Begeleiding

Uw partner, familielid of vriend mag tijdens de opnamedag op de afdeling of in het ziekenhuis blijven. Tijdens het opnamegesprek spreken we met hen af dat we hen bellen als u terug bent op de afdeling. We lichten hen dan in over hoe de ingreep is verlopen en overleggen of en wanneer u weer naar huis kunt en opgehaald kunt worden.

Wanneer u de dag van de operatie, of de dag daarna naar huis gaat, is het verstandig dat u niet zelf rijdt. De behandeling onder anesthesie en de operatie aan been of bekken kan uw reactievermogen beїnvloeden.
Patiëntenzorg Onderzoeken Biopsie Orthopedie

Wat is een biopsie?

Een biopsie is een operatie onder narcose of lokale verdoving waarbij we een stukje weefsel (een biopt) uit het bot en/of omliggende weefsel wegnemen.

Contact

Polikliniek Orthopedie

(024) 361 44 71

Het onderzoek


Voorbereiding

Voorafgaand aan de operatie zijn er een aantal dingen die u ter voorbereiding moet doen. Denk hierbij aan nuchter blijven of medicatiegebruik.

lees meer

Voorbereiding

Voordat u een operatie of ingreep bij ons krijgt, is het belangrijk om met de volgende zaken rekening te houden:

 • Koorts of griep
  Heeft u een aantal dagen voor de ingreep koorts of griep, neem dan contact op met de opnameplanning.
 • Scheren / crème
  U mag 5 dagen voor de ingreep de plek waar u wordt geopereerd niet scheren. Ook vragen wij u om geen vette crème te smeren op de dag van de operatie.
 • Sieraden, make-up, brillen en lenzen
  U mag tijdens de operatie geen make-up, sieraden, contactlenzen, bril of gebitsprothese dragen. Als dit erg vervelend is voor u, overleg dit dan met de anesthesioloog. Het is tegenwoordig niet meer nodig om nagellak of kunstnagels voor een operatie of onderzoek te verwijderen.
 • Piercings
  Piercings op de plek waar u geopereerd wordt of die in de mond, lippen, tong of neus zitten, moeten vooraf verwijderd worden. Ook scherpe piercings, of piercings waar u op ligt moeten verwijderd worden. Andere piercings mogen blijven zitten. Overleg dit met uw anesthesioloog.
 • Medicijnen
  Uw behandelend arts bespreekt met u welke medicijnen u mag blijven gebruiken en welke u tijdelijk moet stoppen.
 • Roken
  U kunt zelf een grote bijdrage leveren aan uw herstel en de kans op complicaties verkleinen door uw lichamelijke conditie te verbeteren, gezonde voeding te eten en te stoppen met roken. Om infecties te voorkomen, de genezing van de operatiewond te verbeteren en voor uw algehele gezondheid raden wij u zéér dringend aan ruim vóór de geplande ingreep te stoppen met roken. Voor hulp hierbij kunt u terecht bij uw huisarts. Rook in ieder geval niet op de dag van de ingreep.

Nuchter zijn

Het is belangrijk dat u nuchter bent tijdens uw operatie of onderzoek. Dit betekent dat u van tevoren niets meer mag eten en drinken, zodat uw maag zo leeg mogelijk is. Zo kan er geen eten of drinken in uw luchtpijp of longen terecht komen tijdens uw operatie of onderzoek. Hieronder leest u welke regels hiervoor gelden.

Eten

 • Tot 8 uur voor uw operatie of onderzoek mag u normaal eten zoals u gewend bent. 
 • Vanaf 8 uur voor uw operatie of onderzoek mag u niets meer eten. 

Drinken

 • Tot 8 uur voor uw operatie of onderzoek mag u normaal drinken zoals u gewend bent. 
 • Vanaf 8 uur voor uw operatie of onderzoek mag u alleen nog waterige vloeistoffen drinken, zoals water, thee en koffie (zonder melk, suiker mag wel), limonade, frisdrank of sap zonder vruchtvlees. 
 • Vanaf 2 uur voor uw operatie of onderzoek mag u niets meer drinken. 
 • Tot 1 uur vóór uw operatie of onderzoek mag u wel een paar slokjes water drinken als u medicijnen moet innemen.

Keuzehulp anesthesie

Om de operatie goed te kunnen doorstaan, krijgt u ‘anesthesie’ (verdoving) en pijnstilling. In deze keuzehulp krijgt u uitleg over de verschillende vormen van anesthesie en pijnstilling, plus de voor- en nadelen hiervan.
Bekijk hier de keuzehulp anesthesie.

