Patiëntenzorg Onderzoeken CT-scan met contrastmiddel via infuus

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan maken we opnamen van uw lichaam. Met behulp van röntgenstralen kunnen we dunne dwarsdoorsneden maken van het te onderzoeken lichaamsdeel.

Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 29
contactformulier

Het onderzoek

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast de vragen uit de controlelijst te beantwoorden. lees meer

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Mijn Radboud

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) in te vullen. U kunt de contrastcontrolelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode uit uw afspraakbrief heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen vanaf 3 weken voor uw afspraak. Dan hebben wij voldoende tijd om e.e.a. uit te zoeken indien dat nodig is. Als u de lijst invult via Mijn Radboud of de activatiecode dan nemen wij contact met u op wanneer wij meer informatie nodig hebben.

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet lukt, papieren versie

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.
Naar de contrastcontrolelijst. 


Voor het onderzoek

Het is nodig dat u een voorbereiding volgt waar u de dag voorafgaand aan het onderzoek mee moet beginnen. lees meer

Voor het onderzoek

Het is nodig dat u een voorbereiding volgt waar u de dag voorafgaand aan de dag van het onderzoek mee moet beginnen.

Omdat u een infuus krijgt

U krijgt voor het onderzoek een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via een infuus in een bloedvat. Het contrastmiddel wordt later door de nieren weer uitgescheiden. Een zeldzame bijwerking van dit contrastmiddel is het optreden van nierschade. Het risico op het ontstaan van nierschade is vooral aanwezig bij patiënten met reeds verminderde nierfunctie en bij mensen die weinig drinken. Door goed te drinken voor en na het onderzoek met dit contrastmiddel kunt u deze nierschade voorkomen.
Het advies is om goed te drinken, bij voorkeur 2 liter per dag, en voldoende zout te gebruiken (eventueel door het drinken van een extra kop bouillon). Dit moet u zowel op de dag voorafgaand aan het onderzoek als in de 24 uur na het onderzoek doen. Op de dag van het onderzoek dient u 1 uur voorafgaand aan de CT-scan 1 liter water te drinken, als het een CT-scan van de buik betreft. Anders hoeft u voor het onderzoek niet extra te drinken.

Indien u een vochtbeperking heeft, drinkt u dan minder. Het vochtbeperkte dieet is belangrijker dan het drinken voor dit onderzoek.

Indien er vlak vóór het onderzoek met dit contrastmiddel verandering in uw gezondheidstoestand ontstaat waarbij u veel vocht verliest, moet u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Dit kan komen door bijvoorbeeld ernstige diarree, braken, of hoge koorts.

Voordat we het contrastmiddel via een infuus toedienen, verzoeken wij u thuis alvast deze controlelijst af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.

Allergie voor jodiumhoudend contrastmiddel

Wanneer u bekend bent met een allergie voor jodiumhoudend contrastmiddel, dient u 1 uur vóór de CT-scan aanwezig te zijn op de afdeling Radiologie. Hier zullen we de nodige voorbereidingen treffen, eventueel met medicatie. U krijgt dan op de afdeling één liter water te drinken en u hoeft dit dus niet thuis of onderweg te doen. Door de medicatie mag u na het onderzoek 24 uur niet zelf deelnemen aan het verkeer.

Kleding

Het is voor u en voor onze medewerkers prettig als u kleding draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Afhankelijk van het soort onderzoek moet u kleding met metaal eraan uittrekken.

Eten en drinken

U mag vanaf één uur vóór het onderzoek niets eten of drinken (uitgezonderd medicijnen). Wij verzoeken u dringend om van tevoren alleen licht (met weinig vet) te ontbijten en lunchen.

