Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

  • Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet aan straling blootstellen.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

Voor de bijschildklierscintigrafie hoeft u niet nuchter te zijn. U kunt dus gewoon eten en drinken van tevoren. Ook uw medicijnen neemt u in zoals u gewend bent.

Kleding en sieraden

Mogelijk zullen wij u vragen uw bh uit te trekken voor de scan. Verwijder ook sieraden in het halsgebied. Deze sieraden kunt u beter thuis laten.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Heeft u een beperking waardoor het onderzoek mogelijk meer tijd en aandacht vraagt? Laat dit dan vooraf weten aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Dan houden we daar zoveel mogelijk rekening mee.

Patiëntenzorg Onderzoeken Bijschildklierscan

Wat is een bijschildklierscan?

We doen een bijschildklierscintigrafie als we willen bekijken hoe uw bijschildklier werkt. Bijvoorbeeld als we vermoeden dat uw bijschildklier te snel werkt (hyperparathyreoïdie).

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Tijdens het onderzoek

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. lees meer

Tijdens het onderzoek

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. We prikken uw bloedvat aan met een kleine naald en dienen de radioactieve vloeistof toe. Hierna volgt een wachttijd van ongeveer 10 minuten, waarna een opname gemaakt wordt voor de duur van 10 minuten.

Aansluitend aan deze opname wordt een 3D-scan gemaakt voor de duur van ongeveer 30 minuten. Hierbij worden vanuit verschillende richtingen opnamen gemaakt in combinatie met een CT-scan.

Vervolgens heeft u een wachttijd van 60-90 minuten. Deze wachttijd wordt gebruikt om de radioactieve stof in de schildklier te laten verminderen, zodat de bijschildklieren beter zichtbaar worden. Tijdens deze wachttijd mag u van de afdeling gaan en mag u alles eten en drinken. Wanneer u zich weer meldt, maken we opnieuw een opname voor de duur van 10 minuten.

Tijdens de opnamen ligt u steeds op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt. De camera komt vlak boven uw gezicht tot stilstand, zodat deze de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op kan vangen.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek, inclusief wachttijd, is ongeveer 2,5 uur.

De radioactieve stof

De radioactieve stof die we gebruiken is technetium-99m-sestamibi. Dit wordt in uw schildklier en bijschildklieren opgenomen. Omdat we een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof gebruiken tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze radioactieve stof.


Na het onderzoek

De medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige vertelt het u wanneer het onderzoek klaar is. De nucleair geneeskundige maakt een verslag van het onderzoek. lees meer

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve stof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundig arts beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts informeert u over de uitslag.

Meer informatie


Afspraak maken of verzetten?

Uw behandelend arts vraagt het onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten?

Uw behandelend arts vraagt het onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep.

Afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof wordt speciaal voor u gemaakt en is kostbaar en kort houdbaar. Wilt u de afspraak afzeggen of verplaatsen? Laat dit dan minimaal één werkdag van tevoren weten aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We maken dan meteen een nieuwe afspraak met u.
  • Medewerkers
  • Intranet