Patiëntenzorg Onderzoeken MRI-scan bij kinderen

Wat is een MRI-scan bij kinderen?

Met een MRI-scan kunnen we de binnenkant van het lichaam van uw kind bekijken en onderzoeken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven.

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. lees meer

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. Daarom vragen wij u een MR controlelijst in te vullen.

U kunt de MR controlelijst invullen via mijnRadboud óf als u de activatiecode heeft geactiveerd. We verzoeken u de controlelijst in te vullen 3 weken voor uw afspraak

Is uw antwoord Ja op 1 of meer vragen uit de lijst, dan ontvangen wij daarover een automatisch bericht en hebben wij voldoende tijd om uit te zoeken of u veilig in de MRI kunt. Bij implantaten vragen wij eventueel informatie op bij de fabrikant of bij het ziekenhuis waar het geïmplanteerd is.

Als u de vragenlijst via mijnRadboud volledig heeft ingevuld, dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil controleert of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Zo ja, komt er een ticket uit de zuil en kunt u met het ticket doorlopen naar de wachtkamer. Zo nee, verwijst de aanmeldzuil u naar onze baliemedewerker.

mijnRadboud

Meer informatie over mijnRadboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijnRadboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet mogelijk is

Vult u dan deze controlelijst in, 3 weken voor uw afspraak. De controlelijst gaat over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in. In de lijst staat aangegeven wanneer u ons moet bellen. Neemt u deze lijst mee tijdens uw bezoek als u overal met “nee” antwoordt. De lijst levert u dan in bij de balie van de afdeling Radiologie. Als u de lijst op papier invult, kunt u zich niet aanmelden bij de aanmeldzuil, maar moet u zich aanmelden bij de balie.


Als uw kind een pacemaker of ICD heeft

Uw kind kan dan niet zomaar in de MRI. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig. lees meer

Als uw kind een pacemaker of ICD heeft

Met een MRI-scan kunnen we eventuele afwijkingen in het lichaam van uw kind zichtbaar maken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven. Als uw kind een pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, ofwel inwendige defibrillator) heeft, kan uw kind niet zomaar in de MRI.

Neem contact met ons op

Het is belangrijk dat u ons vooraf laat weten dat uw kind een pacemaker of ICD heeft. Belt u daarom met onze Helpdesk om dit door te geven. Het telefoonnummer van de helpdesk is 024- 361 45 29. Wij hebben dan ruim de tijd om uit te zoeken of de pacemaker echt in de MRI kan en of er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Extra voorzorgsmaatregelen

Hoewel pacemakers/ICD’s zo zijn ontwikkeld dat we uw kind in een MRI-scanner mogen onderzoeken, zijn een cardioloog en een hartstimulatiespecialist (pacemakertechnicus) aanwezig. De hartstimulatiespecialist zet de pacemaker/ICD vlak voor het onderzoek in een veilige stand. Daarna maken we de opnamen. Als uw kind tijdens de MRI-scan voelt dat de pacemaker/ICD iets opwarmt of dat de magneet er licht aan trekt, kan uw kind dit altijd aangeven. De hartstimulatiespecialist controleert de pacemaker/ICD direct na het onderzoek en zet daarna de oorspronkelijke instellingen terug.

MR controlelijst

Ook als u telefonisch overleg met ons heeft gehad, willen we graag dat u de MR controlelijst (via internet) invult in verband met de overige vragen. Wilt u dan tevens vermelden of u al contact met ons hebt gehad?

Voorbereidingsfilmpjes MRI


Hoofd


Buik en Hart


Arm en Been


Contrast­vloeistof

Het onderzoek


Uw kind voorbereiden

Kinderen die goed weten wat er gaat gebeuren, vinden het onderzoek vaak minder spannend. Sommige kinderen nodigen we uit voor een speciaal spreekuur om te kunnen oefenen met de MRI.

lees meer

Uw kind voorbereiden

Als kinderen weten wat er gaat gebeuren vinden ze het minder spannend en gaat het onderzoek vaak makkelijker. Vertel uw kind daarom wat er gaat gebeuren. U kunt samen de voorbereidingsfilms op deze pagina kijken. Uw kind kan dan vragen stellen en krijgt de tijd om de informatie te verwerken.

