Over de polikliniek Orthopedie

U vindt de polikliniek Orthopedie door na de Hoofdingang, route 725 te volgen. Op deze locatie bevinden zich tevens te poliklinieken van de afdeling Heelkunde en Revalidatiegeneeskunde. lees meer

Over de polikliniek Orthopedie

Na doorverwijzing door uw huisarts of specialist neemt u contact op met onze polikliniekadministratie:
T (024) 361 44 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 17.00 uur).

Voor sommige deelspecialismen geldt dat de verwijsbrief eerst door een arts beoordeeld dient te worden. Op deze manier komt u als patiënt meteen bij de juiste behandelaar terecht. De verwijsbrief dient dan opgestuurd te worden naar:

Radboudumc
Polikliniek Orthopedie
Huispostnummer 726
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

U krijgt de afspraak, zowel bij het telefonisch maken van een eerste afspraak als bij het insturen van de verwijsbrief, binnen 2 werkweken thuisgestuurd.

U vindt de polikliniek Orthopedie door na de Hoofdingang, route 725 te volgen. Op deze locatie bevinden zich tevens te poliklinieken van de afdeling Heelkunde en Revalidatiegeneeskunde.

Contact

Polikliniek Orthopedie

(024) 361 44 71

Uw afspraak op de polikliniek

U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek Orthopedie van het Radboudumc. Tijdens het eerste gesprek verzamelt de arts zoveel mogelijk gegevens om een diagnose te kunnen stellen. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek Orthopedie van het Radboudumc. Hier vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de behandelend arts, de verpleegkundige of polikliniekassistente. Zij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden.

Eerste bezoek polikliniek

De polikliniek Orthopedie bevindt zich op het Poliplein, route 725. Bij de ingang van het Poliplein meldt u zich bij de aanmeldzuil met de streepjescode op uw afsprakenbrief. Bij de aanmeldzuilen zijn vrijwilligers aanwezig. Zij zijn te herkennen aan een blauw jasje met de badge ‘vrijwilliger’. Zij kunnen u eventueel helpen bij het aanmelden. U krijgt dan een ticket waarop staat in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen, of waar u zich kunt melden bij de balie. De polikliniekassistente of verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de behandelend arts.

Hoelang duurt uw afspraak?

Tijdens het eerste gesprek verzamelt de arts zoveel mogelijk gegevens om een diagnose te kunnen stellen. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Het eerste bezoek kan soms enkele uren duren. Het kan zijn dat een spreekuur door onverwachte omstandigheden uitloopt. Als u 30 minuten na de afgesproken tijd nog niet aan de beurt bent, meldt u zich dan aan de balie.

Vervolgafspraken

Als u binnen 6 weken een vervolgafspraak nodig heeft, kunt u bij balie B een nieuwe afspraak maken. Als de vervolgafspraak na meer dan 6 weken plaatsvindt, dan krijgt u een afspraakbevestiging thuisgestuurd. Op werkdagen tussen 8.15 en 17.00 uur kunt u ook telefonisch een vervolgafspraak maken via telefoonnummer (024) 361 44 71.

Bij vervolgafspraken op de polikliniek ontvangt u een afsprakenbrief met barcode waarop het eerstvolgend bezoek staat genoteerd. Breng deze brief bij ieder volgend bezoek mee, ook als u naar de gipskamer of instrumentmaker gaat.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, meldt u dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan uw afspraak. Als het mogelijk is, maken we meteen een nieuwe afspraak.

Ambulance

Als dat nodig is, bellen wij voor u een ambulance als u weer naar huis gaat.

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Poliplein C0
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725 (Poliplein C0)

Radiologisch onderzoek

In veel gevallen is het maken van röntgenfoto’s noodzakelijk. De foto’s worden zoveel mogelijk gemaakt tijdens uw bezoek aan de polikliniek. lees meer

Radiologisch onderzoek

In veel gevallen is het maken van röntgenfoto’s noodzakelijk. De foto’s worden zoveel mogelijk gemaakt tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Alleen als het om een bijzonder onderzoek gaat, vragen we u een andere keer terug te komen. De behandelend arts bespreekt tijdens uw eerste bezoek de resultaten van de foto’s met u. Meestal stelt hij dan ook een behandelplan op.

