Patiëntenzorg Onderzoeken Baroreflexfalen-test

Wat is de Baroreflexfalen-test?

De baroreceptorreflex of baroreflex is het regelsysteem van het lichaam dat zorgt voor een stabiele bloeddruk in het lichaam. Met de baroreflexfalen-test onderzoeken we of dit systeem voldoende werkt. lees meer

Wat is de Baroreflexfalen-test?

De baroreceptorreflex of baroreflex is het regelsysteem van het lichaam dat zorgt voor een stabiele bloeddruk in het lichaam. Het is een onderdeel van het zogenaamde autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel. Baroreceptoren informeren een speciaal gebied in de hersenstam over de hoogte van de bloeddruk. Dit gebied reageert dan via autonome zenuwen zodat een bloeddrukverandering weer wordt teruggedraaid. Met de baroreflexfalen-test onderzoeken we of dit systeem voldoende werkt. Tijdens dit onderzoek bekijken we de reacties van bloeddruk en hartslag. Deze reacties geven uw arts informatie over de werking van uw autonome zenuwstelsel.
 


Contact

Afdeling Interne Geneeskunde

(024) 361 65 04

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Met sommige medicijnen moet u voor het onderzoek tijdelijk stoppen. Als dat bij u zo is, hoort u dat van uw behandelend arts. Draag loszittende kleding waarbij uw borst makkelijk te benaderen is. lees meer

Voor het onderzoek

Op de dag van het onderzoek kunt u uw medicijnen meestal gewoon innemen. Met sommige medicijnen moet u voor het onderzoek tijdelijk stoppen. Als dat bij u zo is, hoort u dat van uw behandelend arts.

Voor de registratie van de hartslag brengen wij een aantal plakkers met elektroden aan op uw borst en buik. We adviseren om kleding aan te trekken waarbij de borst makkelijk te benaderen is, bijvoorbeeld een loszittende trui of een overhemd met knoopjes. Tijdens het onderzoek kunt u uw kleding aanhouden.


Tijdens het onderzoek

Tijdens dit onderzoek van maximaal 2 uur bekijken we de reacties van bloeddruk en hartslag bekeken. Deze reacties geven uw arts informatie over de werking van uw zogenaamde ‘autonome’ of onwillekeurige zenuwstelsel. lees meer

Tijdens het onderzoek

Voor het onderzoek neemt u plaats op een onderzoeksbank. Hierna sluiten we
u aan op de apparatuur waarmee we uw bloeddruk en hartslag continu kunnen meten. U krijgt een aantal plakkers op uw borst en buik en we leggen om uw vinger  een bloeddrukbandje aan. Vervolgens brengen wij een infuus bij u in. Dit infuus gebruiken we om medicijnen toe te dienen die de bloeddruk verhogen of verlagen.

Bloeddruk verhogen en verlagen

Vervolgens start het onderzoek waarbij we uw bloeddruk en hartslag meten. Dit doen we gedurende 10 minuten in rust. Tijdens deze rustperiode is het belangrijk dat u zo min mogelijk praat. Na 10 minuten starten we met toediening van medicatie die de bloeddruk kortdurend verhoogt. Na elke toediening observeren we wat de reactie is van uw bloeddruk en uw hartslag. We dienen verschillende doseringen van het bloeddrukverhogend medicijn toe. Hierna gaan we verder met toedieningen van een bloeddrukverlagend medicijn, ook weer in verschillende doseringen. Tot slot observeren weuw bloeddruk en hartslag gedurende enkele minuten waarna we de test beëindigen. Het onderzoek duurt maximaal 2 uur.

Bijwerkingen

De risico`s van dit onderzoek beperken zich tot mogelijke bijwerkingen van de medicijnen die worden toegediend. De effecten van de medicijnen kunnen zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken, hartkloppingen, transpireren. Deze bijwerkingen verdwijnen echter vrij snel na het stoppen van de medicatie.
 


Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u uw dagelijkse bezigheden gewoon hervatten. Uw behandelend arts neemt de uitslag van het onderzoek met u door tijdens uw controlebezoek op de polikliniek of tijdens een telefonische afspraak. Ook bespreekt hij de vervolgstappen met u.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 1
Route: 678

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Interne Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 1 en volg route 678 (Interne Geneeskunde)

Over de afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten. lees meer

Over de afdeling Interne Geneeskunde

Binnen de afdeling Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten,  benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

Klachten en aandoeningen die wij behandelen, zijn bijvoorbeeld:
 • gewichtsverandering
 • bloedarmoede
 • suikerziekte
 • benauwdheid
 • infectieziekten
 • hoge bloeddruk
 • aderverkalking
Ook stofwisselingsziekten en hormoonstoornissen horen bij de interne geneeskunde.
De specialisten voor inwendige ziekten heten internisten. Wij streven naar snelle diagnostieke en behandeling. Soms verwijzen we u door naar een internist die gespecialiseerd is in een specifiek deelgebied van de interne geneeskunde, zoals nierziekten of bloedziekten
 

Welke patiënten zien wij?

 • patiënten met acute aandoeningen op het gebied van de interne geneeskunde (80% van alle opnames van de afdeling zijn spoedeisend);
 • patiënten met chronische aandoeningen die langdurig specialistische begeleiding nodig hebben (zoals suikerziekte, afweerstoornissen en vaatziektes); 
 • patiënten met meer dan één ziekte (comorbiditeit), zowel binnen als buiten de interne geneeskunde;
 • internistische consulten op andere afdelingen van het Radboudumc.
 • Medewerkers
 • Intranet