Patiëntenzorg Aandoeningen Ziekte van Ménière

Wat is de ziekte van Ménière?

Drie klachten kenmerken de ziekte van Ménière: aanvallen van draaiduizelingen, slechthorendheid en oorsuizen. Pas als al deze symptomen aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor de klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose 'echte' ziekte van Ménière gesteld. lees meer

Wat is de ziekte van Ménière?

Drie klachten kenmerken de ziekte van Ménière: aanvallen van draaiduizelingen, slechthorendheid en oorsuizen. Pas als al deze symptomen aanwezig zijn en er geen andere oorzaak voor de klachten aanwijsbaar is, wordt de diagnose 'echte' ziekte van Ménière gesteld.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de ziekte van Ménière is niet bekend. Waarschijnlijk is er sprake van ophoping van endolymfe, de vloeistof die zich in de binnenste ruimte van het binnenoor bevindt. Een scheurtje in de dunne wand tussen deze ruimte en de ruimte eromheen, gevuld met de vloeistof perilymfe, leidt tot vermenging van deze vloeistoffen en kan een aanval geven.

Stress en drukte veroorzaken de ziekte niet, maar kunnen deze wel negatief beïnvloeden. Overbelasting kan leiden tot het opnieuw actief worden van de ziekte. Het is opvallend dat veel patiënten met de ziekte van Ménière blootstaan aan stress en drukte.

Verloop van het onderzoek

Wanneer op basis van uw klachten aan de ziekte van Ménière wordt gedacht, is verder onderzoek nodig.

 • Ten eerste wordt door de KNO-arts het gehoor getest.
 • Daarna kan eventueel een evenwichtsonderzoek worden verricht.
 • Soms is het belangrijk bloedonderzoek te laten uitvoeren.
 • Ook kan het nodig zijn onderzoek te doen naar het functioneren van de gehoorzenuw (BERA) of foto's te maken met behulp van röntgenonderzoek (CT-scan) of MRI-scan van het slakkenhuis en de gehoorzenuw.
 • Zo nodig wordt een neuroloog of internist geraadpleegd.

De klachtencombinatie aanvalsgewijze draaiduizeligheid, gehoorverlies en oorsuizen zonder andere aantoonbare oorzaak leidt dan tot het stellen van de diagnose ziekte van Ménière.


Onderzoeken

 • We kunnen uw bloed onderzoeken om te kijken of er ontstekingen actief zijn en om de verhouding zuurstof/koolstofdioxide, de pH-waarde en het hemoglobinegehalte te meten.

  naar het onderzoek


Behandeling

De oorzaak van de ziekte van Ménière is niet bekend. Er is daarom nog geen afdoende behandeling. lees meer

Behandeling

De oorzaak van de ziekte van Ménière is niet bekend. Er is daarom nog geen afdoende behandeling. Wel kunt u op de volgende punten maatregelen treffen:
 • In Nederland bestaat de behandeling allereerst uit het aanpassen van de levensstijl. Het is van belang dat u grote spanningen probeert te vermijden. Uw kno-arts of uw huisarts kan u misschien hierbij helpen;
 • daarnaast kan uw kno-arts medicijnen voorschrijven. Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar om de duizeligheid te voorkomen of te bestrijden;
 • een hoortoestel kan mogelijk het gehoorverlies verhelpen of het oorsuizen maskeren;
 • een zogeheten prismabril, een bril met speciale glazen, kan mogelijk helpen;
 • de ziekte van Ménière is niet met een operatie te verhelpen;
 • niet alleen u, ook uw naaste omgeving moet accepteren dat u de ziekte van Ménière heeft. Niemand, u, uw partner, uw gezin en uw werkomgeving, is er bij gebaat als u te veel hooi op uw vork neemt. Begrip voor de situatie komt niet vanzelf, goede communicatie is daarvoor noodzakelijk.

Wat merkt u?

Er zijn verschillende klachten die de ziekte van Ménière kenmerken. lees meer

Wat merkt u?

Er zijn verschillende klachten die de ziekte van Ménière kenmerken:

Aanvallen van duizeligheid
Bij de ziekte van Ménière treden vooral in het beginstadium plotseling aanvallen op van draaiduizeligheid met valneiging. Meestal gaan deze aanvallen gepaard met misselijkheid, braken, bleek zien en koud zweet. Deze aanvallen nemen meestal enkele uren in beslag. De meeste mensen gaan naar bed als zo'n aanval optreedt. Sommige aanvallen duren slechts enkele minuten en niet iedereen hoeft over te geven tijdens een aanval. Het is niet te voorspellen of en wanneer zich weer een aanval voordoet.

Slechthorendheid
In aansluiting op de eerste aanval, maar soms later, ontstaat gehoorverlies, aanvankelijk vrijwel altijd eenzijdig. Het gaat om een zogeheten perceptieslechthorendheid. Meestal begint het gehoorverlies in de lage tonen. In de loop van de tijd kan ook het verstaan van spraak minder makkelijk worden. In een enkel geval ontstaat gehoorverlies aan beide oren.

Oorsuizen
Meestal is het oorsuizen het ergst tijdens en vlak na een aanval van duizeligheid. Het geluid in het oor is overigens lang niet altijd suizend van karakter. Het kan ook brommend, dreunend of fluitend zijn. Bovendien lokaliseren sommige mensen het gehoorde lawaai niet in het oor maar in hun hoofd.

Drukgevoel
Een drukgevoel of een vol, verstopt gevoel in het oor gaat vaak vooraf aan een aanval.

Beloop

In het begin staat vooral de angst voor een volgende aanval van duizeligheid op de voorgrond. Later speelt de slechthorendheid een grotere rol, vooral als beide oren aangedaan zijn. In het algemeen wordt het gehoor op den duur slechter. De duizeligheid verdwijnt in de loop der jaren. De ziekte van Ménière komt eigenlijk altijd tot rust, al kan dit geruime tijd duren.

Waarom naar het Radboudumc?

Uitbehandelde patiënten met de ziekte van Meniere worden met enig regelmaat door ons gezien. Het betreft dan patiënten die mogelijk geholpen kunnen worden met een operatieve interventie. Wij zijn als expertise centrum voor schedelbasis afwijkingen erkend door het ministerie van VWS.

Contact

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

(024) 361 35 06

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 682 naar Plein A2 Oost

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 383

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 682 naar Plein A2 Oost

Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde

De afdeling KNO van het Radboudumc biedt patiëntenzorg op het gebied van oorchirurgie, neus- en aangezichtschirurgie en hoofd-halschirurgie. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek en geven we onderwijs aan studenten Geneeskunde en KNO-artsen in opleiding.

lees meer

Vestibulologie Evenwicht

De functieafdeling Vestibulologie (Evenwichtsafdeling) onderzoekt mensen die klachten hebben van draaiduizeligheid (‘vertigo’) of problemen hebben met hun balans (evenwicht). lees meer

Ons team

 • Medewerkers
 • Intranet