Voor het onderzoek

Als u overgevoelig bent voor bepaalde medicijnen, moet u dit minstens 1 dag voor het onderzoek aan ons doorgeven. We vragen u ook om contact met ons op te nemen als u zwanger bent. 
Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze controlelijst af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.
Als u borstvoeding geeft: ook na de toediening van het contrastmiddel kunt u hiermee doorgaan.

Eten en drinken

Vanaf 24 uur voor het onderzoek mag u geen drank of voedsel meer nuttigen waar cafeïne in zit, zoals:

  • koffie
  • thee
  • energiedranken
  • cola
  • chocolade
  • banaan

Vanaf 2 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten of drinken met uitzondering van inname van eventuele medicijnen.

Kleding

Het is prettig als u kleding aan draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. Bovenkleding met metaal zult u moeten uittrekken.

Geneesmiddelen

U kunt uw geneesmiddelen meestal gewoon innemen. Bij bepaalde geneesmiddelen adviseert uw behandelend arts u tijdelijk te stoppen. Direct na het onderzoek mag u de medicijnen weer innemen. Medicijnen die het onderzoek beïnvloeden zijn met name vaatverwijdende medicijnen zoals nitraten, calciumantagonisten.

Beperkingen

Als u een lichamelijke of geestelijke beperking heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Patiëntenzorg Onderzoeken CT-scan van het hart

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan kunnen we met behulp van röntgenstraling eventuele afwijkingen aan uw hart zichtbaar maken. lees meer

Wat is een CT-scan?

Met een CT-scan kunnen we met behulp van röntgenstraling eventuele afwijkingen aan uw hart zichtbaar maken. Bij een CT-onderzoek maken we met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van uw lichaam. Tijdens het onderzoek wordt u liggend door een ring geschoven. Om het lichaamsdeel dat we onderzoeken goed af te beelden, maken we gebruik van een jodiumhoudende contrastvloeistof.
 


Contact

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 29
contactformulier

Het onderzoek

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast de vragen uit de controlelijst te beantwoorden. lees meer

Controlelijst bij contrastmiddel via infuus invullen 3 weken vóór uw afspraak

Mijn Radboud

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) in te vullen. U kunt de contrastcontrolelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode uit uw afspraakbrief heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen vanaf 3 weken voor uw afspraak. Dan hebben wij voldoende tijd om e.e.a. uit te zoeken indien dat nodig is. Als u de lijst invult via Mijn Radboud of de activatiecode dan nemen wij contact met u op wanneer wij meer informatie nodig hebben.

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet lukt, papieren versie

Voordat het contrastmiddel via infuus kan worden toegediend verzoeken wij u thuis alvast deze vragenlijst (contrastcontrolelijst) af te drukken en in te vullen. Heeft u geen printer, bekijkt u dan toch de vragen. Het kan zijn dat u ons vooraf moet bellen of dat u niet zelf deel kunt nemen aan het verkeer na het onderzoek.
Naar de contrastcontrolelijst. 


Voor het onderzoek

24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u geen drank of voedsel meer nuttigen waar cafeïne in zit. Uw cardioloog bespreekt met u of u bepaalde geneesmiddelen tijdelijk niet mag innemen. lees meer

Tijdens het onderzoek

De cardioloog spreekt met u af waar u zich moet melden: op Radiologie of op de HCK-holding. Daarna krijgt u een CT-scan. lees meer

Tijdens het onderzoek

Melden op Radiologie (route 780) of melden op HCK-holding (route 769)

Het kan zijn uw cardioloog met u heeft afgesproken dat u zich eerst moet melden bij route 769, bij de afdeling HCK-holding (hartkatheterisatiekamers, ook wel de cardiologie dagbehandeling genoemd). Meldt u zich daar dan 1 uur voordat het CT-onderzoek plaatsvindt. U krijgt op de HCK-holding een infuus. Als uw nieren niet goed werken, krijgt u daar 1 uur vóór en 6 uur ná het onderzoek extra vocht via het infuus. Vanuit de HCK-holding wordt u naar de CT-scan gebracht. 
Als uw cardioloog niet met u heeft afgesproken dat u naar de HCK-holding moet gaan, dan moet u zich op de afgesproken tijd melden bij Radiologie (route 780). U krijgt daar een infuus.

Rustige hartslag

Een rustige hartslag is nodig om een goede CT-scan te kunnen maken. We meten uw bloeddruk en controleren uw hartritme. Mogelijk geven we u een bètablokker om uw hartritme omlaag te brengen.

Onderzoek

In de onderzoekskamer komt u op uw rug op de onderzoekstafel te liggen, waarbij u aan de monitor wordt aangesloten voor uw hartritme en bloeddruk. Tijdens het onderzoek dienen we via het infuus contrastmiddel toe. Als we uw kransslagaders onderzoeken, krijgt u nitroglycerine-spray onder uw tong. Dit verwijdt de bloedvaten en zorgt ervoor dat we ze goed kunnen afbeelden. Een CT-onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten, maar de tijdsduur kan variëren van 10 tot 45 minuten.
Op onderstaande foto kunt u zien hoe u in de CT-scanner ligt.


Na het onderzoek

Na het verwijderen van het infuus kunt u naar huis. Alleen als het nodig is dat u extra vocht krijgt, blijft u op de afdeling HCK-holding.

lees meer

Na het onderzoek

Na het verwijderen van het infuus kunt u naar huis. Alleen als het nodig is dat u extra vocht krijgt, blijft u op de afdeling HCK-holding. We regelen vervoer voor u als u bent opgenomen of als u ambulancevervoer nodig heeft. Het is belangrijk om na het onderzoek voldoende te drinken, zodat uw nieren het toegediende contrastmiddel weer uitscheiden. 1,5 liter extra drinken is voldoende. 

Uitslag

De radioloog die het onderzoek verricht en/of de beelden beoordeelt, brengt zo snel mogelijk verslag uit aan uw cardioloog. U krijgt de uitslag dus van uw behandeld arts.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Dit wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt onder ‘Uitslagen’ (in de desktopversie onder het tabblad ‘Mijn Dossier’). Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Bespreek vragen en opmerkingen met uw behandelaar

Radiologische verslagen zijn gemaakt voor uw behandelend arts. Hierdoor kan het voorkomen dat er voor u onbekende woorden worden gebruikt. Wij vragen u om niet zelfstandig conclusies te trekken op basis van de verslagen. Heeft u vragen over het verslag? Schrijf deze dan op en bespreek ze met uw behandelaar tijdens uw volgende afspraak. Uw behandelaar kan u dan meer vertellen over de betekenis van deze verslagen.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijnRadboud.


Als er contrastmiddel naast het bloedvat komt

Bij het toedienen van contrastmiddel via een bloedvat is het mogelijk dat er contrastmiddel naast het bloedvat terecht komt. De kans hierop is kleiner dan 1%.

lees meer

Meer informatie


Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep. Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk. Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: 0
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:

Meldt u zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip bij de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt ook gebruik maken van een golfkar.
Als met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling eerst moet worden opgenomen, dan meldt u zich niet bij route 780. Meldt u zich dan bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping 0 en volg route 780
  • Medewerkers
  • Intranet