3D fotografie

Met behulp van 3D fotografie kunnen we uw arm of been in 3D in beeld brengen. Hiermee maken we volumeberekeningen. Het maken van de 3D beelden gebeurt door 4 camera's die tegelijkertijd een foto maken. De camera's die wij gebruiken zijn vergelijkbaar met gewone fotocamera's. Het maken van de opnames duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Deze 3D opname vindt plaats in de polikliniek van de afdeling Mond-, Kaak-, Aangezichtschirurgie (route 562).
 
Patientenzorg Onderzoeken Bij lymfoedeem

Over de onderzoeken bij lymfoedeem

Binnenkort komt u voor de behandeling van lymfoedeem naar het Radboudumc. Tijdens uw bezoek voeren we meerdere onderzoeken uit, waarbij wij u vragen om uw bovenkleding en/of broek uit te doen.

lees meer

Over de onderzoeken bij lymfoedeem

Binnenkort komt u voor de behandeling van lymfoedeem naar het Radboudumc. Tijdens uw bezoek voeren we meerdere onderzoeken uit, waarbij wij u vragen om uw bovenkleding en/of broek uit te doen. Wij adviseren u om gemakkelijk zittende kleding te dragen op de dag van uw afspraak op de polikliniek.
Op deze pagina leggen we per onderzoek kort uit wat het onderzoek precies inhoudt.

Afdeling Plastische Chirurgie

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met herstel van vorm en functie van een lichaamsdeel. Het gaat om correctie van aangeboren of verkregen afwijkingen en verminkingen of gebreken.

lees meer

Behandeling Lymfoveneuze shunt (LV-shunt)

Een LV-shunt is mogelijk bij patiënten met klachten van lymfoedeem. Dit kan bij zowel de armen als benen zijn.

lees meer

Behandeling Lymfeklier­transplantatie

De plastisch chirurg verplaatst huid- en vetweefsel met daarin een of meerdere lymfeklieren naar de aangedane plaats in uw lichaam.

lees meer

De onderzoeken


IC view

Om lymfoedeem in uw arm of been in kaart te brengen, spuiten wij soms een kleine hoeveelheid groene kleurstof tussen uw vingers of tenen, zogenaamd "indocyanine-groen".

lees meer

IC view

Om lymfoedeem in uw arm of been in kaart te brengen, spuiten wij soms een kleine hoeveelheid groene kleurstof tussen uw vingers of tenen, zogenaamd "indocyanine-groen". Wij geven u 2 kleine prikjes, waarvan één met verdoving en één met de kleurstof. De inwerktijd is ongeveer 45 minuten voor een arm en 90 minuten voor een been. U kunt deze tijd doorbrengen in de wachtkamer of het restaurant. Nadat de inwerktijd is verstreken, roepen wij u weer binnen. Met behulp van een infraroodcamera beoordelen we het lymfoedeem. Dit is belangrijk om een goed behandelplan te kunnen opstellen. De kleurstof is niet schadelijk voor uw gezondheid en wordt binnen enkele dagen uitgescheiden door uw lichaam.
 

Waterbad­meting

Met een waterbadmeting meten we hoeveel vocht u in uw arm heeft.

lees meer

Waterbad­meting

Bij de waterbadmeting laat u uw arm in een bak met water zakken. Wij meten hoeveel water uit de bak loopt. Hierdoor kunnen wij het volume van vocht in uw arm meten om het aanwezige lymfoedeem te beoordelen.
 

2D fotografie

De medisch fotograaf maakt foto's van uw armen of benen om het effect van de behandeling te kunnen meten.

lees meer

2D fotografie

Om de effecten van de behandeling te kunnen volgen en in bepaalde fases tijdens de behandeling terug te kijken, maakt een medisch fotograaf foto’s van uw armen of benen. Deze foto's slaan we op in uw patiëntendossier en gebruiken we alleen voor genoemde doeleinden.
 

3D fotografie

Met behulp van 3D fotografie kunnen we uw arm of been in 3D in beeld brengen om het volume te kunnen berekenen.

lees meer

Elasticiteits­metingen

Om de elasticiteit van uw huid te meten plaatsen we een klein zuignapje.

lees meer

Elasticiteits­metingen

Bij elasticiteitsmetingen van de huid plaatsen we een klein zuignapje op de huid. Hiermee kunnen we de elasticiteit van de huid meten. Deze metingen vinden tegelijkertijd plaats met het maken van de 3D foto's en in dezelfde ruimte.