Bij een herhalingsbezoek kan het zijn dat de behandelend arts op grond van de verzamelde gegevens verder onderzoek nodig vindt. Daarom is het mogelijk dat we u bij een herhalingsbezoek eerst naar de afdeling Radiologie verwijzen voor u bij de arts bent geweest. Daarna meldt u zich bij de verpleegpost van de polikliniek. De verpleegkundige of polikliniekassistente waarschuwt u als u bij de arts terecht kunt.

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat. Dit doen we met of zonder operatie. Orthopedie behandelt patiënten met bijvoorbeeld slijtage van het heup- of kniegewricht, artrose, botkanker of een knieschijf uit de kom. lees meer

Het Klinisch Scorestation

In het Klinisch Scorestation volgen we het functioneren, de pijn en de beperkingen van orthopedische patiënten. Deze gegevens leggen we vast. Zo krijgen we een duidelijker beeld hoe patiënten voor en na de operatie functioneren. lees meer

Kosten van zorg

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. lees meer

Roken en een operatie

U krijgt binnenkort een operatie op de afdeling Orthopedie in het Radboudumc. Het is voor u belangrijk om te weten welke gevolgen roken kan hebben op de operatie en uw herstel erna. lees meer

Roken en een operatie

U krijgt binnenkort een operatie op de afdeling Orthopedie in het Radboudumc. Het is algemeen bekend dat roken ongezond is en verschillende gezondheidsproblemen tot gevolg kan hebben. Voor u is het belangrijk te weten welke gevolgen roken kan hebben op de operatie en uw herstel erna.

Wat roken met uw lichaam doet

De bekendste en meest schadelijke stoffen die vrij komen tijdens het roken zijn nicotine, koolmonoxide en teer.

 • Nicotine laat uw hart sneller kloppen, zorgt voor een hogere bloeddruk, geeft schade aan de binnenkant van uw bloedvaten en verhoogt de zuurstofbehoefte van uw lichaam. Het is de verslavende stof in sigaretten.
 • Door inname van koolmonoxide pompt uw hart minder bloed rond. Roken verhoogt de hoeveelheid koolmonoxide dat aan hemoglobine blijft vastzitten. Hemoglobine is eiwit in de rode bloedcellen die verantwoordelijk is voor het vervoer van zuurstof in het bloed. Als CO hecht aan hemoglobine kan deze rode bloedcel niet meer meedoen in het transport van zuurstof. Het effect hiervan is dat de zuurstoftoevoer afneemt en uw conditie verslechtert. Uw bloed wordt minder vloeibaar en er zijn meer rode bloedcellen nodig voor de zuurstofbehoefte van uw lichaam. Op deze manier vermindert de hoeveelheid zuurstof die aan uw lichaam wordt afgegeven. Zuurstof is nodig voor bijvoorbeeld de wondgenezing.
 • Teer veroorzaakt de ‘rokershoest’. In uw longen zitten trilhaartjes die uw longen schoonhouden. Door het roken vermindert de functie van uw longen en is er een toename van slijm in uw longen. Hierdoor plakken de trilhaartjes aan elkaar vast en kunnen ze hun werk niet meer goed doen.
 • Door roken ontstaat vasospasme. Dit betekent dat uw bloedvaten een ‘krampende’ beweging maken waardoor ze zich afwisselend sluiten en weer wijd open gaan staan. Ook hierdoor verslechtert de doorbloeding. Weefsels die hier het meeste last van hebben, zijn weefsels die al minder doorbloed zijn. Ook weefsels die worden voorzien van bloed via relatief kleine bloedvaatjes of verse wonden hebben last van slechte doorbloeding. Deze ‘krampende’ beweging ontstaat al na 1 sigaret en duurt tot ongeveer 6 weken!

Complicaties

Door roken is de kans op complicaties tijdens en na de operatie groter. Van de patiënten die worden opgenomen voor een operatie heeft 1 op de 3 hiermee te maken:

 • Orthopedische operaties zijn infectiegevoelig. Een goede wondgenezing is van groot belang bij het voorkomen van infecties. Door verminderde zuurstoftoevoer vergroot roken na de operatie de kans op infecties en een slechte wond- en botgenezing. De duur van uw opname kan hierdoor langer worden. De gemiddelde opnameduur blijkt voor rokers 2 dagen langer te zijn. Bij infecties kan uw opnameduur zelfs een paar weken langer worden.
 • Roken en slijmvorming irriteert de luchtwegen. Als u onder anesthesie (narcose) bent wordt u via een buisje in de luchtpijp beademd. Dit buisje kan verstopt raken door slijm dat los gaat zitten tijdens de beademing. De kans bestaat dat de arts het slijm tijdens de operatie moet wegzuigen. Dit kan de luchtwegen weer irriteren, een vervelend gevoel geven en meer hoesten tot gevolg hebben na de operatie.
 • De kans op bronchospasme. Dit is een verkramping van de spieren rond de luchtpijp, waarbij de luchtpijp wordt dichtgeknepen. De beademing versterkt de irritatie van de luchtwegen. Omdat u onder narcose bent merkt u daar op het moment zelf niets van, maar na de operatie kunt u benauwd en kortademig zijn.
 • Roken verhoogt de aanmaak van maagzuur waardoor voeding minder goed en snel wordt verteerd. Dit verhoogt de kans op aspiratie, het ‘inademen’ van maaginhoud tijdens de operatie en misselijkheid en braken na de operatie.

Advies

We adviseren u minstens 8 weken voor de operatie te stoppen met roken. De eerste week na het stoppen kunt u last hebben van ontwenningsverschijnselen en neemt het hoesten toe omdat het slijm in de longen los gaat zitten. Deze ‘rokershoest’ heeft als functie het slijm en vuil in de longen op te ruimen. We raden u af om tot 7 dagen voor de operatie nog te stoppen. In 8 weken krijgen de trilhaartjes hun functie weer terug en kunnen ze slijm en vuil beter afvoeren. Mocht het stoppen voor de operatie niet zijn gelukt dan adviseren wij u in ieder geval te stoppen vanaf de dag van de operatie totdat de wond goed is genezen. Belangrijk bij het stoppen met roken is dat u zelf achter dit besluit staat en gemotiveerd bent om te stoppen. Als u met spoed bent opgenomen op de afdeling Orthopedie (met een botbreuk) is het verstandig te stoppen met roken in verband met genezing van de breuk. We adviseren u:

 • Te stoppen met roken op de dag van de operatie als u binnen 1 week na opname wordt geopereerd.
 • Direct te stoppen met roken als u na 1 week na opname wordt geopereerd.
 • Direct te stoppen met roken als u niet wordt geopereerd.

Gevolgen van stoppen met roken

Als u stopt met roken worden uw hartslag en bloeddruk na 20 minuten weer normaal. Na 8 uur is de hoeveelheid nicotine en koolmonoxide de helft minder en de hoeveelheid zuurstof in het bloed is weer normaal. Na 1 dag is alle koolmonoxide uit het lichaam verdwenen en het zuurstofgehalte van het bloed verbeterd. U krijgt meer lucht en kunt makkelijker ademen, de kans op longproblemen zoals een longontsteking zijn dan na de operatie kleiner. Na 1 dag beginnen de longen met het opruimen van slijm en andere resten van het roken. Het hoesten neemt hierdoor toe. Na 2 tot 3 dagen is er geen nicotine meer in het lichaam en zijn de smaak- en reukvermogens aanzienlijk verbeterd. Tussen de 2 en 12 weken verbetert de bloedcirculatie in het lichaam, waardoor ook de zuurstoftoevoer beter is. Uw hart zal meer zuurstofrijk bloed krijgen en kunnen rondpompen, waardoor u een betere conditie krijgt en de kans op infecties en ontstekingen afneemt. Tussen de 3 en 9 maanden verminderen klachten als hoesten, piepen en benauwdheid. De achteruitgang van de longfunctie stopt en kan licht verbeteren. Zodra u stopt met roken is de kans op ontwenningsverschijnselen aanwezig. Dit is een goed teken want uw lichaam maakt zich vrij van nicotine. 

Ondersteuning

Bij het stoppen met roken kunt u professionele hulp krijgen. U kunt via uw huisarts ondersteuning vragen in de vorm van medicijnen (waaronder nicotinepleisters of kauwgom) of verschillende gespreksvormen. Als u onder behandeling bent van een longarts dan kan hij of zij u eventueel verwijzen naar de Stop-Roken-Poli. Voor tips bij het stoppen met roken kunt u op de volgende websites terecht:

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hiervoor terecht bij uw huisarts, behandelend ats of de verpleegkundige.

 • Medewerkers
 • Intranet