Waarom een longscan?

Door het maken van foto's onderzoeken we uw longen en verzamelen we informatie over eventuele longafwijkingen.

Contact

Nucleaire Geneeskunde

ma t/m vr, 8.30-17.00 uur
(024) 361 45 10
contactformulier

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

Eten, drinken en medicijnen

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op
de gebruikelijke manier.

Kleding en sieraden

Kleding met (metalen) knopen, drukkers, sluithaakjes, beugels, ritsen of andere storende onderdelen zult u uit moeten trekken voor het onderzoek.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiƫnten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-MAA. Uw longweefsel neemt dit op en het wordt uitgescheiden via uw urine. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

lees meer

Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-MAA. Uw longweefsel neemt dit op. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en er is geen sprake van allergische reacties.

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. We prikken met een kleine naald een bloedvat aan en dienen u de radioactieve vloeistof toe. Daarna maken we van verschillende richtingen foto’s van uw longen. Afhankelijk van het aantal richtingen neemt dit 5 tot 30 minuten in beslag.

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen.

De totale duur van het onderzoek is maximaal 45 minuten.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. lees meer

Verslag nucleair geneeskundig onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de nucleair Geneeskundige de beelden. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag en samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de nucleair geneeskundige het definitief heeft gemaakt bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de nucleair geneeskundige nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

Als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: D
Verdieping: -1
Route: 757 (geen aanmeldzuil)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Nucleaire Geneeskunde
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 757

Op Nucleaire Geneeskunde is geen aanmeldzuil aanwezig.
U meldt zich aan bij de balie.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw D, Verdieping -1 en volg route 757 (geen aanmeldzuil) (Nucleaire Geneeskunde)

Nucleaire Geneeskunde

Nucleaire Geneeskunde voert diagnostisch onderzoek uit met radioactieve stoffen. Daarmee kunnen we diverse afwijkingen en stofwisselingsprocessen zichtbaar maken. Ook behandelen we bepaalde aandoeningen, zoals schildklierkanker, met radioactieve stoffen. lees meer

Onderzoek Longscan bij kinderen

Met een CT-scan kunnen we de binnenkant van de longen van uw kind zien. Daarmee verzamelen we informatie over eventuele longafwijkingen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet