Patientenzorg Onderzoeken Groeihormoontest bij kinderen

Waarom een groeihormoontest?

Uw kind krijgt een groeihormoontest. Dat doen we om te onderzoeken of er een tekort is aan een stof uit het groeihormoon. lees meer

Waarom een groeihormoontest?

Uw kind krijgt een groeihormoontest. Dat doen we om te onderzoeken of er een tekort is aan een stof uit het groeihormoon. Die stof komt uit een kliertje dat hypofyse heet. Het  kliertje heeft de grootte van een erwt, en ligt in een botholte onder de hersenen. Deze klier produceert verschillende hormonen waaronder groeihormoon.
Wanneer de hypofyse niet of onvoldoende werkt, ontstaat een tekort aan groeihormoon. Het groeihormoon speelt een belangrijke rol bij de groei en het op peil houden van onder meer het kalkgehalte in de botten, de hoeveelheid vetweefsel en het suikergehalte in het bloed.
 


Contact

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15

Het onderzoek


Doel

Er zijn verschillende oorzaken van een tekort aan groeihormoon. Het doel van een groeihormoontest is vaststellen van een tekort aan het groeihormoon dat uit de hypofyse afkomstig is. lees meer

Doel

Er zijn verschillende oorzaken van een tekort aan groeihormoon. Uw behandelend arts bespreekt die met u. Het doel van een groeihormoontest is vaststellen van een tekort aan het groeihormoon dat uit de hypofyse afkomstig is.

Tijdens de test worden één of meerdere hormonen toegediend:

  • Arginine is een eiwit dat in normale voeding zit
  • HRH (groeihormoon vrijmakend hormoon), een hormoon afkomstig uit het deel van de hersenen dat de hypofyse stimuleert: de hypothalamus
  • Clonidine is een medicijn dat groeihormoon vrij kan maken uit de hypofyse

De toediening van deze hormonen zorgt voor een prikkeling van de hypofyse om groeihormoon af te geven. Na de toediening van één van deze medicijnen stijgt het groeihormoongehalte flink bij mensen met een normale groeihormoonproductie. Bij mensen met een groeihormoonstoornis loopt de hormoonproductie niet of nauwelijks op na toediening van de medicatie.

Voor het onderzoek

Voor deze onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent uw kind op de avond voor het onderzoek vanaf twaalf uur 's nachts niet meer mag eten en drinken, tenzij de arts iets anders met u afspreekt. lees meer

Voor het onderzoek

Voor deze onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent uw kind op de avond voor het onderzoek vanaf twaalf uur 's nachts niet meer mag eten en drinken, tenzij de arts iets anders met u afspreekt. Uw kind mag wel onbeperkt water drinken of thee zonder suiker. Uw behandelend arts overlegt met u of uw kind tijdelijk met medicijnen moet stoppen voor de test.

Zorg dat uw kind op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan heeft en plan de tijd ruim in.


Het onderzoek

Tijdens de test ligt uw kind op een bed en brengt de arts een infuus in de hand of arm in. Eerst dienen we Arginine bij uw kind, of uw kind moet pilletjes clonidine innemen. We nemen op verschillende momenten bloed af. onderzoeken

Het onderzoek


  • Tijdens de test ligt uw kind op een bed. De arts brengt een infuus in de arm of hand en via het infuus dienen we bij uw kind Arginine (en bij de gecombineerde test ook GHRH) toe. Voor en na het toedienen nemen we op verschillende tijdstippen bloed af om het groeihormoongehalte te bepalen. De bloedafname gebeurt via een apart ‘kraantje’ dat aan de infuusslang is gekoppeld. Uw kind voelt hier niets van.

    Bijwerkingen

    Direct na het toedienen van zowel de Arginine als van de GHRH kan uw kind het warm krijgen. We noemen dat een Flush (opvlieger). Meestal duurt dit niet langer dan 30 minuten.


Duur

In totaal duren de testen 3 uur. Bij de Clonidinetest moet u er rekening mee houden dat u in totaal 5 uur op de dagbehandeling aanwezig bent, omdat uw kind eerst goed wakker moet zijn en een normale bloeddruk moet hebben voordat uw kind naar huis mag.

Na de test

Na afloop van de testen mag uw kind weer eten en drinken en eventueel zijn of haar medicijnen innemen. U kunt met de auto of openbaar vervoer naar huis. Na een Clonidinetest is het aan te raden met eigen auto te gaan, zodat het kind niet zo ver hoeft te lopen.

Uitslag

Het duurt 2 tot 3 weken voordat de uitslagen bekend zijn. We maken een afspraak met u om de uitslagen telefonisch te bespreken. lees meer

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslagen van de test tijdens een telefonisch consult, waarvoor u bij het verlaten van de afdeling Dagbehandeling de afspraak al meekrijgt. Houdt u hierbij rekening met een wachttijd van 2 tot 3 weken voordat de uitslagen van de test bij uw behandelend arts bekend zijn.

Heeft u nog vragen na het doorlezen van deze informatie? Neem dan contact op met de verpleegkundige van de Polikliniek via het verpleegkundig spreekuur.

Meer informatie


Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes. lees meer

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Route: route 785

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Tijdelijke verhuizing polikliniek: De polikliniek Amalia kinderziekenhuis zit tijdelijk op de 3e verdieping. U kunt zich aanmelden op de gebruikelijke locatie: routenummer 785 op de begane grond.

Afspraaktijden: Uw kind wordt standaard 15 minuten eerder voor het spreekuur uitgenodigd. De polikliniekassistent begeleidt de patiënt naar de spreekuurkamer en zorgt voor de nodige voorbereidingen zoals onder andere het wegen en meten. Deze voorbereiding is belangrijk zodat het spreekuur op tijd kan beginnen.

 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route route 785 (Polikliniek Amalia kinderziekenhuis)

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

Op de polikliniek behandelen we kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Naast allerlei specialisaties zoals orthopedie, cardiologie en urologie hebben we speciale spreekuren.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet