onder de 30°C.
Patiëntenzorg Behandelingen Sildenafil (Revatio®) bij reumatische aandoeningen

Wat is sildenafil?

Sildenafil is een bloedvatverwijder. Het zorgt in de longslagader voor een daling van de bloeddruk en in de handen en voeten voor een betere bloeddoorstroming. Meestal duurt het 1 tot 3 maanden voordat we kunnen beoordelen of sildenafil bij u werkt. lees meer

Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Tijdens de behandeling

Sildenafil mag u niet zomaar in combinatie met andere medicijnen gebruiken. Als sildenafil leidt tot duizeligheid, mag u niet autorijden. lees meer

Tijdens de behandeling

Andere medicijnen

Sildenafil mag u niet zomaar in combinatie met andere medicijnen gebruiken. Bepaalde medicijnen kunnen bij gelijktijdig gebruik de bloedspiegels van sildenafil en/of sommige bijwerkingen beïnvloeden. Ook kan sildenafil de werking en bijwerkingen van andere medicijnen beïnvloeden. Meld daarom altijd bij uw behandelaar van dat moment dat u met sildenafil behandeld wordt. Overleg met uw eigen behandelaar als uw medicatiegebruik verandert.

Wees voorzichtig bij de combinatie met carbamazepine, fenytoïne, sint-janskruid en sommige antibiotica (zoals erytromycine en claritromycine) en met sommigen medicijnen tegen hoge bloeddruk. U mag sildenafil niet combineren met zogenaamde nitraten. Hierdoor kan een te lage bloeddruk optreden. Voorbeelden van nitraten zijn zijn nitroglycerine, isosorbidedi- en mononitraten. Verder mag sildenafil niet tegelijkertijd gebruiken met ketoconazol, itraconazol en ritonavir.

Alcohol

In combinatie met sildenafil wordt het risico op leverfunctiestoornissen verhoogd. Overleg met uw eigen behandelaar of het gebruik van alcohol met mate is toegestaan.

Autorijden

Als sildenafil leidt tot duizeligheid mag u niet autorijden.

Operaties en tandheelkundige ingrepen

Wij adviseren om uw (tand)arts te melden dat u sildenafil gebruikt zodat deze zo nodig maatregelen kan nemen.

Reizen

Overleg met uw behandelend arts of en hoe u mag reizen. Bij reizen naar het buitenland raden wij u aan een actueel overzicht van uw medicijnen mee te nemen. Dit is het medicatie paspoort. Dit is verkrijgbaar bij uw apotheek of eventueel bij uw behandelaar.

Vaccinaties

Als u een reumatische ziekte heeft, adviseren wij u om u jaarlijks tegen de griep (influenza) te laten vaccineren door uw huisarts. Heeft u een vaccinatie nodig, overleg dan altijd van tevoren met uw reumatoloog of huisarts. 

Vruchtbaarheid, zwanger worden en borstvoeding

Van sildenafil is niet bekend of het de vruchtbaarheid beïnvloedt. Als u in de nabije toekomst zwanger wilt worden of onverwacht zwanger bent, adviseren wij u dit meteen kenbaar maken aan uw behandelaar. Het is niet bekend of sildenafil in de moedermelk overgaat. U mag daarom geen borstvoeding geven als u sildenafil gebruikt.

Mogelijke bijwerkingen

 • hoofdpijn, duizeligheid en blozen
 • vocht vasthouden
 • luchtweginfecties
 • bloedarmoede
 • maag-darm klachten
 • veranderingen in het gezichtsvermogen
lees meer

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van het medicijn vindt u een uitgebreid overzicht van alle bijwerkingen die kunnen voorkomen. Hieronder vindt u belangrijke bijwerkingen om van op de hoogte te zijn.
 • Hoofdpijn, duizeligheid en blozen. Deze bijwerkingen zijn een gevolg van het wijder worden van uw bloedvaten. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele weken wanneer uw lichaam aan het medicijn gewend is.
 • Vasthouden van vocht waardoor u zwelling van de enkels/onderbenen of handen kunt krijgen.
 • Infecties van de luchtwegen, zoals verkoudheid en wondroos.
 • Bloedarmoede
 • Maag-darm klachten zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of obstipatie.
 • Veranderingen in het gezichtsvermogen zoals wazig zien, afwijkingen in het kleurenzien, dubbelzien.
Allergieën en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Bij nieuwe huidafwijkingen, koorts of benauwdheidsklachten adviseren we u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw huisarts en/of behandelaar.

Controles

Na het starten met sildenafil moet u bloed laten prikken. In het begin zal dit regelmatig nodig zijn om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. lees meer

Controles

Na het starten met sildenafil moet u bloed laten prikken. In het begin zal dit regelmatig nodig zijn om in de gaten te houden hoe uw lichaam op het medicijn reageert. Zo nodig passen we de dosis sildenafil aan. Als er stoornissen in het bloed optreden, dan gaan deze meestal vanzelf weer voorbij. Als de dosering verandert kan het zijn dat u vaker bloed moet laten prikken.

Afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer

Aandoeningen

 • Reumatoïde artritis is een chronische auto-immuunziekte waarbij u ontstekingen in de gewrichten heeft en vaak ook in uw slijmbeurzen en pezen.

  naar de aandoening

 • Medewerkers
 • Intranet