Patientenzorg Onderzoeken Groeihormoontest bij kinderen

Over groeihormoontest

Uw kind krijgt een groeihormoontest. Dat doen we om te onderzoeken of er een tekort is aan een stof uit het groeihormoon.

lees meer

Over groeihormoontest

Uw kind krijgt een groeihormoontest. Dat doen we om te onderzoeken of er een tekort is aan een stof uit het groeihormoon. Die stof komt uit een kliertje dat hypofyse heet. Het  kliertje heeft de grootte van een erwt, en ligt in een botholte onder de hersenen. Deze klier produceert verschillende hormonen waaronder groeihormoon.
Wanneer de hypofyse niet of onvoldoende werkt, ontstaat een tekort aan groeihormoon. Het groeihormoon speelt een belangrijke rol bij de groei en het op peil houden van onder meer het kalkgehalte in de botten, de hoeveelheid vetweefsel en het suikergehalte in het bloed.
 

Contact

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15

Doel van de test

Er zijn verschillende oorzaken van een tekort aan groeihormoon. Het doel van een groeihormoontest is vaststellen van een tekort aan het groeihormoon dat uit de hypofyse afkomstig is.

lees meer

Doel van de test

Er zijn verschillende oorzaken van een tekort aan groeihormoon. Uw behandelend arts bespreekt die met u. Het doel van een groeihormoontest is vaststellen van een tekort aan het groeihormoon dat uit de hypofyse afkomstig is.

Tijdens de test worden één of meerdere hormonen toegediend:
  • Arginine is een eiwit dat in normale voeding zit
  • HRH (groeihormoon vrijmakend hormoon), een hormoon afkomstig uit het deel van de hersenen dat de hypofyse stimuleert: de hypothalamus
  • Clonidine is een medicijn dat groeihormoon vrij kan maken uit de hypofyse
De toediening van deze hormonen zorgt voor een prikkeling van de hypofyse om groeihormoon af te geven. Na de toediening van één van deze medicijnen stijgt het groeihormoongehalte flink bij mensen met een normale groeihormoonproductie. Bij mensen met een groeihormoonstoornis loopt de hormoonproductie niet of nauwelijks op na toediening van de medicatie.

Voorbereiding

Voor deze onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent uw kind op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Tenzij de arts iets anders met u afspreekt.

lees meer

Voorbereiding

Voor deze onderzoeken moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent uw kind op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Tenzij de arts iets anders met u afspreekt. Uw kind mag wel onbeperkt water drinken of thee zonder suiker. Uw behandelend arts overlegt met u of uw kind tijdelijk met medicijnen moet stoppen voor de test.
Zorg dat uw kind op de dag van de test gemakkelijk zittende kleding aan heeft en plan de tijd ruim in.

Verloop van het onderzoek

U meldt zich in het Radboudumc op de afgesproken datum, op de afgesproken tijd bij de balie van de Dagbehandeling van de Polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen, route 790.

onderzoeken

Verloop van het onderzoek


  • Tijdens de test ligt uw kind op een bed. De arts brengt een infuus in de arm of hand en via het infuus dienen we bij uw kind Arginine (en bij de gecombineerde test ook GHRH) toe. Voor en na het toedienen nemen we op verschillende tijdstippen bloed af om het groeihormoongehalte te bepalen. De bloedafname gebeurt via een apart ‘kraantje’ dat aan de infuusslang is gekoppeld. Uw kind voelt hier niets van.

    Bijwerkingen

    Direct na het toedienen van zowel de Arginine als van de GHRH kan uw kind het warm krijgen. We noemen dat een Flush (opvlieger). Meestal duurt dit niet langer dan 30 minuten.


Duur van de testen

In totaal duren de testen 3 uur. Bij de Clonidinetest moet u er rekening mee houden dat u in totaal 5 uur op de dagbehandeling aanwezig bent, omdat uw kind eerst goed wakker moet zijn en een normale bloeddruk moet hebben voordat uw kind naar huis mag.

Na de test

Na afloop van de testen mag uw kind weer eten en drinken en eventueel zijn of haar medicijnen innemen. U kunt met de auto of openbaar vervoer naar huis. Na een Clonidinetest is het aan te raden met eigen auto te gaan, zodat het kind niet zo ver hoeft te lopen.

Uitslag

Het duurt 2 tot 3 weken voordat de uitslagen bekend zijn. We maken een afspraak met u om de uitslagen telefonisch te bespreken.

lees meer

Uitslag

De behandelend arts bespreekt met u de uitslagen van de test tijdens een telefonisch consult, waarvoor u bij het verlaten van de afdeling Dagbehandeling de afspraak al meekrijgt. Houdt u hierbij rekening met een wachttijd van 2 tot 3 weken voordat de uitslagen van de test bij uw behandelend arts bekend zijn.
Heeft u nog vragen na het doorlezen van deze informatie? Neem dan contact op met de verpleegkundige van de Polikliniek via het verpleegkundig spreekuur.