Patiëntenzorg Aandoeningen Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Wat is ulnaris neuropathie?

Een ulnaris neuropathie is een storing in de functie van de ulnariszenuw. Dit is een zenuw in uw arm. Hierdoor kunnen uw pink en ringvinger gevoelloos zijn, maar u kunt ook last hebben van tintelingen en krachtverlies in uw hand. lees meer

Wat is ulnaris neuropathie?

Ulnaris neuropathie is een storing in de functie van de ulnariszenuw. Dit is een zenuw in uw arm. Deze zenuw loopt vanaf de binnenkant van uw bovenarm, via de binnenkant van uw elleboog, naar uw pink. Stoten tegen deze zenuw zorgt bij veel mensen voor een herkenbaar elektrisch stroom gevoel op het “telefoonbotje”.

Vrijwel alle patiënten met ulnaris neuropathie hebben klachten van gevoelloosheid en tintelingen in de pink en ringvinger. Andere verschijnselen zijn: krachtsverlies in de hand, verminderde vaardigheid, pijn en krampen in de hand. Ook s’ nachts als u slaapt kunt u klachten hebben als u uw elleboog gebogen heeft of op de zenuw ligt. De uitval van de functie van de zenuw kan variëren van licht tot ernstig. In ernstigere gevallen worden de spieren in uw hand dunner en krijgen vooral uw pink en ringvinger een gebogen “klauw” stand. Ook verliest u kracht in uw hand bij pakken of grijpen.

De functie van zenuwen

Een zenuwvezel is het best vergelijkbaar met een elektriciteitsdraad die stroom geleidt. Binnenin zit het axon (koperdraad). Daaromheen zit een isolerende laag (het plastic omhulsel). Deze laag noemen we de myelineschede. Net als de meeste elektriciteitsdraden bestaan zenuwen uit bundels van axonen (strengen koperdraad) die samen in een groter omhulsel liggen. Zenuwen zorgen voor:
 • De geleiding van elektrische prikkels vanuit de hersenen, via het ruggenmerg, naar de spieren. Hierdoor ‘weten’ de spieren wanneer en hoe sterk ze moeten samentrekken. In medische termen heet dit: ‘motorische geleiding’.
 • De geleiding van elektrische prikkels vanuit de huid en de gewrichten, via het ruggenmerg, terug naar de hersenen. Dit noemen we ‘het gevoel’. Het zorgt ervoor dat we ons bewust worden van bijvoorbeeld een aanraking, van pijn of van warmte of kou. Het maakt ons ook bewust van hoe onze gewrichten ten opzichte van elkaar staan (of we bijvoorbeeld rechtop staan of zitten). In medische termen heet dit: ‘sensibele geleiding’.
 • Elektrische prikkels vanuit de hersenen en het ruggenmerg naar de kleine bloedvaatjes in de huid en spieren. Hierdoor ‘weten’ de bloedvaatjes hoever ze open of dicht moeten gaan staan. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als het erg warm is: de vaatjes gaan ver open staan - de huid wordt dan rood en warm - zodat er veel bloed doorheen stroomt dat af kan koelen ‘aan de buitenlucht’. En andersom: als het koud is gaan de vaatjes juist dicht om afkoeling te voorkomen. In medische termen heet dit: ‘autonome’ of ‘vasovegetatieve geleiding’.

Oorzaken

De ulnaris zenuw kan op verschillende plaatsen in uw arm bekneld raken. Dit kan ontstaan door leunen op de elleboog, herhaald strekken en buigen van uw elleboog en zwaar werk. lees meer

Oorzaken

De ulnaris zenuw kan op verschillende plaatsen in uw arm bekneld raken. De meest voorkomende plaatsen zijn:
 • Het bot gootje aan de binnenkant van de elleboog (de sulcus ulnaris) dit is het geval bij zo’n 80% van de patiënten. Beknelling in de ulnariszenuw kan veroorzaakt worden door druk of rek ontstaan door leunen of liggen op de elleboog, herhaald buigen en strekken van de elleboog en overmatig buigen van de elleboog.
 • Net onder de elleboog waar de zenuw onder een spieraanhechting doorloopt (de cubitale tunnel). Dit komt voor bij zo’n 15% van de patiënten. Beknelling net onder de elleboog komt vooral voor bij mensen die zwaar werk doen met de onderarmspieren, hand en pols.
 • Beknelling bij de pols (het kanaal van Guyon) komt zeer zeldzaam voor. Beknelling bij de pols kan veroorzaakt worden door lang steunen op de pols (zoals op een fietsstuur) of werken met bijvoorbeeld een boorhamer.
 • In de bovenarm (ter hoogte van het mediale intermusculaire septum of arcade van Struthers) komt zeldzaam voor. Vooral bij veel en zwaar tillen of sporten met de bovenarmspieren.

Onderzoek

Om een diagnose te stellen luistert de behandeld arts naar uw verhaal en doet onderzoek naar de kracht, het gevoel en de functie van uw hand. Daarnaast nemen we een vragenlijst bij u af. De diagnose wordt bevestigd met behulp van een zenuw-geleidingsonderzoek (EMG) en een zenuwechografie. lees meer

Onderzoek

Om een diagnose te stellen luistert de behandeld arts naar uw verhaal en doet onderzoek naar de kracht, het gevoel en de functie van uw hand. Daarnaast leggen we uw klachten aan de hand van een vragenlijst. De diagnose wordt bevestigd met behulp van een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) en een zenuwechografie.
 • Bij een EMG onderzoeken we de functie van de zenuwen met behulp van kleine stroomstootjes. Dit geeft een prikkelend of kloppend electrische stroomgevoel. Daarnaast onderzoeken we enkele spieren door middel van een naaldelektrode in de spier. Dit kan pijn doen, maar veel mensen vinden het “te doen”.
 • Daarnaast maken we een echo van de ulnaris zenuwn. Met een echografie maken we met behulp van ultra-geluidsgolven beelden van de zenuw en kijken we of de zenuw verdikt is en op welke plaats waar hij bekneld kan zitten.
Tijdens het speciale "ulnaropathie" spreekuur op de afdeling Neurologie volgt na het onderzoek door de neuroloog in opleiding ook nog een gesprek met de handtherapeut. Deze maakt samen met de neuroloog in opleiding en met u een behandelplan voor uw klachten.

Behandeling Ulnaris neuropathie bij de elleboog

Meestal adviseren we patiënten met lichte tot matige uitvalsverschijnselen begeleiding van een handtherapeut te zoeken. Hij of zij analyseert tijdens de therapie bij welke activiteiten of houdingen de zenuw bekneld of geïrriteerd raakt. In sommige gevallen is een operatie nodig. lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling Neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen. lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet