Waarom een lymfeklierscan?

Met dit onderzoek bekijken we of de lymfebanen in uw benen of armen goed doorgankelijk zijn.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals steunkousen, zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

  • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.
  • Tijdens het onderzoek kunt u geen steunkous (been of arm) dragen.

Kleding en sieraden

Het is mogelijk dat we u vragen wordt om kleding met metalen onderdelen uit te trekken.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven.

Medicijngebruik

Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.

Zwangerschap en borstvoeding

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-nanocolloïd. Gedurende 30 minuten maken we opnamen en na 2 uur maken we nogmaals opnamen.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Radioactieve stof

De radioactieve stof die we gebruiken is technetium-99m-nanocolloïd.
Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid.

Onderzoek

De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) informeert u over het verloop van het onderzoek. U ligt op uw rug op een scanbed. De camera komt vervolgens vlak boven uw lichaam tot stilstand, zodat deze de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op kan vangen.

De radioactieve stof dienen we subcutaan (onder de huid) toe, tussen uw tenen of tussen uw vingers. Tijdens het onderzoek vragen we u om uw tenen/vingers actief te bewegen om de doorstroming van de radioactieve stof te bevorderen. Uw lichaam transporteert de stof vanaf de tenen/vingers door de lymfebanen richting uw liezen/oksels.

Gedurende ongeveer 30 minuten maken we opnamen, waarna u ongeveer 2 uur wachttijd heeft. Het is belangrijk dat u veel beweegt tijdens deze wachttijd en dat u geen steunkous(en) draagt.

Na de wachttijd maken we opnieuw opnamen voor ongeveer 45 minuten.

Duur van het onderzoek

De totale duur van het onderzoek is, inclusief wachttijd, ongeveer 2.5 tot maximaal 3 uur.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze radioactieve stof.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud
  • Medewerkers
  • Intranet