Patiëntenzorg Onderzoeken Neustrilhaarscan

Over het onderzoek

We onderzoeken de transportfunctie van de neustrilhaartjes. Door het onderzoeken van de neustrilhaartjes krijgen we ook informatie over de trilhaartjes in de luchtwegen. lees meer

Over het onderzoek

We onderzoeken de transportfunctie van de neustrilhaartjes. Deze trilhaartjes bevinden zich aan de binnenkant van de neus, in het neusslijmvlies. De trilhaartjes kunnen stofdeeltjes vanuit de neus naar de neus-keelholte transporteren en ze zo uit de neus verwijderen. Soortgelijke trilhaartjes bevinden zich onder andere ook in de luchtwegen (bronchiën). Omdat alle trilhaartjes dezelfde eigenschappen hebben, krijgen we door het onderzoeken van de neustrilhaartjes ook informatie over de trilhaartjes in de luchtwegen. Vaak is dat de reden voor dit onderzoek. 

Voorbereiding

Als u zwanger bent, een verstopte neus hebt of als u medicijnen gebruikt voor uw neus. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, vragen we u contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We willen uw ongeboren kind liever niet blootstellen aan straling. Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten en drinken

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

Verstopte neus

Het onderzoek kan niet doorgaan als uw neus op de dag van het onderzoek verstopt zit. We verzoeken u dan contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde om een nieuwe afspraak te maken.

Medicijnen

Als u medicijnen voor uw neus gebruikt, moet u van tevoren met uw behandelend arts overleggen of u deze medicijnen vanaf minimaal twee dagen voor het onderzoek tijdelijk moet stoppen.

Kleding en sieraden

U hoeft normaal gesproken geen kleding of sieraden uit te doen voor het onderzoek.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft en verwacht dat het onderzoek hierdoor meer tijd en aandacht vraagt, verzoeken we u dit vooraf te melden. U kunt dit doen door contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We proberen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden.

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-Phytacis. Uw neustrilharen transporteren een druppel van deze stof. Vanwege de minimale hoeveelheid levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-Phytacis. Uw neustrilharen transporteren een druppel van deze stof. Vanwege de minimale hoeveelheid levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid. De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen en er is geen sprake van allergische reacties.

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. We plaatsen een druppel van de radioactieve vloeistof in een van uw neusgaten en maken daarna (gedurende twintig minuten) foto’s. U moet dan stil blijven zitten, mag absoluut niet snuiven of snuiten en moet door uw mond ademen. Soms herhalen we het onderzoek voor het andere neusgat.

De totale duur van het onderzoek is ongeveer 30-45 minuten (of twee keer zo lang, als we van beide kanten foto’s moeten maken).
 

Na het onderzoek

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak met u maken.
  • Medewerkers
  • Intranet