Wat is een HIDA-scan?

Bij een HIDA-scan brengen we de galwegen van de lever in beeld met behulp van een radioactieve stof.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Het is belangrijk dat u minimaal 6 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft. U mag ook geen zuurtjes of kauwgom gebruiken. Er zijn ook andere zaken om rekening mee te houden, zoals zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

Nuchter

Het is belangrijk dat u op de dag van het onderzoek minimaal 6 uur vóór aanvang van het onderzoek nuchter blijft. U mag ook geen zuurtjes of kauwgom gebruiken. In een heel enkel geval is het niet nodig dat u nuchter bent, dan wordt u daar specifiek over geïnformeerd.

Zwangerschap en borstvoeding

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier. Als het noodzakelijk is dat u uw medicijnen inneemt in de tijd dat u nuchter moet blijven, neem de medicijnen dan in met een minimale hoeveelheid kraanwater.

Kleding en sieraden

Het is mogelijk dat we u vragen om kleding met metalen onderdelen uit te trekken. Bijvoorbeeld uw BH, riem of broek.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-bridatec. Deze stof dienen we toe via uw bloedvat bloedvat. Daarna maken we gedurende 90 minuten opnamen van uw buik (met name uw lever). lees meer

Tijdens het onderzoek

Radioactieve stof

De radioactieve stof is technetium-99m-bridatec. Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid.

Tijdens het onderzoek

De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) informeert u over het onderzoek. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. De camera komt vervolgens vlak boven uw buik tot stilstand, zodat deze de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op kan vangen. Vervolgens wordt de radioactieve stof intraveneus (via het bloedvat) toegediend. Gedurende 90 minuten maken we continu opnamen van uw buik (met name uw lever).

Afhankelijk van het onderzoek kan de nucleaire arts tijdens het onderzoek besluiten om u zoete olie te geven.

In sommige gevallen vragen we u om nogmaals terug te komen voor een extra foto. Dit kan 4 uur later zijn of 24 uur later.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek is ruim 2 uur.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze radioactieve stof.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud
  • Medewerkers
  • Intranet