Bespreek een paar dagen voor het onderzoek nog een keer met uw kind hoe het onderzoek verloopt. Laat hem of haar vragen stellen en stel ook vragen aan uw kind om te controleren of hij of zij het goed heeft begrepen. Om uw kind alle aandacht te kunnen geven, raden we aan om geen broertjes of zusjes mee te nemen naar het onderzoek.

Voorbereidingsspreekuur 

Het voorbereidingsspreekuur is er voor kinderen die erg gespannen zijn en waarbij het nodig is om te oefenen met stilliggen. We nodigen uw kind uit voor het spreekuur als uzelf of de arts denkt dat het nodig is om vooraf te oefenen. De behandeld arts kan voor kinderen vanaf 6 jaar tot 14 jaar een afspraak maken met de medisch pedagogisch zorgverlener. Voor kinderen jongeren dan 6 jaar of ouder dan 14 jaar, bespreekt de arts de mogelijkheden eerst met de medisch pedagogisch zorgverleners.

Tijdens het spreekuur vraagt de medisch pedagogisch zorgverlener of uw kind al vaker in het ziekenhuis is geweest en hoe hij of zij denkt over het onderzoek. Daarna geeft de medisch pedagogisch zorgverlener uitleg over het MRI-onderzoek. Ook oefenen we met het MRI-apparaat en kijken we samen een voorlichtingsfilm met uitleg over het onderzoek. Tijdens het oefenen kan uw kind de MRI bekijken, erin gaan liggen en wennen aan de ruimte en geluiden die uw kind ook hoort tijdens het MRI-onderzoek. Als u naar de MRI ruimte gaat mag u of uw kind geen metalen voorwerpen in of op het lichaam hebben. Daarom is het belangrijk dat uw van te voren de controlelijst invult.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag zijn er speciale voorbereidingsspreekuren onder begeleiding van een medisch pedagogisch zorgverlener. Onze medisch pedagogisch zorgverlener kan u helpen ondersteunen in deze voorbereiding en geeft ook tips en adviezen over hoe u uw kind het best kunt begeleiden tijdens het onderzoek.

Er is 45 minuten gereserveerd voor deze afspraak. Soms is het nodig een tweede afspraak te plannen. Als duidelijk wordt dat uw kind het heel erg spannend vindt en er stress van krijgt, dan bespreekt de medisch pedagogisch zorgverlener dit met de behandeld arts. De arts dan samen met u naar eventuele andere mogelijkheden.

 


Voor het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar u rekening mee moeten houden. lees meer

Voor het onderzoek

Het MRI-apparaat maakt geluid. Om dit te dempen, krijgen u en uw kind oordopjes of een hoofdtelefoon. Uw kind kan tijdens het onderzoek naar de radio luisteren.

Wij raden u aan om de volgende zaken mee te nemen naar de MRI-scan:

 • Knuffel (zonder metalen onderdelen)
 • Lekker zittende kleren zonder metalen onderdelen

Dit kan ervoor zorgen dat uw kind zich prettiger voelt tijdens het onderzoek. U mag deze zaken natuurlijk ook meenemen naar het voorbereidingsspreekuur.

Geen metaal

Metalen voorwerpen in of buiten uw lichaam worden zeer sterk naar het apparaat getrokken. Daarom mag u de MRI onderzoekskamer niet betreden met metalen voorwerpen, zoals

 • Een rolstoel
 • Sleutels
 • Pasjes met een chip of magneetstrip
 • Gehoorapparaten
 • Mobiele telefoons
 • Een horloge
 • Een pacemaker / defibrillator (of draden hiervan), geïmplanteerde kaakmagneetjes, neurostimulator in het wervelkanaal, blaasstimulator of niet-afkoppelbare insulinepomp
 • Metaalsplinters in het oog, een bepaalde oudere vaatclip in het hoofd, een hartklep, of bepaald type gehoorbeenprothese heeft.

Uw begeleider mag deze voorwerpen ook niet meenemen. De meeste moderne typen gewrichtsprothesen zoals in een heup of knie geven geen problemen.

Als u een borstprothese heeft, kunt u bij uw kind blijven tijdens het MRI onderzoek. Als u echter een borst expander heeft, kan dat meestal niet. U kunt de afdeling radiologie bellen om het type van de borst expander door te geven, dan kijken we of dit type eventeel wel de MRI in mag. 

Kleding en sieraden

We raden u aan sieraden en kostbaarheden thuis te laten. Een piercing van zilver, goud of andere edelmetalen kan wel blijven zitten. Het is makkelijk om uw kind aparte kleding voor boven- en onderlichaam te laten dragen. Kies voor kleding en schoenen zonder metaal. Als er toch iets van metaal in de kleding zit, krijgt uw kind van ons een soort pyjama. Vaak zit er metaal in schoenen, neemt u daarom alstublieft slippers of sneakers mee zodat uw kind van het kleedhokje naar de onderzoekskamer kan lopen op zijn eigen slippers of sneakers.

Medicatie

Als uw kind medicijnen gebruikt, kan het deze innemen op de gebruikelijke manier.

Pleister met medicijn

Gebruikt uw kind een pleister met een medicijn genaamd rotigotine/neupro? Deze pleister bevat aluminium en mag dus ook niet in de MRI. U moet de pleister voor het onderzoek verwijderen. Na het onderzoek mag uw kind een nieuwe pleister opplakken.

Eten en drinken

Voor de meeste MRI-onderzoeken mag uw kind normaal eten en drinken.

Zwangerschap

Er geen bewijs is dat een MRI-scan schadelijk is voor uw ongeboren kind, toch adviseren we u om niet bij uw kind te blijven tijdens het onderzoek. Als u zwanger bent en mee wilt met uw kind in de MRI onderzoeksruimte, dan kunt u bij uw kind blijven totdat het onderzoek begint. Als uw kind wil dat er iemand bij hem blijft tijdens het onderzoek, dan adviseren wij u om te zorgen voor een andere begeleider.

Claustrofobie

Kinderen met ernstige claustrofobie durven soms niet in de MRI. Als uw kind hier last van heeft, overleg dan met de behandelend arts, bespreek hierbij ook het voorbereidingsspreekuur. Eventueel kan de behandelend arts besluiten om het MRI-onderzoek onder narcose te laten plaatsvinden.


Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek maken we meerdere opnamen. Een gemiddeld MRI-onderzoek bij kinderen duurt 30 minuten, maar het kan ook meer dan een uur zijn.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Het is mogelijk dat we uw kind tijdens het MRI-onderzoek contrastvloeistof toedienen. Uw kind krijgt dan een infuus in de arm. Dit doen we, voor het onderzoek begint, op de polikliniek Amalia kinderziekenhuis.

Op de afdeling Radiologie laten uw kind en u in de kleedkamer alle mogelijke metalen voorwerpen achter. In de MRI-onderzoekskamer gaat uw kind op de onderzoekstafel liggen, u mag er op een stoel bij komen zitten. Uw kind krijgt een extra steun met ingebouwde antennes om het lichaamsdeel dat we onderzoeken, zodat we de signalen uit het lichaam goed kunnen meten. We schuiven uw kind daarna op de onderzoekstafel in het MRI-apparaat: een buis van 1,5 meter lang met een doorsnede van 70 cm.

Hoewel uw kind tijdens het onderzoek naar de radio mag luisteren, komt het geluid van de MRI-buis meestal boven de muziek uit.

Tijdens het onderzoek maken we meerdere opnamen. Per opname kan dit 2 seconden, maar ook 5 minuten duren. Een gemiddeld MRI-onderzoek bij kinderen duurt 30 minuten, maar het kan ook meer dan een uur zijn.


Na het onderzoek

De radioloog beoordeelt de opnamen en maakt een verslag. De uitslag van het MRI-onderzoek bespreekt u tijdens een vervolgafspraak met de behandelend arts van uw kind.

Onderzoek Allergie contrastvloeistof

Op de afdeling Radiologie maken we gebruik van contrastvloeistof, om betere opnamen te kunnen maken. Als u allergisch bent voor deze contrastvloeistof, nemen we voorzorgsmaatregelen. lees meer

Meer informatie


Afspraak maken of verhinderd?

De behandelend arts van uw kind vraagt dit onderzoek aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken of verhinderd?

De behandelend arts van uw kind vraagt het onderzoek of de behandeling bij ons aan. Uw kind ontvangt van ons een oproep.
Moet het onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met de arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
 • Medewerkers
 • Intranet