Patientenzorg Onderzoeken MRI prostaat

Over het onderzoek

Met een MRI-scan kunnen we eventuele afwijkingen aan uw prostaat zichtbaar maken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven.

Voorbereiding op het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar we rekening mee moeten houden.

lees meer

Voorbereiding op het onderzoek

We raden u aan sieraden en kostbaarheden thuis te laten. Een piercing van zilver, goud of andere edelmetalen kan blijven zitten. Het is makkelijk om aparte kleding voor boven- en onderlichaam te dragen. Kies voor kleding en schoenen zonder metaal. Als er toch iets van metaal in de kleding zit, krijgt u van ons een soort pyjama. Vaak zit er metaal in schoenen, neemt u daarom alstublieft slippers of sneakers mee zodat u van het kleedhokje naar de onderzoekskamer kunt lopen op uw eigen slippers of sneakers. Gebruik geen haarlak: hierin kunnen metaaldeeltjes zitten die irritatie veroorzaken en de opnamen verstoren. Het MRI-apparaat maakt geluid. Om dit te dempen, krijgt u oordopjes of een hoofdtelefoon. U mag uw eigen cd’s meenemen om tijdens het onderzoek te beluisteren.

Eten en drinken

U kunt voor het MRI-onderzoek normaal eten en drinken.

Geen metaal

We maken bij MRI-onderzoek gebruik van een zeer krachtige magneet; het apparaat trekt metalen voorwerpen in of buiten uw lichaam sterk aan. U mag de onderzoekskamer daarom niet betreden met:
 • een pacemaker / defibrillator (of draden hiervan)
 • geïmplanteerde kaakmagneetjes
 • een neurostimulator in uw wervelkanaal, een blaasstimulator of niet-afkoppelbare insulinepomp
 • metaalsplinters in uw oog
 • een bepaalde oudere vaatclip in uw hoofd of hartklep
 • een bepaald type gehoorbeenprothese
 • een rolstoel of sleutels
Gebruikt u een pleister met een medicijn genaamd rotigotine/neupro? Deze pleister bevat aluminium en mag niet in de MRI. U moet de pleister voor het onderzoek verwijderen. Na het onderzoek mag u een nieuwe pleister opplakken. Gehoorapparaten, pasjes met een chip of magneetstrip, mobiele telefoons en horloges kunnen kapot gaan in de MRI-onderzoekskamer.

Wij vragen u de MR controlelijst (zie elders op de webpagina) over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in te vullen.

Medicijngebruik

U kunt uw medicijnen innemen op de gebruikelijke manier.

Claustrofobie

Als u (veel) last heeft van claustrofobie, kunt u dit bij uw behandelend arts of huisarts melden. Als het nodig is, kunnen zij u een rustgevend medicijn voorschrijven. Deze medicijnen beïnvloeden meestal uw rijvaardigheid, dus zorg er dan voor dat u zelf die dag niet meer aan het verkeer hoeft deel te nemen.

Contrastvloeistof

Tijdens het MRI-onderzoek dienen we u contrastvloeistof toe. We doen dit via een infuus in uw arm.

Seksuele activiteit/zaadlozing

We verzoeken u om 4 dagen voor de MRI geen seks of zaadlozing meer te hebben. Dit heeft namelijk invloed op de afbeelding van de prostaat op de MRI en kan daardoor de beoordeling van de MRI-beelden bemoeilijken.

Toilet

Om een goede diagnose te kunnen stellen is het erg belangrijk dat u een lege blaas heeft. Ook is het erg belangrijk dat er zich geen lucht in de darmen bevindt. Daarom willen wij u nadrukkelijk vragen om voorafgaand aan het onderzoek naar de wc te gaan en zowel de blaas en darm goed leeg te maken. Om de resterende lucht te verwijderen zal de laborant tijdens het onderzoek een dun slangetje via de anus inbrengen om de resterende lucht te verwijderen. Eventueel mag u ook het slangetje zelf inbrengen. Indien u voor een MRI prostaat voor bestraling (radiotherapie) komt moet u wél een volle blaas hebben.

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn.

lees meer

MR controlelijst 3 weken vóór uw MRI invullen

Het sterke magneetveld van het MR-toestel kan soms, wanneer zich metalen voorwerpen in of op uw lichaam bevinden, schadelijk zijn. Daarom vragen wij u een MR controlelijst in te vullen.

