Het onderzoek

Wanneer u op de polikliniek komt, voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Tijdens dit onderzoek:

  • luisteren we naar het hart (hartritme en eventuele geruisen);
  • luisteren we  naar de longen;
  • kijken we naar buik en benen/enkels ter controle van vochtophoping.

Dit lichamelijk onderzoek geeft informatie over de pompfunctie van het hart.

Bloeddrukmeting

Bloeddruk meten is een routineonderzoek we vaak uitvoeren. De bloeddruk is niet constant: bij verandering van houding, sterke emoties of inspanning verandert deze druk. Een bloeddrukmeting is dan ook een momentopname. Soms vinden we het belangrijk om uw bloeddruk gedurende 24 uur te meten. U krijgt dan een automatische bloeddrukmeter mee naar huis.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek wordt regelmatig verricht: één á twee maal per jaar. Wij kijken naar het functioneren van de nieren en naar het hemoglobinegehalte om bloedarmoede uit te sluiten. We meten af en toe een stof (NT-pro-BNP) die aangeeft of het hart goed ontlast wordt.

Patiëntenzorg Onderzoeken Lichamelijk onderzoek bij hartfalen

Waarom een lichamelijk onderzoek bij hartfalen?

Wanneer u op de polikliniek komt voor een afspraak met de cardioloog of hartfalenverpleegkundige, voeren we een lichamelijk onderzoek uit. Zo meten we de gezondheid van uw hart.

Contact

Polikliniek Cardiologie

(024) 361 93 50

Het onderzoek

We doen diverse lichamelijke onderzoeken om de conditie van uw hart vast te stellen. lees meer

Meer informatie


Hartfalen

Hartfalen is een aandoening waarbij het hart met onvoldoende kracht het bloed door het lichaam pompt.

lees meer

Polikliniek Hartfalen

Cardiologen en verpleegkundigen gespecialiseerd in hartfalen werken nauw samen bij onze polikliniek Hartfalen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet