Patientenzorg Onderzoeken Huidrimpeltest

Wat is een EMG huidrimpeltest?

Met een skin wrinkling test (huidrimpeltest) onderzoeken we de functie van uw dunne zenuwvezels.

lees meer

Wat is een EMG huidrimpeltest?

Zenuwen sturen de spieren aan en geven de gevoelssignalen door aan de hersenen. Er zijn dikke zenuwvezels en dunne zenuwvezels. Met een skin wrinkling test (huidrimpeltest) onderzoeken we de functie van uw dunne zenuwvezels.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contact

Voorbereiding

Voor de EMG skin wrinkling test is geen voorbereiding nodig. Aan het onderzoek zijn geen risico’s verbonden.

Het onderzoek

Na 30 minuten in een warm bad meten we de mate van rimpeling.

lees meer

Het onderzoek

Aanmelden

Meld u voor uw onderzoek aan bij route 943. Dit kan bij de aanmeldzuil (check-in balie) of bij vragen of problemen aan de balie van route 943.
Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.

Verloop van het onderzoek

We vragen u om met uw beide handen gedurende 30 minuten in een warm bad te zitten. Daarna meten we de mate van rimpeling aan uw vingertoppen aan de hand van een kaart waarop de mate van rimpeling staat beschreven.

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 943

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Huispostnummer: 943

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij route 943. Liefst via de aanmeldzuil (check-in balie). Voor vragen kunt u terecht bij de balie van route 943. Na uw aanmelding mag u plaatsnemen in de wachtruimte van route 920 (Klinische Neurofysiologie) op de 2e verdieping. U hoeft zich daar niet nogmaals aan te melden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duur ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek beoordelen we de metingen sturen we de gegevens naar uw behandelend arts. U ontvangt de uitslag van het onderzoek van uw behandelend arts.

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

lees meer

Verhinderd?

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan uiterlijk één dag van tevoren naar de polikliniek Neurologie om een nieuwe afspraak te maken. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.
Het annuleren/verplaatsen van onderzoek(en) kan betekenen dat er een (langere) tijd overheen gaat voordat het opnieuw gepland kan worden. Dit geldt vooral als u combiafspraken heeft bij Klinische Neurofysiologie.