U kunt de MR controlelijst invullen via Mijn Radboud óf als u de activatiecode heeft geactiveerd.
We verzoeken u de controlelijst in te vullen 3 weken voor uw afspraak
Is uw antwoord Ja op 1 of meer vragen uit de lijst, dan ontvangen wij daarover een automatisch bericht en hebben wij voldoende tijd om uit te zoeken of u veilig in de MRI kunt. Bij implantaten vragen wij eventueel informatie op bij de fabrikant of bij het ziekenhuis waar het geïmplanteerd is.
Als u de vragenlijst via mijn Radboud volledig heeft ingevuld, dan kunt u zich aanmelden bij de aanmeldzuil. De aanmeldzuil controleert of u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Zo ja, komt er een ticket uit de zuil en kunt u met het ticket doorlopen naar de wachtkamer. Zo nee, verwijst de aanmeldzuil u naar onze baliemedewerker.

Mijn Radboud

Meer informatie over mijn Radboud.

Activatiecode

Heeft u van ons een activatiecode gekregen in uw afspraakbrief, dan moet u de activatiecode activeren voordat deze verloopt. Instructiefilm (Youtube). U activeert de activatiecode via mijn Radboud. Daar vindt u tevens meer informatie over de activatiecode.

Direct inloggen

Om direct in te loggen op mijnRadboud, klik hier.
Later nogmaals naar mijnRadboud gaan, kan door te klikken op de afbeelding van het hoofd (deze afbeelding is op elke webpagina steeds rechtsboven in beeld).

Als invullen via internet niet mogelijk is

Vult u dan deze controlelijst in, 3 weken voor uw afspraak. De controlelijst gaat over eventuele in uw lichaam ingebrachte materialen in. In de lijst staat aangegeven wanneer u ons moet bellen. Neemt u deze lijst mee tijdens uw bezoek als u overal met “nee” antwoordt. De lijst levert u dan in bij de balie van de afdeling Radiologie. Als u de lijst op papier invult, kunt u zich niet aanmelden bij de aanmeldzuil, maar moet u zich aanmelden bij de balie.


De MRI-scan met een pacemaker of ICD

U kunt niet zomaar in de MRI met een pacemaker of ICD. Mogelijk zijn extra voorzorgsmaatregelen nodig.

lees meer

De MRI-scan met een pacemaker of ICD

Met een MRI-scan kunnen we eventuele afwijkingen in uw lichaam zichtbaar maken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) maakt gebruik van een zeer sterke magneet en radiogolven. Als u een pacemaker of ICD (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator, ofwel inwendige defibrillator) heeft, kunt u niet zomaar in de MRI.

Neem contact met ons op of vul de MR-controlelijst

Het is belangrijk dat u ons vooraf laat weten dat u een pacemaker of ICD heeft. U kunt dit aan ons laten weten door 3 weken vóór uw MRI (liefst nog eerder) de MR-controlelijst in te vullen (zie blokje MR-controlelijst). Of u belt minstens 3 weken vóór uw MRI met onze Helpdesk om dit door te geven. Bel ons ook als u al eerder in de MRI geweest bent met uw pacemaker. Het telefoonnummer van de helpdesk is 024- 361 45 29. Wij hebben dan ruim de tijd om uit te zoeken of uw pacemaker echt in de MRI kan en of er speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn die door ons geregeld moeten worden.

Extra voorzorgsmaatregelen

Als extra voorzorgsmaatregel is een hartstimulatiespecialist (pacemakertechnicus) aanwezig. De hartstimulatiespecialist zet uw pacemaker/ICD vlak voor het onderzoek in een veilige stand. Daarna maken we de opnamen. Als u tijdens de MRI-scan voelt dat uw pacemaker/ICD iets opwarmt of dat de magneet er licht aan trekt, kunt u dit altijd aangeven. De hartstimulatiespecialist controleert uw pacemaker/ICD direct na het onderzoek en zet daarna de oorspronkelijke instellingen terug.

