Patientenzorg Onderzoeken Gehooronderzoek

Wat is een hoortest?

Met een hoortest (audiogram) doen we onderzoek naar uw gehoorproblemen.

Het onderzoek

Naast het afnemen van een toonaudiogram onderzoeken we mogelijk uw 'spraakverstaan' en/of trommelvlies.

lees meer

Het onderzoek

Om uw gehoor in kaart te brengen kan het onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen: toonaudiometrie, spraakaudiometrie en tympanometrie. Een combinatie van de resultaten wordt gebruikt om de aard en grootte van uw gehoorverlies vast te stellen en om de behandelingsmogelijkheden met u te bespreken.

Toonaudiometrie

Toonaudiometrie is de meest gebruikte test voor het vaststellen van de aard en de grootte van gehoorverlies.
 
Tijdens dit onderzoek laten we tonen horen, bijvoorbeeld via een hoofdtelefoon. We vragen u om aan te geven of u de tonen hoort. De onderzoeker gaat na hoe zacht hij het geluid kan maken om net hoorbaar te zijn, dit noemen we de gehoordrempel. We testen beide oren afzonderlijk voor verschillende toonhoogtes. De meetresultaten geven we weer in een grafiek, dit wordt een toonaudiogram genoemd.
 
Duur: ca. 15-20 minuten

Spraakaudiometrie

In het geval van gehoorverlies neemt het vermogen af om gesproken woorden te verstaan, de spraakverstaanvaardigheid. Tijdens dit onderzoek laten we woorden horen, die u zo goed mogelijk na moet zeggen. We maken de woorden steeds zachter totdat u ze nauwelijks meer kan verstaan. We geven de meetresultaten weer in een spraakaudiogram.
 
Duur: ca. 15 minuten

Tympanometrie

Tympanometrie wordt gebruikt om de beweeglijkheid van het trommelvlies en de werking van het middenoor te beoordelen. Tijdens het onderzoek sluiten we de gehoorgang af met een dopje en hoort u een zachte bromtoon. Hierna wordt de luchtdruk in de gehoor veranderd. Een goed functionerend trommelvlies beweegt bij luchtdrukveranderingen. Deze beweeglijkheid leggen we vast in een tympanogram.
 
Duur: ca. 10 minuten

Aandoeningen

  • Bij plotselinge doofheid verslechtert het gehoor in korte tijd. Het geluid klinkt dan doffer, blikkeriger, vervormd of is voorzien van een echo. Soms hoort het oor helemaal niets meer.

    naar de aandoening


Contact

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

(024) 361 35 06
(024) 361 49 26

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang West
Route: 383

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Philips van Leydenlaan 15
6525 EX Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Philips van Leydenlaan 15
Ga naar binnen bij: Ingang West
Volg route 383

Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer