Patientenzorg Onderzoeken Lichamelijk onderzoek bij hartfalen

Waarom dit onderzoek?

Wanneer u op de polikliniek komt voor een afspraak met de cardioloog of hartfalenverpleegkundige wordt er lichamelijk onderzoek verricht.

Het onderzoek

We doen diverse lichamelijke onderzoeken om de conditie van uw hart vast te stellen.

lees meer

Het onderzoek

Wanneer u op de polikliniek komt wordt er een lichamelijk onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek:

  • luisteren we naar het hart (hartritme en eventuele geruisen);
  • luisteren we  naar de longen;
  • kijken we naar buik en benen/enkels ter controle van vochtophoping.

Dit lichamelijk onderzoek geeft informatie over de pompfunctie van het hart.

Bloeddrukmeting

Bloeddruk meten is een routineonderzoek dat zeer regelmatig wordt verricht. De bloeddruk is niet constant: bij verandering van houding, bij sterke emoties of inspanning veranderd deze druk. Een bloeddrukmeting is dan ook een momentopname. Soms vinden we het belangrijk om uw bloeddruk gedurende 24 uur te meten. U krijgt dan een automatische bloeddrukmeter mee naar huis.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek wordt regelmatig verricht, één á twee maal per jaar. Wij kijken naar het functioneren van de nieren en naar het hemoglobinegehalte om bloedarmoede uit te sluiten. We meten af en toe een stof (NT-pro-BNP) die aangeeft of het hart  goed ontlast wordt.


Polikliniek Hartfalen

Cardiologen en verpleegkundigen gespecialiseerd in hartfalen werken nauw samen bij onze polikliniek Hartfalen.

lees meer

Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart met onvoldoende kracht het bloed door het lichaam pompt.

lees meer