Patiëntenzorg Onderzoeken Hartscan (Myocardscan)

Waarom een hartscan?

Bij een hartscan kijken we naar de doorbloeding van uw hart(spier) tijdens inspanning en rust. lees meer

Waarom een hartscan?

Uw hart(spier) zorgt ervoor dat bloed het lichaam rond wordt gepompt. Daarvoor heeft de hartspier zelf ook voldoende zuurstofrijk bloed nodig. Bij een hartscan kijken we naar de doorbloeding van uw hart(spier) tijdens inspanning en rust. Op dag 1 voeren we het onderzoek uit tijdens inspanning en tijdens dag 2 tijdens rust.

Het onderzoek

Eten en drinken voor het onderzoek

Het is belangrijk om voor het onderzoek te letten op uw eten en drinken. lees meer

Eten en drinken voor het onderzoek

Een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde belt u om het onderzoek door te spreken.

 • Het is belangrijk dat u 24 uur vóór aanvang van de eerste onderzoeksdag (dag 1) geen cafeïnehoudende producten eet of drinkt. Denkt u hierbij aan koffie, thee, chocolade of cola. Meteen na het onderzoek op dag 1 mag u deze producten weer eten/drinken.
 • Het is belangrijk dat u op beide dagen tenminste 6 uur vóór aanvang van het onderzoek niets eet of drinkt. Het drinken van kraanwater is de enige uitzondering.
 • Het is belangrijk dat u op beide dagen tenminste 2 boterhammen met vet beleg (bijvoorbeeld 48+ kaas of worst) meeneemt naar het onderzoek. Deze boterhammen eet u direct na de injectie met de radioactieve stof.

Heeft u diabetes?

Neem dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, zodat we dit met u kunnen bespreken. In ieder geval geldt dat ook u 24 uur vóór aanvang van het onderzoek op dag 1 geen cafeïnehoudende producten mag nuttigen.


Voor het onderzoek

Voor het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

Zwangerschap en borstvoeding

 • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
 • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Medicijngebruik

U kunt de medicijnen die u gebruikt gewoon blijven gebruiken. Het komt soms voor dat artsen van andere afdelingen andere adviezen geven. Volg in dat geval het advies op van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Kleding

We vragen u mogelijk om tijdens de onderzoeken uw bovenkleding uit te trekken.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We bekijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moeten reserveren.


Tijdens het onderzoek

Op dag 1 vindt het onderzoek tijdens inspanning plaats. Op dag 2 vindt het onderzoek in rust plaats. lees meer

Tijdens het onderzoek

Radioactieve stof

 • De radioactieve stof is technetium-99m-tetrofosmin.
 • We gebruiken een minimale hoeveelheid radioactieve vloeistof tijdens dit onderzoek. Daardoor levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid.

Onderzoek

Dag 1:
Op dag 1 vindt het onderzoek tijdens inspanning plaats. Deze inspanning wordt opgewekt door medicijnen. Hiervoor krijgt u eerst een infuus ingebracht. Daarna wordt u aangesloten op een ECG-(hartfilm) en een bloeddrukmeter. Via het infuus krijgt u ongeveer 6 minuten lang het inspanningsmedicijn toegediend, en op een bepaald moment komt daar de radioactieve stof bij. Dit gebeurt onder begeleiding van de arts van Nucleaire Geneeskunde.

Na de inspanning krijgt u chocomel mee die u, samen met uw zelf meegebrachte boterhammen, in 20 tot 30 minuten op moet drinken en eten. Hierna maken we de hartscan.

Het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten. Hiervoor gaat u op uw rug liggen, met uw armen boven het hoofd. U krijgt een kussen onder uw knieën en we brengen 3 ECG-plakkers op uw bovenlichaam aan. Daarna draait de camera stapsgewijs om u heen. Uw hoofd ligt niet in of onder de camera. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen.

Het kan altijd voorkomen dat het maken van de scan op een later tijdstip herhaald moet worden. Ook komt het voor dat er al na dag 1 voldoende informatie is om een uitslag te kunnen geven, waardoor het rustonderzoek niet verricht hoeft te worden. Dit hoort u uiteraard van de MBB’er.

Dag 2:
Op dag 2 vindt het onderzoek in rust plaats. Eerst moet u 10 minuten stil liggen op bed. Dan krijgt u een spray onder de tong om het hart nog meer tot rust te brengen, en kort daarna krijgt u de radioactieve stof toegediend.

Na deze toediening verloopt het onderzoek net als op de eerste dag; u drinkt de chocomel, eet uw zelf meegebrachte boterhammen en wordt na 20 tot 30 minuten voor de scan naar binnen geroepen.

Ook op deze dag kan het zijn dat het maken van de scan herhaald moet worden.

Duur van het onderzoek

Op beide dagen duurt het onderzoek in totaal 2 tot 3 uur.

Bijwerkingen

 • De medicijnen die worden gebruikt (zowel dag 1 als dag 2)  kunnen duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en/of een warm gevoel veroorzaken. In het algemeen duren deze klachten maximaal 10 minuten. Als u pijnklachten houdt, kunt u daar pijnstillers voor innemen.
 • De radioactiviteit heeft geen bijwerkingen.

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige (arts met het specialisme Nucleaire Geneeskunde) beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.
 

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud
 • Medewerkers
 • Intranet