MR controlelijst

Ook als u telefonisch overleg met ons heeft gehad, willen we graag dat u de MR controlelijst (via internet) invult in verband met de overige vragen. Wilt u dan tevens vermelden of u al contact met ons heeft gehad? 

Verloop van het onderzoek

Bij een MRI-onderzoek maken we meerdere opnamen van uw prostaat. Een gemiddeld onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

lees meer

Verloop van het onderzoek

U meldt zich tien minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780.

Op de afdeling Radiologie laat u in de kleedkamer alle mogelijke metalen voorwerpen achter. Ook uw begeleider moet dit doen. We brengen bij u het infuus voor de contrastvloeistof in.
Via dit infuus dienen we ook Buscopan toe (zie bijsluiter). Dit medicijn zorgt ervoor dat uw darmen minder bewegen en de opnamen scherper worden. Een mogelijke bijwerking van dit medicijn is dat u even wazig ziet.

We mogen echter geen Buscopan toedienen als u een katheter nodig heeft om te kunnen plassen of als u last heeft van:
 • verhoogde oogboldruk (glaucoom)
 • verhoogd of onregelmatig hartritme
 • een spierziekte
 • chronisch verstopte darmen
In de MRI-onderzoekskamer gaat u op de onderzoekstafel liggen. U krijgt een extra steun met ingebouwde antennes om uw bekken, zodat we de signalen uit uw lichaam goed kunnen meten. We schuiven u daarna op de onderzoekstafel in het MRI-apparaat: een buis van 1,5 meter lang met een doorsnede van 70 cm. Hoewel u tijdens het onderzoek naar de radio mag luisteren, komt het geluid van de MRI meestal boven de muziek uit.
 
Tijdens het onderzoek maken we meerdere opnamen. Per opname kan dit 2 seconden, maar ook 5 minuten duren. Een gemiddeld MRI-onderzoek van uw prostaat duurt 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken zoals u gewend bent.

lees meer

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken zoals u gewend bent. Door het medicijn Buscopan kunt u even wazig zien. Dit gaat vanzelf weer over.
 

Uitslag

De radioloog beoordeelt de opnamen en maakt een verslag. De uitslag van het MRI-onderzoek bespreekt u tijdens een vervolgafspraak met uw behandelend arts.
 

Uitslag: PI-RADS score

Wat PI-RADS betekent

lees meer

Uitslag: PI-RADS score

De MRI beelden van uw prostaat worden door een gespecialiseerde radioloog beoordeeld met behulp van de PI-RADS score. Met deze score geeft de radioloog aan wat de kans is op de aanwezigheid van prostaatkanker. De PI-RADS score is ingedeeld in een schaal van 1 tot 5.

Overzicht PI-RADS scores (de kans op prostaatkanker):
1: zeer laag (zeer onwaarschijnlijk)
2: laag (onwaarschijnlijk)
3: intermediair (onduidelijk)
4: hoog (waarschijnlijk aanwezig)
5: zeer hoog (zeer waarschijnlijk aanwezig)

Uw behandelaar bespreekt de uitslag en wat dit voor u betekent tijdens uw volgende afspraak.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Contact Radboudumc

(024) 361 45 25
contact

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

LET OP:
Wanneer met u is afgesproken dat u voor een onderzoek/behandeling moet worden opgenomen dan meldt u zich niet bij route 780, maar dan meldt u zich bij de verpleegafdeling waar u wordt opgenomen.
Indien u zich moet melden bij de afdeling Radiologie voor onderzoek/behandeling, meldt u zich dan 10 minuten voor het afgesproken tijdstip aan de balie van de afdeling Radiologie, route 780. De afdeling is ± 10 minuten lopen vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis.

Bij aankomst in het ziekenhuis kunt u gebruik maken van ons gastenvervoer met de golfkar. De golfkar wordt gereden door vrijwilligers en is beschikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780

Nieuwe richtlijn bij opsporing prostaatkanker Minder weefselprikken door MRI

29 januari 2020

Vandaag is de “Module diagnostische prostaat MRI voor de NVU-richtlijn Prostaatcarcinoom” ingegaan. Deze vernieuwde richtlijn stelt dat voortaan een MRI-scan gemaakt dient te worden als sprake is van verhoogde waarden bij een PSA-bloedtest en er een indicatie is voor een prostaat biopsie.

lees meer