Medicatie

Bij bepaalde geneesmiddelen adviseert uw behandelend arts u om deze tijdelijk te stoppen, maar meestal kunt u ze gewoon innemen. We verzoeken u wel een actueel geneesmiddelenpaspoort mee te nemen. U kunt dit (kosteloos) laten maken bij uw apotheek.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of hierover twijfelt, verzoeken we u contact op te nemen met uw behandelend arts. In overleg met de radioloog en met u beslissen we dan of we het onderzoek kunnen laten doorgaan, moeten uitstellen of dat we moeten kiezen voor een alternatief onderzoek.
Als u borstvoeding geeft, kunt u ook na de toediening van het contrastmiddel hiermee doorgaan.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken. Bij dit onderzoek krijgt u een infuus en dienen we een contrastmiddel toe via een bloedvat. We schuiven u daarna op de onderzoekstafel door het CT-apparaat. lees meer

Tijdens het onderzoek

Mogelijk verzoeken we u een deel van uw kleren uit te trekken, afhankelijk van welk lichaamsdeel we afbeelden. Bij dit onderzoek krijgt u een infuus en dienen we een contrastmiddel toe via een bloedvat. We schuiven u daarna op de onderzoekstafel door het CT-apparaat, een ring van 70 cm doorsnede en 50 cm diep, om de opnamen te maken. Bij een CT van uw longen of buik verzoeken we u vaak om uw adem in te houden.

De gemiddelde duur van het onderzoek is 20 minuten.

Hoe u in de CT-scanner ligt

U ligt op uw rug.

De MBB'er sluit het infuus aan op het naaldje in uw arm.

De MBB'er schuift u de ring van de CT-scanner in.
Als u voor een CT-scan van uw hoofd komt, gaan uw armen niet omhoog en gaat uw hoofd als eerste de ring van de CT-scanner in. Bij de patiënt op onderstaande foto wordt een CT-scan van de buik gemaakt.


Na het onderzoek

Het infuus dat u van ons heeft gekregen, wordt dit door ons verwijderd en u kunt de afdeling verlaten. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft.

lees meer

Na het onderzoek

Het infuus dat u van ons heeft gekregen, wordt dit door ons verwijderd en u kunt de afdeling verlaten. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft. Omdat bij u contrastmiddel via een infuus is gegeven, is het belangrijk dat u tot 24 uur na het onderzoek goed drinkt, zodat uw nieren dit middel weer uitscheiden.

Uitslag

De radioloog die het onderzoek verricht en/of de beelden beoordeelt, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw behandelend arts. U krijgt de uitslag dus van uw behandelend arts.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Bespreek vragen en opmerkingen met uw behandelaar

Radiologische verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt. Wij vragen u om niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Heeft u vragen over het verslag? Schrijf deze dan op en bespreek ze met uw behandelaar tijdens uw volgende afspraak. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis van deze verslagen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijnRadboud.


Onderzoek Allergie contrastvloeistof

Op de afdeling Radiologie maken we gebruik van contrastvloeistof, om betere opnamen te kunnen maken. Als u allergisch bent voor deze contrastvloeistof, nemen we voorzorgsmaatregelen. lees meer

Als er contrastmiddel naast het bloedvat komt

Bij het toedienen van contrastmiddel via een bloedvat is het mogelijk dat er contrastmiddel naast het bloedvat terecht komt. De kans hierop is kleiner dan 0,5%. lees meer

Meer informatie


Afspraak maken of verhinderd

Uw behandelend arts vraagt uw behandeling aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken of verhinderd

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: 0
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:

Meldt u zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt ook gebruik maken van een golfkar.
Als met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling eerst moet worden opgenomen, dan meldt u zich niet bij route 780. Meldt u zich dan bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping 0 en volg route 780

Radiologie

Om te kunnen bepalen welke ziekte of aandoening u heeft, wordt vaak gebruik gemaakt van beeldvorming. We gebruiken röntgen (conventioneel en met CT-apparatuur), echografie en kernspinresonantie (MRI). Daarnaast voert de radioloog ook behandelingen uit, vooral angiointerventies. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet