Wat is een ejectiefractie?

We voeren een ejectiefractie uit om meer informatie te krijgen over uw hartspier. We willen vooral meer weten over het pompen en de bewegingen van uw hart.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voor het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Kledingstukken met (metalen) knopen, drukkers, sluithaakjes, beugels, ritsen of andere storende onderdelen moeten voor het onderzoek uit als ze zich bevinden in het scangebied (in dit geval de borstkas). Ook vragen we u om in het scangebied aanwezige sieraden en piercings te verwijderen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m HSA. Uw hartspier neemt dit op. Vanwege de minimale hoeveelheid levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

lees meer

Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m HSA. Uw hartspier neemt dit op. Vanwege de minimale hoeveelheid levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.
De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen en er is geen sprake van allergische reacties.

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. We prikken uw bloedvat aan met een kleine naald en dienen de radioactieve vloeistof toe. Daarna maken we foto’s van uw hart en nemen we (met behulp van plakkers op uw borst) ook uw hartritme op. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stilligt tijdens het onderzoek. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve stof goed op te vangen. Het nemen van de foto’s duurt ongeveer 20 minuten.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 30 minuten.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Meer informatie


Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak met u maken.
  • Medewerkers
  • Intranet