De operatie Wat kunt u verwachten?

De arts brengt via een neusgat een kijkbuis (endoscoop) naar binnen. Via het andere neusgat kan de arts de hypofysetumor verwijderen. lees meer

De operatie Wat kunt u verwachten?

Endoscopie

De arts brengt via een neusgat een kijkbuis (endoscoop) naar binnen. Via het andere neusgat kan de arts de hypofysetumor verwijderen. De arts opereert u via de neus, omdat de hypofyse vlak achter uw neus ligt. De operatie duurt 1 tot 1,5 uur. Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Als alles goed gaat, gaat u terug naar de afdeling Neurochirurgie.

Tijdens de operatie krijgt u een infuus. Via dit infuus krijgt u medicijnen en vocht. Ook krijgt u een blaaskatheter zodat we kunnen zien hoeveel u plast. Als alles goed gaat, verwijderen we de katheter de 1e dag na de operatie.

Contact

 • tijdens kantooruren
  (024) 361 45 99

  e-mail ons


Hypofysetumor

De hypofyse ligt in uw schedel, achter uw neus. In de hypofyse kan een tumor ontstaan. Die is meestal goedaardig. Het gezwel kan leiden tot een teveel aan hormonen. Als het gezwel drukt op het gezonde hypofyseweefsel, maakt u juist te weinig hormonen aan. lees meer

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft. lees meer

Complicaties

Na de operatie kunnen er complicaties optreden. lees meer

Complicaties

Na de operatie kunnen er complicaties optreden. Specifieke neurochirurgische complicaties zijn:
 • Lekkage van hersenvocht (liquor). Na de operatie kan lekkage van hersenvocht optreden. Om dit te voorkomen wordt de opening in de schedelbasis, die gemaakt werd om de tumor te verwijderen, aan het eind van de operatie zo goed mogelijk waterdicht afgesloten. Als er toch lekkage optreedt kan de chirurg beslissen tot het plaatsen van een drain (slangetje) onder in de rug, waarlangs het hersenvocht wordt afgevoerd zodat de opening in de schedelbasis zich kan sluiten. Dit betekent dat u enkele dagen bedrust moet houden na de operatie. In uitzonderlijke gevallen is een nieuwe operatie nodig om het lek te sluiten.
 • Meningitis of hersenvliesontsteking. Na de operatie kan hersenvliesontsteking optreden. Dit is een ernstige toestand, die door behandeling met antibiotica bijna altijd snel is te genezen.
 • Nabloeding in het operatiegebied. In het operatiegebied kan een bloeding optreden en is soms een reden voor een nieuwe operatie.
 • Uitval van een neurologische functie kan optreden na operatie, maar is zeer zeldzaam en beperkt zich vaak tot een zichtstoornis.

Operatie via de neus

Daarnaast kunnen zich complicaties voordoen, die te maken hebben met de toegang via de neus. De belangrijkste zijn neusbloeding, perforatie van het neustussenschot en sinusitis.

Hormoonhuishouding

Na de operatie kan de hormoonhuishouding blijvend verstoord zijn doordat de hypofyse te weinig van een bepaald soort hormonen produceert. De patiënt moet dan als vervanging deze hormonen als medicijn bijnemen. We noemen dit substitutietherapie.
 

Voor uw opname

Als u in aanmerking komt voor een verkorte opname, dan bespreken we dit met u op de polikliniek. In principe mag u de tweede dag na de operatie naar huis. Het is wel belangrijk dat u:
 • Gezelschap heeft voor de eerste 2 dagen na ontslag.
 • Thuis een weegschaal en een thermometer heeft.

De opname van dag tot dag

Op de dag dat u opgenomen wordt is het belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie, zoals de anesthesist dit vooraf met u besproken heeft. lees meer

De opname van dag tot dag

Dag 0 - operatiedag

Het is belangrijk dat u nuchter bent voor de operatie, zoals de anesthesist dit met u besproken heeft. Als u bloedverdunners gebruikt is het belangrijk dat u hier een aantal dagen voor de operatie mee stopt. Dit bespreken we met u tijdens de poliklinische afspraak. Mocht u hier nog vragen over hebben, neem dan contact met ons op.

Als u na de operatie terug komt op de afdeling Neurochirurgie, krijgt u regelmatig controles zoals meting van de temperatuur, de frequentie van uw hartslag en de hoogte van uw bloeddruk. Ook controleert de verpleegkundige of er geen hersenvocht uit uw neus lekt (liquor lekkage) en wat u aan vocht binnen krijgt (per infuus en door te drinken) en uitplast (hypofysebalans).

