Voor het onderzoek

Om uw schildklier te beschermen tegen het opnemen van de radioactieve vloeistof, krijgt u tijdelijk medicijnen voorgeschreven. Deze medicijnen moet u innemen op de dag voorafgaande aan de injectie, op de dag van de injectie en op de dag na de injectie (scandag) met de radioactieve vloeistof. Deze medicijnen krijgt u via de aanvragende afdeling of per post. Dit wordt voor u geregeld.

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Kleding en sieraden

Kleding met (metalen) knopen, drukkers, sluithaakjes, beugels, ritsen of andere storende onderdelen zult u uit moeten trekken voor het onderzoek.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde, ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven.

Zwangerschap en borstvoeding

  • Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Medicijnen

U hoort via uw behandelend arts (de arts die u verwezen heeft voor dit onderzoek) of u voor dit onderzoek tijdelijk moet stoppen met bepaalde medicijnen. Uw behandelend arts kan namelijk het beste bepalen of het nodig is en of het mogelijk is om medicijnen te stoppen. Daarnaast bepaalt uw behandelend arts ook hoe lang u met de medicijnen moet stoppen.

Als het u niet duidelijk is, vragen wij dan ook contact op te nemen met de afdeling van uw behandelend arts en het daar na te vragen.

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee.

Patiëntenzorg Onderzoeken MIBG-scan (I-123)

Wat is een MIBG-scan (I-123)?

Met dit onderzoeken sporen we verschillende ziekteprocessen in het lichaam op.

Het onderzoek


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals tijdelijk medicijnen innemen, zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Tijdens het onderzoek

De radioactieve stof is jodium-123-jobenguaan (MIBG). Het onderzoek is verdeeld over 2 dagen. lees meer

Tijdens het onderzoek

Dag 1

De MBB’er (Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige) bespreekt het onderzoek met u en dient de radioactieve stof intraveneus (via een bloedvat) bij u toe.

Dag 2

Deze dag komt u terug voor het maken van de foto’s. De MBB’er maakt foto’s van uw gehele lichaam. Aansluitend maken we bij u ook een driedimensionaal beeld gemaakt met de combinatie van een CT, waarbij de camera een rondje om u heen draait. Bij de CT-scan wordt een kleine hoeveelheid röntgenstraling gebruikt. Deze foto’s nemen ongeveer 2 uur in beslag. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. Het is belangrijk dat u goed stil ligt tijdens het onderzoek. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, zodat deze de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op kan vangen.

Duur van het onderzoek

  • Op dag 1 duurt het gesprek en de toediening ongeveer 15-30 minuten.
  • Op dag 2 is de totale duur van het onderzoek ongeveer 2 uur.

Radioactieve stof

De radioactieve stof is jodium-123-jobenguaan (MIBG).

Omdat de radioactieve vloeistof in een minimale hoeveelheid wordt gebruikt tijdens dit onderzoek, is dit niet gevaarlijk voor uw of andermans gezondheid.

Bijwerkingen

De radioactieve vloeistof heeft geen bijwerkingen.

Het radioactief jodium-123 kan ook worden toegediend bij een jodiumallergie.


Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer het onderzoek geheel is afgerond, hoort u van de MBB’er dat u kunt gaan. Als u de rest van de dag wat extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Meer informatie


Afspraak wijzigen

Wilt u uw afspraak wijzigen of afzeggen? Geef het aan in ’mijnRadboud’ of neem contact op met de afdeling of polikliniek waar u een afspraak heeft. 

inloggen mijnRadboud
  • Medewerkers
  • Intranet