Patientenzorg Behandelingen ulnaris neuropathie elleboog

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Meestal adviseren we patiënten met lichte tot matige uitvalsverschijnselen begeleiding van een handtherapeut te zoeken. Hij of zij analyseert tijdens de therapie bij welke activiteiten of houdingen de zenuw bekneld of geïrriteerd raakt. In sommige gevallen is een operatie nodig.

lees meer

De behandeling Wat kunt u verwachten?

Therapie

Er is tot nu toe onvoldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de beste behandeling voor een ulnaris neuropathie. Meestal krijgen patiënten met lichte tot matige uitvalsverschijnselen, zoals alleen een doof gevoel, tintelingen en lichte zwakte, in eerste instantie het advies om druk op en rek van de zenuw te vermijden. Hiervoor raden we begeleiding en coaching aan van een handtherapeut. Hij of zij analyseert tijdens de therapie bij welke activiteiten of houdingen de zenuw bekneld of geïrriteerd raakt. Het is belangrijk dat de therapeut de behandeling individueel op u afstemt, zodat u inzicht krijgt in uw bewegingspatroon en activiteiten in het dagelijks leven en werk in relatie tot uw klachten. De handtherapeut kijkt samen met u naar mogelijke aanpassingen van de houding en de activiteit om de druk op de zenuw te verminderen.

Adviezen

Algemene houdingsadviezen, leefregels en adviezen voor aanpassingen op het werk zijn bijvoorbeeld:
  • Probeer ver buigen van uw elleboog te vermijden.
  • Probeer niet met uw armen over elkaar te zitten.
  • Houd uw telefoon in de andere hand.
  • Leg op het werk een kussen onder uw elleboog op het bureau en let op positie en hoogte van het toetsenbord.
  • Vermijd druk op uw elleboog, leun er niet op.
Een deel van de patiënten heeft minder klachten door het aanpassen van houding en activiteiten. Bij andere patiënten blijven de klachten bestaan of nemen ze toe. Als de situatie niet verbetert, kunnen we de zenuw met een operatie vrijleggen. Bij patiënten met meer uitgesproken en toenemende spierzwakte, kan de behandelend arts ook direct een operatie adviseren.

Contact

Polikliniek Neurologie
Op werkdagen tussen 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

De operatie

De chirurg legt de zenuw vrij door de weefsels die de zenuw beknellen door te nemen. Hij of zij hecht de met (zelfoplosbaar) hechtmateriaal. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur.

lees meer

De operatie

Een plastisch chirurg voert de operatie uit. Dit gebeurt meestal in dagbehandeling. Uw arm wordt verdooft. De chirurg legt de zenuw vrij door de weefsels die de zenuw beknellen door te nemen. Hij of zij hecht de met (zelfoplosbaar) hechtmateriaal. Vervolgens krijgt u een drukverband voor 24 tot 48 uur. De operatie duurt ongeveer 1,5 uur.

Het kan zijn dat de chirurg in samenspraak met u voor een ander type operatie kiest. In dat geval wordt de loop van de zenuw rond uw elleboog verplaatst van het botgootje (sulcus ulnaris) naar onder een spier aan de binnenzijde van uw elleboog, om verdere beschadiging te voorkomen (een ‘subcutane of submusculaire transpositie’). Het kan zijn u 2 weken lang gips om uw bovenarm krijg.  De arts bespreekt dit voor de operatie met u.

Na de operatie Waar moet u rekening mee houden?

De klachten verdwijnen vaak niet direct na de operatie. Zwaar tillen raden we de eerste dagen af. Meestal kunt u uw arm na 10 dagen weer normaal gebruiken.

lees meer

Na de operatie Waar moet u rekening mee houden?

Na de operatie mag u op geleide van de pijn die u voelt de arm bewegen. Zwaar tillen raden we de eerste dagen af. Meestal kunt u uw arm na 10 dagen weer normaal gebruiken. In overleg met de bedrijfsarts kunt u besluiten om weer te gaan werken. Het is niet nodig de eerste controle in het ziekenhuis af te wachten voordat u weer aan het werk gaat. De klachten verdwijnen vaak niet direct na de operatie. Dit kan een aantal maanden tot soms wel 1 jaar duren. In uitzonderlijke situaties worden de klachten eerst minder en daarna weer meer.

Complicaties

Complicaties komen zelden voor. Dit betreft dan meestal een nabloeding of een ontstoken wond. Afhankelijk van de ernst, worden complicaties verholpen door antibiotica of een her-operatie.

Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Ulnaris neuropathie is een storing in de functie van de ulnariszenuw. Dit is een zenuw in uw arm. Hierdoor kunnen uw pink en ringvinger gevoelloos zijn, maar u kunt ook last hebben van tintelingen en krachtverlies in uw hand.

lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer