Patientenzorg Onderzoeken Farmacokinetiek-meting bij volwassenen en kinderen

Over de farmacokinetiek-meting

Om inzicht te krijgen hoe het stollingsproduct in uw lichaam werkt, wordt bij u een farmacokinetiek-meting uitgevoerd. Op basis van de resultaten kunnen we een op u toegespitste behandeling geven.

lees meer

Over de farmacokinetiek-meting

U (of uw kind) bent (is) bij ons onder behandeling voor hemofilie. Afhankelijk van de ernst van de ziekte krijgt u stollingsmedicatie om bloedingen te voorkomen, te stoppen of voor bloedingen rondom operaties of ingrepen. Stollingsmedicatie doseren we meestal op uw lichaamsgewicht. Echter, stollingsmedicatie gedraagt zich bij elk persoon verschillend. De ene patiënt heeft bij een behandeling meer stollingsproduct nodig dan de andere. Dit wordt grotendeels bepaald door de verschillende manieren waarop het lichaam omgaat met factor VIII of factor IX, dit heet farmacokinetiek.

Om inzicht te krijgen hoe het stollingsproduct in uw lichaam werkt, wordt bij u een farmacokinetiek-meting uitgevoerd. Op basis van de resultaten kunnen we een op u toegespitste behandeling geven. Om deze farmacokinetiek-meting te kunnen doen, krijgt u stollingsfactor VIII of IX toegediend en nemen we op een aantal vaste tijdstippen bloed bij u af.

Verschillende metingen

  • Standaard farmacokinetiek. Hierbij nemen we een grote hoeveelheid meetpunten af. Hiervoor wordt gekozen als er geen gegevens voor populatie-farmacokinetiek aanwezig zijn van het stollingsproduct.
  • Populatie-farmacokinetiek-meting. Hierbij zijn er minder meetpunten nodig, omdat er gebruik gemaakt wordt van farmacokinetische modellen die gebaseerd zijn op een database met een grote hoeveelheid aan farmacokinetische gegevens. Niet voor ieder stollingsproduct zijn deze gegevens beschikbaar.
Het stollingsproduct (bijvoorbeeld een standaard of een langwerkend product), het type hemofilie en de standaard- of populatiekinetiek bepalen het aantal bloedafnames. De eerste dag zijn dit meestal meerdere bloedafnames. Daarna is er een bloedafname op 1 tijdstip op een aantal daarop volgende dagen. Bijvoorbeeld 24 uur, 48 uur, 72 of zelfs 168 uur na toediening van het stollingsproduct.
 

Contact

Expertisecentrum Hemofilie Behandelcentrum

Voor spoedgevallen zoals bloedingen of ongelukken zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Indien er geen sprake is van spoed, vragen we u contact op te nemen tijdens kantooruren.
(024) 361 02 43
contact

Belangrijk om te weten

Mocht u een bloeding hebben, dan moet u deze wel behandelen. De farmacokinetiek-meting moet dan op een ander tijdstip gepland worden. Ook als u of koorts heeft (>38° C graden) wordt de farmacokinetiek-meting verplaatst.

Praktische informatie

De hemofilieverpleegkundige of secretaresse spreekt in overleg met u een datum en tijdstip voor de farmacokinetiek meting af. Het onderzoek vindt op een verschillende locaties plaats; voor volwassenen en kinderen.

lees meer

Praktische informatie

De hemofilieverpleegkundige of secretaresse spreekt in overleg met u een datum en tijdstip voor de farmacokinetiek meting af. Zij neemt met u ook het aantal metingen voor de opvolgende dagen door.
  • Voor volwassen patiënten vindt de farmacokinetiek-meting plaats op de dagbehandeling hematologie, route 498. 
  • Voor kinderen vindt de farmacokinetiek-meting plaats op de dagbehandeling van de polikliniek kinderen en jeugdigen, route 788.

Verloop van de procedure

De eerste bloedafnames nemen een hele of halve dag in beslag. Hierna mag u naar huis. De dagen erna komt u terug op de afgesproken dagen en tijden voor een eenmalige bloedafname.

lees meer

Verloop van de procedure

  • Om de bloedafnames goed te kunnen uitvoeren, brengen we in overleg met u een infuusnaald in of we kiezen voor een aantal bloedafnames door middel van bloedprikken.
  • De toediening van de stollingsmedicatie kan via het infuus of met behulp van een bloedprik.
  • De bloeddruk en pols worden gemeten.
  • Hierna volgt er een bloedafname voordat de stollingsmedicatie wordt toegediend. 
  • Bij volwassenen wordt de stollingsfactor VIII of IX in de andere arm met een vena punctie toegediend. Bij kinderen gebeurt dit via de infuusnaald.
De eerste bloedafnames nemen een hele of halve dag in beslag. Hierna mag u naar huis. De dagen erna komt u terug op de afgesproken dagen en tijden voor een eenmalige bloedafname. Als u wilt mag u, in overleg met de verpleegkundige, na de eerste bloedafnames (met infuusnaaldje in) van de afdeling af. Het is erg belangrijk dat u telkens weer op tijd terug bent voor de bloedafnames.
 

Radboudumc Expertise­centrum Hemofilie Expertise­centrum

Het Hemofilie Behandelcentrum (HBC) is onderdeel van het Radboudumc en het Amalia Kinderziekenhuis en één van de gespecialiseerde behandelcentra voor patiënten met stollingsstoornissen in Nederland.

lees meer