Patiëntenzorg Onderzoeken Meckels Divertikel-scan

Wat is een Meckels Divertikel-scan?

Dit onderzoek doen we om een eventueel aanwezig Meckels divertikel op te sporen. Dit is een aangeboren uitstulping van de dunne darm die bloedverlies kan veroorzaken.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals eerdere onderzoeken in de 3 dagen vóór dit onderzoek, zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voor het onderzoek

Kleding en sieraden

Het is mogelijk dat u kleding met metalen onderdelen uit moet trekken. Bijvoorbeeld uw bh, riem of broek.

Begeleiding

De radioactieve stof die wij aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Zwangerschap en borstvoeding

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Andere onderzoeken vooraf

Het Meckels divertikel onderzoek kan niet plaatsvinden, wanneer u in de 3 dagen voorafgaand aan het Meckels divertikel onderzoek een gastroscopie, coloscopie of röntgen contrastonderzoek van de (dikke) darm heeft gehad.

Medicijngebruik

Overleg vooraf met uw behandelend arts of u tijdelijk met bepaalde medicijnen moet stoppen voor dit onderzoek. Als het noodzakelijk is dat u uw medicijnen inneemt in de tijd dat u nuchter moet blijven, neem de medicijnen dan in met een minimale hoeveelheid kraanwater.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.


Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken is technetium-99m-pertechnetaat. We brengen een infuus aan, omdat u meerdere keren medicijnen krijgt en omdat u een radioactieve stof toegediend krijgt via het bloedvat. Gedurende 45 minuten maken we continu opnamen van uw buik. lees meer

Tijdens het onderzoek

De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) informeert u over het onderzoek. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt. De camera komt vlak boven uw buik tot stilstand, zodat deze de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op kan vangen.

We brengen een infuus aan, omdat u meerdere keren medicijnen krijgt en een radioactieve stof toegediend krijgt via het bloedvat.

Gedurende 45 minuten maken we continu opnamen van uw buik. Hierna vragen we u om te plassen. Daarna maken we nog een opname van enkele minuten.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die we gebruiken is technetium-99m-pertechnetaat. Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, levert dit geen gevaar voor uw of andermans gezondheid.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek neemt in totaal ruim een uur in beslag.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend bij deze radioactieve stof.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud
  • Medewerkers
  • Intranet