Patiëntenzorg Onderzoeken Opsporen schildwachtklier

Over het onderzoek

We onderzoeken de ligging van een of meer schildwachtklieren (poortwachterklier of sentinel node). lees meer

Over het onderzoek

We onderzoeken de ligging van een of meer schildwachtklieren (poortwachterklier of sentinel node). De schildwachtklier is een lymfeklier die als eerste vocht en cellen opvangt uit het gebied waar de tumor is (was) gelegen. Tijdens het onderzoek kunnen we nog niets zeggen over de goed- of kwaadaardigheid van de lymfeklier(en). Tijdens de operatie worden deze lymfeklier(en) verwijderd. In het laboratorium onderzoeken we of de lymfeklieren goed- of kwaadaardig zijn.


Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Eten, drinken en medicijnen.

Voor dit onderzoek hoeft u niet nuchter te zijn. Houdt u wel rekening met de voorbereiding omtrent de operatie.

Kleding en sieraden

We vragen u om tijdens het onderzoek kledingstukken uit te trekken. Bijvoorbeeld een broek of een trui.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We bekijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moeten reserveren.

Pijnstilling

Een enkele keer treedt er pijn op na de toediening van de radioactieve stof. Zorgt u er daarom voor dat u paracetamol bij u heeft en wat water. U kunt de paracetamol dan innemen als het nodig is.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op 1 dag of 2 opeenvolgende dagen. Dit is afhankelijk van de operatieplanning. lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken is technetium-99m-nanocolloïd. Uw lymfebanen transporteren dit en uw schildwachtklier houdt het vast. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

Het onderzoek vindt plaats op 1 dag of 2 opeenvolgende dagen. Dit is afhankelijk van de operatieplanning. Bij aanvang van het onderzoek plaatsen we 3 of 4 radioactieve injecties rond de tumor of het litteken. Deze injecties kunnen een branderig en pijnlijk gevoel geven. Soms gebruiken we een verdovende zalf of spray om de huid wat te verdoven. Daarna hangt het van de operatieplanning en de locatie van de schildwachtklier(en) af wanneer we de opnamen maken. De mogelijkheden zijn:
  • direct na de injecties
  • 2 uur na de injecties
  • 4 uur na de injecties
  • de volgende dag (voor de operatie)
Welke momenten voor u gelden, kunt u lezen in de afspraakbevestiging. Daarnaast kan een scanmoment vervallen, afhankelijk van de tussentijdse resultaten.
  
Het maken van de foto’s neemt per keer ongeveer 30 minuten in beslag. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed. De camera komt vlak boven uw lichaam tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen. We markeren de schildwachtklier(en) met een watervaste stift op uw huid, als we deze zichtbaar hebben gemaakt.

Daarnaast wordt er nog een meting uitgevoerd met een ander apparaat. Dit apparaat wordt ook tijdens de operatie gebruikt om de klier(en) op te sporen.

Het komt soms voor dat er op de eerste dag geen schildwachtklier zichtbaar wordt. In dit geval kunnen we overwegen om uit voorzorg opnieuw de injecties te plaatsen.

Bijwerkingen

De radioactieve stof veroorzaakt geen bijwerkingen of allergische reacties.

Pijnstilling

Een enkele keer treedt er pijn op na de toediening van de radioactieve stof. Zorgt u er daarom voor dat u paracetamol bij u heeft en wat water. U kunt de paracetamol dan innemen als het nodig is.

Na het onderzoek

De resultaten van dit onderzoek bespreken we met de chirurg. lees meer

Na het onderzoek

Wanneer een afspraak kan vervallen, wordt dit duidelijk tijdens het verloop van het onderzoek. Uiteraard bespreken we dit met u.

De resultaten van dit onderzoek bespreken we met de chirurg. Als u doorverwezen bent vanuit het Maasziekenhuis Boxmeer, krijgt u gegevens mee die u daar kunt afgeven. Dit is de snelste manier is om de chirurg te informeren over de ligging van de schildwachtklier.

 

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep.
  • Medewerkers
  • Intranet