Patiëntenzorg Onderzoeken Gehooronderzoek

Wat is een hoortest?

Met een hoortest (audiogram) doen we onderzoek naar uw gehoorproblemen.

Voorbereiding op uw afspraak

Wilt u uw eventuele hoortoestel(len) en oorstukjes meebrengen naar uw afspraak?

Contact

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Het gehooronderzoek

Om uw gehoor in kaart te brengen kan het onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen: toonaudiometrie, spraakaudiometrie en tympanometrie. Een combinatie van de resultaten wordt gebruikt om de aard en grootte van uw gehoorverlies vast te stellen en om de behandelingsmogelijkheden te bespreken.
 • Toonaudiometrie is de meest gebruikte test voor het vaststellen van de aard en de grootte van gehoorverlies.

  lees meer


  Toonaudiometrie

  Toonaudiometrie is de meest gebruikte test voor het vaststellen van de aard en de grootte van gehoorverlies.
  Tijdens dit onderzoek laten we tonen horen, bijvoorbeeld via een hoofdtelefoon. We vragen u om aan te geven of u de tonen hoort. De onderzoeker gaat na hoe zacht hij het geluid kan maken om net hoorbaar te zijn, dit noemen we de gehoordrempel. We testen beide oren afzonderlijk voor verschillende toonhoogtes. De meetresultaten geven we weer in een grafiek, dit wordt een toonaudiogram genoemd.
  Duur: ca. 15-20 minuten

 • Spraakaudiometrie

  In het geval van gehoorverlies neemt het vermogen af om gesproken woorden te verstaan, de spraakverstaanvaardigheid. Tijdens dit onderzoek laten we woorden horen, die u zo goed mogelijk na moet zeggen. We maken de woorden steeds zachter totdat u ze nauwelijks meer kan verstaan. We geven de meetresultaten weer in een spraakaudiogram.
  Duur: ca. 15 minuten

 • Tympanometrie

  Tympanometrie wordt gebruikt om de beweeglijkheid van het trommelvlies en de werking van het middenoor te beoordelen. Tijdens het onderzoek sluiten we de gehoorgang af met een dopje en hoort u een zachte bromtoon. Hierna wordt de luchtdruk in de gehoor veranderd. Een goed functionerend trommelvlies beweegt bij luchtdrukveranderingen. Deze beweeglijkheid leggen we vast in een tympanogram.
  Duur: ca. 10 minuten

 • BERA/ASSR-onderzoek

  Bij het BERA/ASSR-onderzoek meet de onderzoeker de elektrische activiteit in uw gehoor. BERA is een afkorting van “Brainstem Evoked Response Audiometry” en ASSR van “Auditory Steady State response”. Het is een “objectief” onderzoek want er is geen reactie (zoals “ja” zeggen of met het oog bewegen) op de testgeluiden nodig.
  Het onderzoek heeft twee doelen:
  • Meting van de gehoordrempel (laagste geluidssterkte die nodig is om een geluid waar te nemen).
  • Onderzoek naar de kwaliteit van het gehoor
  De gehoordrempel kan wel eens verschillend zijn voor lage, midden en hoge tonen en met het ASSR onderzoek kunnen die verschillen beter vastgesteld worden. Het BERA onderzoek is beter om afwijkingen te vinden in de kwaliteit waarop de zenuw geluid van het oor naar de hersenen doorgeeft.
  De onderzoeker meet de elektrische activiteit in uw gehoor. Er worden een aantal plakkertjes (elektroden) op het hoofd geplakt. Deze meten de reacties van het gehoororgaan en de hersenen op verschillende geluiden. Hoe rustiger de persoon is, hoe beter. Het onderzoek gebeurt in een zwakverlichte kamer.
  Duuronderzoek: 1 tot 1 ½ uur.

 • Oto-Akoestische Emissies (OAE)

  Bij deze test krijgt u een dopje in de gehoorgang. Het dopje bevat gevoelige meetapparatuur dat registreert in hoeverre kleine signaaltjes (emissies) in het oor aanwezig zijn. Als de gehoorfunctie tot en met het slakkenhuis onbeschadigd is, zal het geen probleem zijn om de emissie op te wekken en te registreren. Als de onderzoeker geen emissie meet, is dat een aanwijzing voor mogelijk gehoorverlies. Het meten van de emissies is een controlerend onderzoek. Aanvullend onderzoek is nodig om de precieze mate van een mogelijk gehoorverlies vast te stellen.

Aandoeningen

 • Bij plotselinge doofheid verslechtert het gehoor in korte tijd. Het geluid klinkt dan doffer, blikkeriger, vervormd of is voorzien van een echo. Soms hoort het oor helemaal niets meer.

  naar de aandoening

Meer informatie


Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 naar Plein A2 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 naar Plein A2 Oost

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet