Patiëntenzorg Onderzoeken Controle Intrathecale Baclofentherapie

Wat is de controle Intrathecale Baclofentherapie?

Bij dit onderzoek wordt de werking van de geïmplanteerde pomp voor Baclofentherapie en de doorgankelijkheid en verdeling van de radioactieve stof in het ruggenmergvocht onderzocht.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Er zijn voorafgaand aan dit onderzoek enkele dingen waar u rekening mee moet houden. lees meer

Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

  • Bij voorkeur stellen wij uw ongeboren kind niet bloot aan straling. Als u zwanger bent, neemt u dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Wanneer u borstvoeding geeft, moet u met ons contact opnemen om dit te bespreken.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Houdt u er rekening mee dat u kleding met (grote) metalen onderdelen en sieraden mogelijk uit moet trekken. Laat uw sieraden thuis.

Begeleiding

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde wordt bij bijna elk onderzoek een radioactieve stof aan patiënten toegediend. Een radioactieve stof zendt straling uit en reeds toegediende patiënten zitten ook in de wachtkamer. U wordt om deze reden gevraagd geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding (dus ook niet wanneer ze alleen in de wachtkamer verblijven) mee te nemen.

Handicap

Wilt u het vooraf melden als u een beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt? U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

De geïmplanteerde pomp wordt door uw behandelend arts gevuld met uw gebruikelijke medicatie waaraan een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is toegevoegd. Na 24 uur en een aantal daaropvolgende dagen na het vullen van de pomp worden er opnames gemaakt van uw buik en rug. lees meer

Tijdens het onderzoek

Radioactieve stof

De radioactieve stof is indium-111-pentetaat. Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid.

Onderzoek

Uw behandelend arts vult de geïmplanteerde pomp op de afdeling Nucleaire Geneeskunde met uw gebruikelijke medicatie waaraan een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof is toegevoegd. U merkt hier verder niets van.
 
Na 24 uur en een aantal daaropvolgende dagen, maakt een MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) opnames van uw buik en rug. Deze opnames zullen de verplaatsing, doorgankelijkheid en verdeling van de radioactieve stof zichtbaar maken. Het aantal dagen is afhankelijk van het verloop tijdens het onderzoek. Het onderzoek duurt steeds ongeveer één uur..

Onderzoek bij kinderen

Het onderzoek gaat hetzelfde als bij volwassenen, zoals hierboven beschreven.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen van de toegediende radioactieve stof.
 


Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, zal op de afdeling Nucleaire Geneeskunde het restant aan medicatie en radioactieve stof uit de pomp worden verwijderd en wordt deze weer gevuld met uw gebruikelijke medicatie. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, zal op de afdeling Nucleaire Geneeskunde het restant aan medicatie en radioactieve stof uit de pomp worden verwijderd en wordt deze weer gevuld met uw gebruikelijke medicatie.

Resultaten

De nucleair geneeskundige (arts met het specialisme nucleaire geneeskunde) beoordeelt de opnamen en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.
 

Meer informatie


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep.

Verhindering/afspraak verzetten

De radioactieve vloeistof voor uw onderzoek wordt vóór uw komst gemaakt. Deze vloeistof is kostbaar en helaas maar kort houdbaar. Mocht het zijn dat u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde minimaal één werkdag van tevoren. Er kan meteen een nieuwe afspraak met u worden gemaakt.
  • Medewerkers
  • Intranet