Patiƫntenzorg Behandelingen tumoren van ruggenmerg en wervelkolom

Over behandeling tumoren van ruggenmerg en wervelkolom

Het doel van de behandeling is het verwijderen (van een deel) van de tumor of tumoren.

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer

Verloop van de behandeling

Wanneer u een tumor van de wervel heeft en u geen kwaadaardige tumor ergens anders in uw lichaam heeft, krijgt u meestal een ingreep. Beknelt de tumor zenuwweefsel? Dan krijgt u een operatie onder volledige verdoving. lees meer

Verloop van de behandeling

Punctie

Wanneer u een tumor van de wervel heeft en u geen kwaadaardige tumor ergens anders in uw lichaam heeft, krijgt u meestal een ingreep. Dit kan bijvoorbeeld een punctie zijn. U krijgt een plaatselijke verdoving. Daarna brengt de radioloog een biopsie-naald in op de plaats van de werveltumor en zuigt een stukje tumor op. Dit onderzoeken we waarna we weten wat voor tumor u heeft.

Operatie

Beknelt de tumor zenuwweefsel? Dan krijgt u een operatie onder volledige verdoving. De arts verwijdert tumorweefsel zodat de zenuwen weer genoeg ruimte krijgen. Soms moet de arts daarbij een deel van de wervelkolom opnieuw maken. Soms verwijdert een arts de wervels met tumorcellen helemaal. Het 'gat' dat hierdoor in de wervelkolom ontstaat, vervangt de arts door ander materiaal (bijvoorbeeld donorbot, botcement, een stuk bot ergens anders uit uw lichaam of een metalen wervelprothese). Dit zijn grote operaties die heel soms worden uitgevoerd. Verschillende artsen (neurochirurg, orthopeed, thoraxchirurg, algemeen chirurg) werken dan samen. De meeste werveltumoren zijn uitzaaiingen van een bekende kwaadaardige tumor. Die behandelen we meestal met bestraling. Dat doet een radiotherapeut.

Operatie van een extrinsieke ruggenmergtumor

Voor deze operatie krijgt u altijd een verdoving. De arts hoeft het ruggenmerg niet open te maken, omdat de tumor buiten het ruggenmerg ligt. Soms moet de arts toch aan het ruggenmerg komen, bijvoorbeeld als de tumor daaraan vastgegroeid is of als een deel van de tumor aan de voorkant van het ruggenmerg ligt. Het verwijderen van extrinsieke ruggenmergtumoren doet de arts meestal met een operatiemicroscoop. Bij tumoren die uitgaan van een zenuwwortel moet de arts vaak de zenuwwortel met de tumor verwijderen. Meestal merkt u daar niets vna, omdat dat deel van de zenuwwortel door de tumor al niet meer werkt. Is het een tumor die uitgaat van het vlies van de durale zak? Dan moet de arts soms dat deel van het vlies samen met de tumor verwijderen. Het gat dat daardoor ontstaat repareert de arts tijdens dezelfde operatie met een stukje kunststof of met donorweefsel van een mens of dier.

Operatie van een intrinsieke ruggenmergtumor

U krijgt een verdoving en ligt op uw buik. Soms zit u (bijvoorbeeld als de tumor in het halswervelkanaal zit). Tijdens de operatie schuift de arts de rugspieren opzij, zodat hij de tumor kan zien. Daarna verwijdert de arts de doornuitsteeksels en de wervelbogen, waardoor hij de durale zak ziet en kan openen. Bij een intrinsieke ruggenmergtumor opent de arts ook het ruggenmerg. De arts gebruikt hierbij een operatiemicroscoop en speciale operatie instrumenten (micro-instrumentarium). Maakt de arts het ruggenmerg open? Dan houdt u na de operatie vaak (blijvende) gevoelsstoornissen. Dit hangt af van de plaats waar die arts het ruggenmerg openmaakt. Voor het verwijderen van een intrinsieke ruggenmergtumor gebruikt de arts soms speciale laser apparatuur en speciale zuigapparatuur. Hiermee verdampt de arts de tumor en zuigt hem weg. Intrinsieke ruggenmergtumoren kunnen we niet altijd helemaal verwijderen. Als we dat doen, zou u blijvend verlamt kunnen raken en/of gevoelstoornissen houden. Ook als de arts heel voorzichtig opereert, kunt u na de operatie minder kracht en/of gevoel hebben. Vaak komt dit weer goed.
 

Na de behandeling

Is tijdens de operatie het ruggenmergvlies geopend? Dan kan er ruggenmergvocht gaan lekken. U moet na de operatie enkele dagen op bed blijven liggen. lees meer

Na de behandeling

Problemen

Is tijdens de operatie het ruggenmergvlies geopend? Dan kan er ruggenmergvocht gaan lekken. Soms ontwikkelt zich in het weefsel onder de huid een blaas vol ruggenmergvocht (cyste). We moeten deze cyste verwijderen, en het lek in het ruggenmergvlies dichtmaken. Heel soms krijgt u een ontsteking of een nabloeding. Door een bloeding kan het ruggenmerg beknelt raken.

Na de operatie

Is uw ruggenmergvlies open geweest? Dan moet u na de operatie een paar dagen op bed blijven liggen. Zo voorkomt u dat er ruggenmergvocht tussen de hechtingen van het ruggenmervlies lekt. Soms krijgt u tijdelijk een drain, onder in uw rug in de durale zak. Deze drain zorgt ervoor dat het ruggenmergvocht steeds weg kan. Zo houden we de druk in de durale zak laag, zodat er geen spanning op de inwendige hechtingen staat. Dit verkleint de kans dat er vocht lekt en een vochtblaas ontstaat. Na een paar dagen verwijderen we de drain. Het hangt af van de tumor waar de tumor zat (binnen of buiten het ruggenmerg, in de ruggenwervel), de uitvalverschijnselen voor operatie, en hoe de operatie ging, of u herstelt. Soms krijgt u na de operatie bestraling. Of dit zo is, hangt af van wat voor tumor u heeft. De tumor kan opnieuw gaan groeien. U moet dan opnieuw geoperereerd worden.
 

Contact

Afdeling Neurochirurgie

(024) 361 66 04

Behandeling Pneumatische kousen

Tijdens en na een operatie beweegt u minder en ligt u veel op bed. Dit verhoogt de kans op trombose. Om deze kans te verkleinen worden bij u pneumatische kousen aangemeten en gebruikt. lees meer

Afdeling Neurochirurgie

De afdeling Neurochirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van aandoeningen aan de hersenen, hersenschedel, schedelbasis, hersenzenuwen, het ruggenmerg, de wervelkolom en het perifere zenuwstelsel.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet