Over de polikliniek Orthopedie

U vindt de polikliniek Orthopedie door na de Hoofdingang, route 725 te volgen. Op deze locatie bevinden zich tevens te poliklinieken van de afdeling Heelkunde en Revalidatiegeneeskunde. lees meer

Over de polikliniek Orthopedie

Na doorverwijzing door uw huisarts of specialist neemt u contact op met onze polikliniekadministratie:
T (024) 361 44 71 (bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 17.00 uur).

Voor sommige deelspecialismen geldt dat de verwijsbrief eerst door een arts beoordeeld dient te worden. Op deze manier komt u als patiënt meteen bij de juiste behandelaar terecht. De verwijsbrief dient dan opgestuurd te worden naar:

Radboudumc
Polikliniek Orthopedie
Huispostnummer 726
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

U krijgt de afspraak, zowel bij het telefonisch maken van een eerste afspraak als bij het insturen van de verwijsbrief, binnen 2 werkweken thuisgestuurd.

U vindt de polikliniek Orthopedie door na de Hoofdingang, route 725 te volgen. Op deze locatie bevinden zich tevens te poliklinieken van de afdeling Heelkunde en Revalidatiegeneeskunde.

Contact

Polikliniek Orthopedie

(024) 361 44 71

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek Orthopedie van het Radboudumc. Tijdens het eerste gesprek verzamelt de arts zoveel mogelijk gegevens om een diagnose te kunnen stellen. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. lees meer

Uw afspraak op de polikliniek

U heeft een afspraak gemaakt op de polikliniek Orthopedie van het Radboudumc. Hier vindt u informatie over de gang van zaken op de polikliniek. Heeft u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust aan de behandelend arts, de verpleegkundige of polikliniekassistente. Zij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden.

Eerste bezoek polikliniek

De polikliniek Orthopedie bevindt zich op het Poliplein, route 725. Bij de ingang van het Poliplein meldt u zich bij de aanmeldzuil met de streepjescode op uw afsprakenbrief. Bij de aanmeldzuilen zijn vrijwilligers aanwezig. Zij zijn te herkennen aan een blauw jasje met de badge ‘vrijwilliger’. Zij kunnen u eventueel helpen bij het aanmelden. U krijgt dan een ticket waarop staat in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen, of waar u zich kunt melden bij de balie. De polikliniekassistente of verpleegkundige haalt u op uit de wachtruimte en brengt u naar de behandelend arts.

Hoelang duurt uw afspraak?

Tijdens het eerste gesprek verzamelt de arts zoveel mogelijk gegevens om een diagnose te kunnen stellen. Ook vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Het eerste bezoek kan soms enkele uren duren. Het kan zijn dat een spreekuur door onverwachte omstandigheden uitloopt. Als u 30 minuten na de afgesproken tijd nog niet aan de beurt bent, meldt u zich dan aan de balie.

Vervolgafspraken

Als u binnen 6 weken een vervolgafspraak nodig heeft, kunt u bij balie B een nieuwe afspraak maken. Als de vervolgafspraak na meer dan 6 weken plaatsvindt, dan krijgt u een afspraakbevestiging thuisgestuurd. Op werkdagen tussen 8.15 en 17.00 uur kunt u ook telefonisch een vervolgafspraak maken via telefoonnummer (024) 361 44 71.

Bij vervolgafspraken op de polikliniek ontvangt u een afsprakenbrief met barcode waarop het eerstvolgend bezoek staat genoteerd. Breng deze brief bij ieder volgend bezoek mee, ook als u naar de gipskamer of instrumentmaker gaat.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, meldt u dit dan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan uw afspraak. Als het mogelijk is, maken we meteen een nieuwe afspraak.

Ambulance

Als dat nodig is, bellen wij voor u een ambulance als u weer naar huis gaat.

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Poliplein C0
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725 (Poliplein C0)

Radiologisch onderzoek

In veel gevallen is het maken van röntgenfoto’s noodzakelijk. De foto’s worden zoveel mogelijk gemaakt tijdens uw bezoek aan de polikliniek. lees meer

Radiologisch onderzoek

In veel gevallen is het maken van röntgenfoto’s noodzakelijk. De foto’s worden zoveel mogelijk gemaakt tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Alleen als het om een bijzonder onderzoek gaat, vragen we u een andere keer terug te komen. De behandelend arts bespreekt tijdens uw eerste bezoek de resultaten van de foto’s met u. Meestal stelt hij dan ook een behandelplan op.

Bij een herhalingsbezoek kan het zijn dat de behandelend arts op grond van de verzamelde gegevens verder onderzoek nodig vindt. Daarom is het mogelijk dat we u bij een herhalingsbezoek eerst naar de afdeling Radiologie verwijzen voor u bij de arts bent geweest. Daarna meldt u zich bij de verpleegpost van de polikliniek. De verpleegkundige of polikliniekassistente waarschuwt u als u bij de arts terecht kunt.

Afdeling Orthopedie

Orthopedie is een chirurgisch specialisme. Wij behandelen aandoeningen van de botten, gewrichten, spieren en pezen. Dit doen we met en zonder operatie. Orthopedie behandelt onder andere patiënten met artrose van het heup- of kniegewricht, botkanker of een dwarslaesie.

lees meer

Het Klinisch Scorestation

In het Klinisch Scorestation volgen we het functioneren, de pijn en de beperkingen van orthopedische patiënten. Deze gegevens leggen we vast. Zo krijgen we een duidelijker beeld hoe patiënten voor en na de operatie functioneren. lees meer

Kosten van zorg

Kiest u voor een behandeling in het Radboudumc, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet