Polikliniek Neurologie


Over de polikliniek Neurologie

Een bezoek aan onze artsen en verpleegkundigen betekent dat er (mogelijk) sprake is van een aandoening aan het zenuw- of spierstelsel. Hiertoe behoren ook de hersenen en het ruggenmerg.

lees meer

Over de polikliniek Neurologie

Binnenkort heeft u, of iemand in uw omgeving, een afspraak op de polikliniek Neurologie. Een bezoek aan onze artsen en verpleegkundigen betekent dat er (mogelijk) sprake is van een aandoening aan het zenuw- of spierstelsel. Hiertoe behoren ook de hersenen en het ruggenmerg.

 

Het is prettig als u weet wat u ongeveer kunt verwachten op de polikliniek en met wie u daar te maken krijgt. Via het menu links op de pagina vertellen wij u meer.


Contact

Polikliniek Neurologie
(024) 361 66 00

stel een vraag

Naar uw afspraak

Ingang: Ingang Oost
Route: 943

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Reinier Postlaan 4
6525 GC Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Reinier Postlaan 4
Ga naar binnen bij: Ingang Oost
Volg route 943

Een doorverwijzing naar de polikliniek

Er zijn verschillende manieren waarop u doorverwezen kunt worden naar de polikliniek Neurologie van het Radboudumc.

lees meer

Een doorverwijzing naar de polikliniek

Huisarts binnen de regio:

Huisartsen in de regio kunnen rechtstreeks verwijzen naar de polikliniek Neurologie van het Radboudumc. Onze regio is gebaseerd op postcode en reisafstand en is te vinden via deze link.
Kiest uw huisarts voor digitale verwijzing via ZorgDomein? U kunt dan 3 werkdagen na het bezoek aan uw huisarts zelf een afspraak maken. U belt daarvoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00- 12.00 uur de afsprakenlijn: (024) 365 56 55.

Huisarts buiten de regio:

Huisartsen buiten onze regio kunnen gezien onze begrensde spreekuurcapaciteit niet rechtstreeks verwijzen naar de polikliniek Neurologie van het Radboudumc. U wordt daarom eerst doorverwezen naar een neuroloog binnen uw regio. Deze verwijst u, als dat nodig is, door naar het Radboudumc. We maken uitzondering voor onze speerpunten: neuromusculaire aandoeningen, neurodegeneratieve aandoeningen, in het bijzonder de ziekte van Parkinson en cerebrovasculaire aandoeningen. Onze regio is gebaseerd op postcode en reisafstand en is te vinden via deze link.

Een andere medisch specialist uit het Radboudumc verwijst u naar de polikliniek Neurologie:

Een ziekte staat vaak niet op zich. Zo kan een aandoening (ook) neurologische oorzaken of gevolgen hebben. Soms is de kennis en kunde van een neuroloog bovendien nodig om mogelijke bijkomende problemen of risico’s uit te sluiten. Uw hoofdbehandelaar kan dan een consult voor u aanvragen bij de afdeling Neurologie. Als wij van mening zijn dat de neurologische klacht niet in verband staat met de klacht waarvoor u behandeld wordt door de andere specialist in het Radboudumc, dan kunt u het advies krijgen een andere neuroloog in uw eigen regio te consulteren. 
Als een andere medisch specialist dan een neuroloog u vanuit een ander ziekenhuis verwijst, dan krijgen de ziektebeelden die onder de speerpunten vallen voorrang. Het kan zijn dat u het advies krijgt om een andere neuroloog in uw regio te consulteren.

U was opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie:

Na uw ziekenhuisopname van de afdeling Neurologie krijgt u meestal een afspraak mee voor een bezoek aan de polikliniek.

Uw afspraak

U kunt op onze polikliniek terecht als u een verwijzing heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis.

lees meer

Uw afspraak

U kunt op onze polikliniek terecht als u een verwijzing heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts of een specialist uit een ander ziekenhuis.

Van verwijzing tot afspraak

Onze chef de policlinique beoordeelt de verwijsbrief en bepaalt welke arts uw klacht het best kan onderzoeken. U ontvangt de datum en het tijdstip voor het bezoek aan de polikliniek per post. Wij sturen u dan ook de algemene informatiefolder van het Radboudumc en de folder over de polikliniek Neurologie.

U wilt uw afspraak verzetten

Wilt u uw afspraak verzetten? Belt u dan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 -12.30 uur  en van 13.15 -16.45 uur de afsprakenlijn.

Uw huisarts heeft u verwezen via ZorgDomein en u mag zelf bellen voor een afspraak

Uw huisarts heeft u digitaal verwezen, via ZorgDomein. Drie dagen na het bezoek aan uw huisarts kunt u zelf een afspraak maken met de polikliniek Neurologie. U belt daarvoor van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur de afsprakenlijn.
 

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer

Uw bezoek


Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan de polikliniek.

lees meer

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

  • Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.

  • Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).


Waar kun u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie.

lees meer

Waar kun u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie. Als u bij ingang Oost binnenkomt, vindt u de inschrijfbalie aan het einde van de gang. Na het inschrijven kunt u zich melden bij de balie van onze polikliniek, route 943. Wij doen ons best ons aan de gemaakte afspraken te houden. Probeer rekening te houden met files en vertragingen zodat u tijdig aanwezig kunt zijn. Bij gebruik van navigatie kunt u het beste Reinier Postlaan 4 volgen.

Eerste bezoek

Uw eerste polikliniekbezoek kan drie uur duren. U wordt mogelijk eerst door een coassistent gezien, hierna door de neuroloog in opleiding en deze voert ook nog overleg met de verantwoordelijke neuroloog.

lees meer

Eerste bezoek

Uw eerste polikliniekbezoek kan drie uur duren. U wordt mogelijk eerst door een coassistent gezien, hierna door de neuroloog in opleiding en deze voert ook nog overleg met de verantwoordelijke neuroloog.
Wanneer u bij uw eerste bezoek rechtstreeks bij de neuroloog of neuroloog-in-opleiding komt, duurt dit ongeveer één uur. In eerste instantie is het gesprek vooral gericht op diagnostiek. Nadat de diagnose is gesteld, gaat uw arts in op de behandeling. De afspraak kan in totaal drie uur duren.

Vervolg­afspraken

Vervolgafspraken duren tussen de vijftien en dertig minuten. Na de aanvullende onderzoeken ontvangt u over de uitslag daarvan informatie via uw behandelend arts.

lees meer

Vervolg­afspraken

Vervolgafspraken duren tussen de vijftien en dertig minuten.
Na de aanvullende onderzoeken ontvangt u over de uitslag daarvan informatie via uw behandelend arts. Dit kan gebeuren via een:

  • controlebezoek: u komt op een afgesproken tijd op de polikliniek voor een gesprek met de arts, of;
  • telefonisch consult: op een  van tevoren afgesproken tijd belt de dokter u hiervoor op.

Na afronding van het onderzoek volgt een diagnose of een therapie-advies en verwijzen we u terug naar uw verwijzer. De onderzoeksresultaten koppelen we per brief terug naar uw verwijzer. Bent u niet door uw huisarts verwezen, maar door een andere arts, dan ontvangt uw huisarts toch altijd een kopie van de brief, zodat hij op de hoogte blijft.


Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen de afspraakbrief mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, telefoongegevens, uw huisarts of verzekering.Aanvullend onderzoek

Vaak is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. De arts en verpleegkundige of polikliniekassistente informeren u over deze onderzoeken. Over de meeste onderzoeken zijn informatiefolders beschikbaar. De polikliniekassistente spreekt de aanvullende onderzoeken voor u af. Onderzoeken die we vaak aanvragen, zijn: elektromyografie (EMG), elektro-encefalogram (EEG), evoked potential (EP) onderzoeken en vaatonderzoeken. De functieafdeling Klinische Neurofysiologie voert deze onderzoeken uit.U kunt ook doorverwezen worden naar de afdeling Radiologie voor een CT-scan of MRI van de hersenen. Sommige onderzoeken vinden op de polikliniek zelf plaats,zoals lumbaalpunctie (lp), spierbiopsie, huidbiopsie, electrocardiogram (EGG) en bloedonderzoek.

Spreekuur deskundige met specifiek aandachts­gebied

Nadat u bij de neuroloog of neuroloog in opleiding bent geweest is het, afhankelijk van de klacht en of aandoening, in sommige gevallen gewenst een gesprek te voeren met een verpleegkundige.

lees meer

Spreekuur deskundige met specifiek aandachts­gebied

Nadat u bij de neuroloog  of neuroloog in opleiding bent geweest is het, afhankelijk van de klacht en of aandoening, in sommige gevallen gewenst een gesprek te voeren met een verpleegkundige. Dit gesprek kan tussen de dertig en zestig minuten duren. Aan de orde kunnen komen onderwerpen als  bewegen, eten en drinken, dagelijkse bezigheden, werk, relaties, gedrag, communicatie en omgang met emoties. Als u vragen of problemen hebt, zoekt de verpleegkundige samen met u naar een oplossing en kan zij u wijzen op geschikte hulpverleners of hulpverlenende instanties. Na het kennismakingsgesprek bestaat de mogelijkheid voor een vervolgafspraak. Dit kunt u tijdens het gesprek samen besluiten.

Als u niet direct een probleem ervaart of een vraag hebt, kan het toch de moeite waard zijn om met de verpleegkundige kennis te maken. Zij fungeert als intermediair tussen u en de neuroloog. Daarnaast kunt u bij haar terecht voor specifieke voorlichting over bijvoorbeeld patiëntenvereniging, thuiszorg, hulpmiddelen et cetera.

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat één en dezelfde arts u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle artsen op de polikliniek èn in de kliniek werken.

lees meer

Behandelend arts

Het Radboudumc streeft ernaar dat één en dezelfde arts u behandelt. Dit is niet altijd haalbaar, omdat alle artsen op de polikliniek èn in de kliniek werken. Bovendien werken de neurologen in opleiding tijdens hun opleiding op verschillende afdelingen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u in de loop van de behandeling een andere arts krijgt toegewezen.

Opname

Een enkele keer gebeurt het dat uw arts besluit over te gaan tot opname in het ziekenhuis. Uw behandelend arts plaatst u op een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de aard van uw aandoening.

Informatiefolders


Folders

Hier vindt u folders van de polikliniek Neurologie.

lees meer
inloggen