Voorbereiding op de afdeling

 • Kleding
  In verband met de hygiëne krijgt u een speciaal blauw operatiehemd aan. Op het operatiecomplex krijgt u een operatiemuts.
 • Premedicatie
  Ter voorbereiding op de anesthesie krijgt u vóór de ingreep vaak al enkele tabletten. Meestal zijn dit pijnstillers waardoor u na de ingreep minder pijn hebt. Soms gaat het om een middel dat angst of spanning vermindert.

Veiligheid

Rondom uw behandeling zijn diverse veiligheidsmomenten ingebouwd. Regelmatig wordt bijvoorbeeld naar uw naam, geboortedatum gevraagd. Vlak voordat de ingreep start vindt de zogenaamde ’Time out’ plaats. Hiermee verzekeren we dat u de juiste patiënt bent en dat u de juiste behandeling krijgt.

De behandeling (operatie, onderzoek of ingreep)

De verpleegkundige brengt u in uw bed naar de operatie- of behandelafdeling. Daar ziet u de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker. Één van beide is voortdurend bij u. Voordat u de verdoving krijgt toegediend, krijgt u:

 • elektrodes op de borst om uw hartslag te meten
 • een dopje op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren
 • een bloeddrukband om uw arm om uw bloeddruk te meten
 • een infuus in uw hand of arm waarmee we vocht en medicijnen kunnen toedienen

Tijdens het onderzoek

Met behulp van radiodiagnostische apparatuur bepaalt de chirurg de juiste plaats van de biopsie. Het weefsel dat de chirurg met de biopsie weghaalt, sturen we op naar een pathaloog voor onderzoek lees meer

Tijdens het onderzoek

Met behulp van radiodiagnostische apparatuur bepaalt de chirurg de juiste plaats van de biopsie. Het weefsel dat de chirurg met de biopsie weghaalt, sturen we op naar een pathaloog voor onderzoek. De patholoog kan vaststellen of het gaat om een ontsteking, een goedaardig gezwel of een kwaadaardig gezwel. De uitslag is meestal na 2 weken bekend. Het kan zijn dat het weefsel met spoed verstuurd wordt om te laten beoordelen of het juiste biopt is afgenomen.

De ingreep duurt ongeveer 1 uur.


Na de operatie

Omdat de ingreep niet zo lang duurt, zijn de bijwerkingen van de narcose en verdoving meestal beperkt. Wel zijn er een aantal leefregels waar u zich aan moet houden. Bij een biopt uit een bekken of beenregio mag u niet autorijden, fietsen of sporten. lees meer

Na de operatie

Omdat de ingreep niet zo lang duurt, zijn de bijwerkingen van de narcose en verdoving meestal beperkt. Wanneer uw bloeddruk en andere controles stabiel zijn en u zich goed voelt kunt u meestal dezelfde dag weer naar huis.

Drain

Soms laten we een drain (dun slangetje) in de wond achter om eventueel wondvocht af te voeren. In dat geval overlegt u met uw arts over wanneer u naar huis kunt. Meestal betekent het dat u een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Een biopt uit uw bekken of beenregio

Wanneer we bij u een biopt uit uw bekken of beenregio moeten nemen, is het soms nodig dat u na de ingreep minimaal 2 weken met krukken loopt. Het bot kan door de biopsie namelijk verzwakt raken, waardoor bij belasting van uw been of bekken een botbreuk kan ontstaan. Dit geldt uiteraard niet voor een operatie aan uw armen of op een andere plek in uw lichaam. Naast het lopen met behulp van elleboogskrukken, kunt u in de 2 weken na de operatie niet autorijden, niet fietsen en niet sporten. Licht huishoudelijke werkzaamheden die u zittend kunt uitvoeren vormen geen belemmering.

Aandachtspunten voor thuis

Als thuis de pijn toeneemt of zwelling, roodheid, koorts of wondlekkage optreedt, kunt u contact opnemen met afdeling Orthopedie. De verpleegkundige, zaalarts of dienstdoende arts zal u dan verder advies geven.

Vervolg

Als u 2 weken na de ingreep op de polikliniek komt voor controle, weet de arts meestal de uitslag van de biopsie. Hij of zij bespreekt deze met u. Ook bespreekt de arts een eventuele vervolgbehandeling.


 


Begeleiding

Uw partner, ander familielid of een vriend mag tijdens de opnamedag op de afdeling of in het ziekenhuis blijven. lees meer

Meer informatie


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Poliplein C0
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725 (Poliplein C0)

Behandeling Anesthesie

Als u naar het Radboudumc komt voor een operatie dan krijgt u te maken met anesthesie (verdoving of narcose). Ook voor andere ingrepen, zoals een behandeling of onderzoek, is anesthesie soms nodig. Anesthesie zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling geen pijn heeft.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet