Patientenzorg Onderzoeken MRI bij kinderen

Over het onderzoek

Met een MRI-scan kunnen we de binnenkant van het lichaam van uw kind bekijken en onderzoeken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven.

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn.

lees meer

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. Daarom vragen wij u een MR controlelijst in te vullen.

U kunt de MR controlelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen 3 weken voor uw afspraak
Is uw antwoord Ja op 1 of meer vragen uit de lijst, dan ontvangen wij daarover een automatisch bericht en hebben wij voldoende tijd om uit te zoeken of u veilig in de MRI kunt. Bij implantaten vragen wij eventueel informatie op bij de fabrikant of bij het ziekenhuis waar het geïmplanteerd is.
Als u de vragenlijst via mijn Radboud volledig heeft ingevuld, dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil controleert of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Zo ja, komt er een ticket uit de zuil en kunt u met het ticket doorlopen naar de wachtkamer. Zo nee, verwijst de aanmeldzuil u naar onze baliemedewerker.

Mijn Radboud

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet mogelijk is

Vult u dan deze controlelijst in, 3 weken voor uw afspraak. De controlelijst gaat over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in. In de lijst staat aangegeven wanneer u ons moet bellen. Neemt u deze lijst mee tijdens uw bezoek als u overal met “nee” antwoordt. De lijst levert u dan in bij de balie van de afdeling Radiologie. Als u de lijst op papier invult, kunt u zich niet aanmelden bij de aanmeldzuil, maar moet u zich aanmelden bij de balie.

Voorbereidingsfilmpjes MRI


Hoofd


Buik en Hart


Arm en Been


Contrast­vloeistof


Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar u rekening mee moeten houden.

lees meer

Voorbereiding

Medicatie

Als uw kind medicijnen gebruikt, kan hij of zij deze innemen op de gebruikelijke manier.

Pleister met medicijn

Gebruikt uw kind een pleister met een medicijn genaamd rotigotine/neupro? Deze pleister bevat aluminium en mag dus ook niet in de MRI. U moet de pleister voor het onderzoek verwijderen. Na het onderzoek mag uw kind een nieuwe pleister opplakken.

Contrastvloeistof

Het is mogelijk dat we uw kind tijdens het MRI-onderzoek contrastvloeistof toedienen. Uw kind krijgt dan een infuus in de arm. Dit doen we, voor het onderzoek begint, op de poli Kindergeneeskunde.

Metaal

Metalen voorwerpen in of buiten uw lichaam worden zeer sterk naar het apparaat getrokken. Daarom mag uw kind of u de MRI onderzoekskamer bijvoorbeeld niet betreden met een rolstoel of sleutels. Pasjes met een chip of magneetstrip, gehoorapparaten, mobiele telefoons of een horloge kunnen kapot gaan in de MRI onderzoekskamer. Heeft uw kind of u als begeleider een pacemaker / defibrillator (of draden hiervan), geïmplanteerde kaakmagneetjes, neurostimulator in het wervelkanaal, blaasstimulator of niet-afkoppelbare insulinepomp dan mag u de MRI onderzoekskamer niet in. Dit geldt ook voor metaalsplinters in het oog, of voor een bepaalde oudere vaatclip in het hoofd of een hartklep, of als u een bepaald type gehoorbeenprothese heeft. De meeste moderne typen gewrichtsprothesen zoals in een heup of knie geven geen problemen.

Wij vragen u de MR controlelijst (zie elders op de webpagina) over eventuele in het lichaam van uw kind ingebrachte materialen in te vullen.

Als u een borstprothese heeft, kunt u bij uw kind blijven tijdens het MRI onderzoek. Als u echter een borst expander heeft, kan dat meestal niet. U kunt de afdeling radiologie bellen om het type van de borst expander door te geven, hierdoor kan gekeken worden of dit type eventeel wel de MRI in mag. 

Overige voorbereiding

Voor de meeste MRI-onderzoeken mag uw kind normaal eten en drinken.
We raden u aan sieraden en kostbaarheden thuis te laten. Een piercing van zilver, goud of andere edelmetalen kan wel blijven zitten. Het is makkelijk om uw kind aparte kleding voor boven- en onderlichaam te laten dragen. Kies voor kleding en schoenen zonder metaal. Als er toch iets van metaal in de kleding zit, krijgt uw kind van ons een soort pyjama. Vaak zit er metaal in schoenen, neemt u daarom alstublieft slippers of sneakers mee zodat uw kind van het kleedhokje naar de onderzoekskamer kan lopen op zijn eigen slippers of sneakers.

Het MRI-apparaat maakt geluid. Om dit te dempen, krijgen u en uw kind oordopjes of een hoofdtelefoon. Uw kind kan tijdens het onderzoek naar de radio luisteren.

Meenemen naar de MRI

  • Knuffel (zonder metalen onderdelen)
  • Lekker zittende kleren zonder metalen onderdelen
Dit kan ervoor zorgen dat uw kind zich prettiger voelt tijdens het onderzoek. U mag deze zaken natuurlijk ook meenemen naar het voorbereidingsspreekuur.

Zwangerschap

Er geen bewijs is dat een MRI-scan schadelijk is voor uw ongeboren kind, toch adviseren we u om niet bij uw kind te blijven tijdens het onderzoek. Als u zwanger bent en mee wilt met uw kind in de MRI onderzoeksruimte, dan kunt u bij uw kind blijven totdat het onderzoek begint. Als uw kind wil dat er iemand bij hem blijft tijdens het onderzoek, dan adviseren wij u om te zorgen voor een andere begeleider.

Claustrofobie

Kinderen met ernstige claustrofobie durven soms niet in de MRI. Als uw kind hier last van heeft, overleg dan met de behandelend arts, bespreek hierbij ook het voorbereidingsspreekuur. Eventueel kan de behandelend arts besluiten om het MRI-onderzoek onder narcose te laten plaatsvinden.

Voorbereiding door ouders

Hoe bereidt u uw kind het beste voor.

lees meer

Voorbereiding door ouders

We verzoeken u om uw kind enige tijd van tevoren eerlijk en duidelijk te informeren over het MRI-onderzoek. U kunt bijvoorbeeld samen de fimpjes bekijken. Uw kind kan u dan vragen stellen en krijgt de tijd om de informatie te verwerken. Het is gebleken dat kinderen na een goede voorbereiding vaak minder stress ervaren en beter meewerken. Als ouders speelt u hier een belangrijke rol in. Onze pedagogisch medewerker kan u ondersteunen in deze voorbereiding (zie Voorbereidingsspreekuur elders op deze pagina) en kan u ook tips en adviezen geven over hoe u uw kind het best kunt begeleiden tijdens het onderzoek.
 
We adviseren u om het traject een paar dagen voor het onderzoek nog een keer door te spreken met uw kind. U kunt dan vragen van uw kind beantwoorden. Door zelf vragen te stellen, kunt u ook controleren of uw kind een goed beeld van het MRI-onderzoek heeft. Als het nodig is, kunt u dan nog dingen uitleggen of toelichten. Om uw kind alle aandacht te kunnen geven, raden we aan om geen broertjes of zusjes mee te nemen.

Voorbereiding spreekuur

Om uw kind goed voor te bereiden op de MRI, nodigt uw kinderarts uw kind en u uit voor een speciaal voorbereidingsspreekuur.

lees meer

Voorbereiding spreekuur

Om uw kind goed voor te bereiden op de MRI, nodigt uw kinderarts uw kind en u uit voor een speciaal voorbereidingsspreekuur. Dit gebeurt enkele weken voor het onderzoek. We laten uw kind dan kennismaken met het MRI-apparaat en vertellen hoe het onderzoek zal verlopen. Ook laten we een voorlichtingsfilm zien. Het is bovendien mogelijk om te oefenen met een simulatie-MRI. Een goede voorbereiding kan uw kind helpen om goed stil te liggen tijdens dit onderzoek, zodat een kwalitatief goede scan gemaakt kan worden. We stemmen de informatie af op het ontwikkelingsniveau van uw kind.

Tijdens het spreekuur

Jullie worden ontvangen door een pedagogisch medewerker. Tijdens een gesprek vraagt de pedagogisch medewerker of uw kind al eerdere ziekenhuiservaringen heeft en hoe uw kind aankijkt tegen dit onderzoek. Daarna legt hij of zij uit wat een MRI-onderzoek inhoudt aan de hand van een voorlichtingsfilm. Aansluitend kan uw kind het onderzoek oefenen met behulp van een simulatie-MRI. Uw kind kan de MRI bekijken, er in gaan liggen en ook de geluiden ervaren die tijdens het MRI-onderzoek te horen zullen zijn. 

Hoe lang duurt de voorbereiding?

Er is drie kwartier gereserveerd voor de voorbereiding van uw kind op de MRI. Soms kan het nodig zijn een tweede oefensessie te plannen.
Als tijdens de oefensessie duidelijk wordt dat het MRI-onderzoek voor uw kind erg moeizaam verloopt en/of heel veel stress oplevert, dan koppelt de pedagogisch medewerker dit terug naar de arts. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak tussen u en de pedagogisch medewerker. De arts kijkt dan samen met u naar andere mogelijkheden die voor uw kind zo min mogelijk belastend zijn.

Afspraak maken of verhinderd?

De behandelend arts van uw kind vraagt dit onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken of verhinderd?

De behandelend arts van uw kind vraagt het onderzoek of de behandeling bij ons aan. Uw kind ontvangt van ons een oproep.
Moet het onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met de arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Verloop van het onderzoek

Tijdens het onderzoek maken we meerdere opnamen. Een gemiddeld MRI-onderzoek bij kinderen duurt 30 minuten, maar het kan ook meer dan een uur zijn.

lees meer

Verloop van het onderzoek

Op de afdeling Radiologie laten uw kind en u in de kleedkamer alle mogelijke metalen voorwerpen achter. In de MRI-onderzoekskamer gaat uw kind op de onderzoekstafel liggen, u mag er op een stoel bij komen zitten. Uw kind krijgt een extra steun met ingebouwde antennes om het lichaamsdeel dat we onderzoeken, zodat we de signalen uit het lichaam goed kunnen meten. We schuiven uw kind daarna op de onderzoekstafel in het MRI-apparaat: een buis van 1,5 meter lang met een doorsnede van 70 cm. Hoewel uw kind tijdens het onderzoek naar de radio mag luisteren, komt het geluid van de MRI-buis meestal boven de muziek uit.
 
Tijdens het onderzoek maken we meerdere opnamen. Per opname kan dit 2 seconden, maar ook 5 minuten duren. Een gemiddeld MRI-onderzoek bij kinderen duurt 30 minuten, maar het kan ook meer dan een uur zijn.
 

Als uw kind een pacemaker of ICD heeft

Uw kind kan dan niet zomaar in de MRI. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

lees meer

Als uw kind een pacemaker of ICD heeft

Met een MRI-scan kunnen we eventuele afwijkingen in het lichaam van uw kind zichtbaar maken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven. Als uw kind een pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, ofwel inwendige defibrillator) heeft, kan uw kind niet zomaar in de MRI.

Neem contact met ons op

Het is belangrijk dat u ons vooraf laat weten dat uw kind een pacemaker of ICD heeft. Belt u daarom met onze Helpdesk om dit door te geven. Het telefoonnummer van de helpdesk is 024- 361 45 29. Wij hebben dan ruim de tijd om uit te zoeken of de pacemaker echt in de MRI kan en of er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Extra voorzorgsmaatregelen

Hoewel pacemakers/ICD’s zo zijn ontwikkeld dat we uw kind in een MRI-scanner mogen onderzoeken, zijn een cardioloog en een hartstimulatiespecialist (pacemakertechnicus) aanwezig. De hartstimulatiespecialist zet de pacemaker/ICD vlak voor het onderzoek in een veilige stand. Daarna maken we de opnamen. Als uw kind tijdens de MRI-scan voelt dat de pacemaker/ICD iets opwarmt of dat de magneet er licht aan trekt, kan uw kind dit altijd aangeven. De hartstimulatiespecialist controleert de pacemaker/ICD direct na het onderzoek en zet daarna de oorspronkelijke instellingen terug.

MR controlelijst

Ook als u telefonisch overleg met ons heeft gehad, willen we graag dat u de MR controlelijst (via internet) invult in verband met de overige vragen. Wilt u dan tevens vermelden of u al contact met ons hebt gehad?

Na het onderzoek

De radioloog beoordeelt de opnamen en maakt een verslag. De uitslag van het MRI-onderzoek bespreekt u tijdens een vervolgafspraak met de behandelend arts van uw kind.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Contact Radboudumc

Afdeling Radiologie

(024) 361 45 25
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer uw kind voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar uw kind wordt opgenomen.
Hetzelfde geldt wanneer is afgesproken dat uw kind een infuus krijgt op de poli Kindergeneeskunde. Meldt uw kind dan aan op de poli Kindergeneeskunde.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt uw kind dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan bij de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.


 

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780