Dag 1 en 2

Als er geen complicaties zijn, mag u de dag na de operatie voorzichtig beginnen met mobiliseren. De 2e dag na de operatie mag u weer douchen. De afdelingsarts/neurochirurg en de endocrinoloog bezoeken u dagelijks. Als er gedurende de eerste 2 dagen geen complicaties zijn opgetreden mag u aan het einde van dag 2 naar huis.

Na ontslag

Als u op de 2e dag na de operatie naar huis mag, is het belangrijk dat u zelf metingen bijhoudt en contact opneemt bij bepaalde klachten. lees meer

Na ontslag

Dag 3 en 4

 • Weeg uzelf deze dagen 1x per dag.
 • Meet uw temperatuur deze dagen 2x per dag op.
 • De endocrinoloog belt u op deze dagen om te vragen hoe het met u gaat en om de gemeten waarden door te nemen.
  Ochtend Avond
Gewicht Dag 3 ……….…..   kg  
Temperatuur Dag 3 ……….…..   °C ……….…..   °C
Gewicht Dag 4 ……….…..   kg  
Temperatuur Dag 4 ……….…..   °C ……….…..   °C


Dag 5 tot en met 10

U hoeft op deze dagen uw temperatuur niet meer op te meten en u hoeft uzelf ook niet meer dagelijks te wegen tenzij uw arts aangeeft dat dit nog wel nodig is.

Vanaf dag 5 tot en met dag 10 krijgt u wel een milde vochtbeperking. Dit houdt in dat u maximaal 1,5L vocht per dag binnen mag krijgen. Dit verkleint de kans op problemen met uw vochthuishouding. Als u hevige dorst krijgt of veel plast, neem dan direct contact op met de endocrinoloog.

Contact opnemen

Heeft u na uw ontslag een van onderstaande klachten? Neem dan direct contact op met Endocriene Ziekten:
 • Koorts
 • Misselijkheid en braken
 • Diarree
 • Dorst
 • Vaak plassen
 • Andere klachten die u niet vertrouwt
Heeft u een van onderstaande klachten, neem dan direct contact met op met Neurochirurgie:
 • Ernstige hoofdpijn
 • Problemen met het zien
 • Vochtlekkage uit de neus

Medicijnen

U krijgt van uw arts een recept mee voor Hydrocortison 20mg 1x daags om 8 uur. Blijf deze medicijnen innemen tot u mag stoppen van de endocrinoloog. Soms passen we de doserring aan tijdens uw opname.  

Controle

 • De 7e dag na de operatie heeft u een (telefonische) controleafspraak met de endocrinoloog. Hierover ontvangt u van te voren thuis een bericht. Voorafgaand aan deze afspraak laat u bloed prikken (Natrium, schildklierfunctie (vrij T4) en Cortisol) tussen 8 en 9 uur 's ochtends. De Hydrocortison van deze dag mag u pas innemen  het bloedprikken. Locatie bij voorkeur een ziekenhuis (uitslag cortisol moet zelfde dag bepaald worden). Heeft u 4 dagen na de operatie geen bericht gehad over de afspraak, neem dan gerust contact op met de polikliniek Endocriene Ziekten en vraag wanneer uw afspraak gepland staat.
 • 3 weken na de operatie volgt opnieuw een controle met bloedonderzoek. De endocrinoloog bespreekt dit met u.
 • 6 weken na de operatie volgt een poliklinische controleafspraak bij de neurochirurg. Hierover ontvangt u thuis een bericht. Heeft u na 5 weken niets gehoord, neem dan gerust contact op met de polikliniek Neurochirurgie.
 • 3 maanden na de operatie krijgt u een oproep voor een poliklinische controleafspraak bij de endocrinoloog.

Leefregels voor thuis

Volg de leefregels op om complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. lees meer

Leefregels voor thuis

 • Vermijd neussnuiten tijdens de eerste 3 weken na de operatie. Probeer zoveel mogelijk alleen uw neus af te vegen. Ook neuspeuteren wordt afgeraden om neusbloedingen te voorkomen.
 • Duiksport met masker en luchtflessen is in de eerste 6 maanden na de operatie niet toegestaan.
 • Gewoon onderwater zwemmen is wel toegestaan.
 • Drukschommelingen door bijvoorbeeld vliegen of drukverschillen in de bergen zijn geen probleem.
 • Medewerkers
 • Intranet