Patiëntenzorg Onderzoeken Punctie (biopsie) van de lever

Wat is een punctie (biopsie) van de lever?

Tijdens dit onderzoek wordt met behulp van de CT-scanner of het echoapparaat een stukje weefsel of vocht uit uw lever gehaald om zo erachter te komen waar uw klachten vandaan komen of aanvullend (wetenschappelijk) onderzoek te doen.

Over het onderzoek


Voor het onderzoek

Vooraf aan het onderzoek is het belangrijk dat u met een aantal zaken rekening houdt.

lees meer

Voor het onderzoek

U blijft vanaf 4 uur voor de afgesproken tijd nuchter. Als het onderzoek in de middag is, mag u licht ontbijten en bent u 4 uur van tevoren nuchter. Ga voor de ingreep naar de toilet, omdat u na afloop nog een paar uur in bed ligt. Neem comfortabele kleding, bijvoorbeeld een pyjama, mee naar het ziekenhuis voor tijdens het onderzoek. 

Als u nog niet bent opgenomen in het ziekenhuis, vindt het onderzoek plaats tijdens een dagopname. In dat geval meldt u zich voorafgaand aan de punctie op de afdeling waar u wordt opgenomen. Meestal wordt voorafgaand aan de punctie bloed geprikt om te controleren of de stollingswaarden in uw bloed goed zijn. Dit gebeurt op de afdeling waar u bent opgenomen. Als dit niet het geval is kunt u van tevoren bloed laten prikken bij de prikpost of bij een van de verpleegkundigen. Een afspraak hiervoor wordt voor u gemaakt.

U wordt voor de punctie ruim op tijd in een bed naar de afdeling Beeldvorming gebracht. Hier wacht u in een beddenwachtruimte. Het is moeilijk in te schatten hoe lang een punctie duurt, daarom kan het zijn dat u iets eerder of later opgehaald wordt dan uw afspraaktijd. 

Pijnstilling

Wij adviseren u om vooraf pijnstillers in te nemen. U neemt deze 1 uur voordat het onderzoek begint in. Neem dan 2 tabletten paracetamol 500 mg.

Pijnstillers waar Acetylsalicylzuur in zit, zoals ibuprofen, diclofenac, aspirine of naproxen, zijn niet toegestaan, omdat deze pijnstillers invloed hebben op de stolling van uw bloed.

Gebruikt u al pijnstilling? Overleg dan met uw behandelaar wat u dan het best kunt doen.

Bloedverdunners / medicijngebruik

Als u bloedverdunners gebruikt overlegt u met uw behandelend arts of u met deze medicijnen tijdelijk stopt. Als u stopt met bepaalde medicatie, spreek dan duidelijk af wanneer u deze weer mag innemen. Let op: aspirine is ook een bloedverdunner. In overleg met uw behandelend arts mag u andere medicijnen die u altijd gebruikt gewoon innemen. 

Begeleiding

Komt u samen met familie, vrienden of andere begeleiding naar het onderzoek, dan kunnen zij tijdens een CT-geleide punctie helaas niet bij u blijven vanwege de röntgenstraling. Zij kunnen op u wachten op de afdeling waar u wordt opgenomen, of in de wachtkamer van de afdeling Radiologie. Tijdens een punctie op de echokamer mag er wel iemand bij u blijven.

Infuus

Soms krijgt u tijdens het onderzoek een waakinfuus: een kleine infuusnaald in een ader van uw arm. Mogelijk wordt dit infuus tijdens het onderzoek gebruikt voor het geven van contrastmiddel, vocht of medicatie.


Tijdens het onderzoek

Om de exacte plek te bepalen waar de radioloog moet prikken, gebruikt de radioloog een echo-apparaat of een CT-scanner.

lees meer

Tijdens het onderzoek

Om de exacte plek te bepalen waar de radioloog moet prikken, wordt een echoapparaat of een CT-scanner gebruikt, afhankelijk van hoe de plaats het best te zien is.

Wanneer de punctie uitgevoerd wordt met de CT-scanner, wordt u liggend op de CT-tafel in de CT-scanner geschoven. Wanneer de punctie uitgevoerd wordt met een echoapparaat, ligt u in bed of op de CT-tafel. De radioloog kan zo de plaats van de punctie bepalen. De huid wordt gedesinfecteerd en de prikplaats wordt verdoofd door een plaatselijke verdoving (zoals de verdoving bij de tandarts). Stap voor stap zal met de CT-scanner of het echoapparaat gekeken worden of er goed naar de prikplaats gegaan wordt. 

Wanneer de arts bij de prikplaats is, neemt de radioloog meestal een aantal kleine stukjes weefsel uit de lever. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Ondanks de plaatselijke verdoving kan het zijn dat u pijn voelt tijdens de biopsie. Dit verschilt per patiënt en is moeilijk te voorspellen. Sommige mensen merken er vrijwel niets van, maar voor anderen kan het pijnlijk zijn. Als u pijn voelt geeft u dit aan, dan wordt hier rekening mee gehouden.


Na het onderzoek

Na een punctie van de lever brengen we u terug naar de afdeling. U houdt verplicht bedrust tot 5 uur na de punctie, om het risico op nabloedingen te verkleinen.

lees meer

Na het onderzoek

Na een punctie van de lever brengen we u terug naar de afdeling. U houdt verplicht bedrust tot 5 uur na de punctie, om het risico op nabloedingen te verkleinen.  Een verpleegkundige controleert dan regelmatig uw bloeddruk, hartslag en het door de punctie ontstane wondje. U mag een pijnstiller vragen aan de verpleegkundige (paracetamol). U mag na het onderzoek alleen een lichte maaltijd eten en helder drinken. Na 6 uur mag u weer normaal eten. 

Naar huis

Als u speciaal voor dit onderzoek bent opgenomen en alles goed verloopt, dan kunt u zo snel mogelijk weer naar huis. Thuis kunt u na 3 dagen de pleister verwijderen. Douche pas de dag nadat u de pleister heeft weggehaald. U wordt geadviseerd om thuis nog 2 dagen rustig aan te doen, maar bedrust is niet nodig.

Als u bent gestopt met het innemen van bloedverdunners (pijnstilling of andere medicijnen), kunt u in overleg met uw behandelend arts weer starten met het innemen hiervan. U kunt een paar dagen een zeurende pijn voelen en de plek kan gevoelig blijven. Als u pijn heeft, kunt u paracetamol nemen. Kijk in de bijsluiter hoeveel en hoe vaak u de pijnstiller mag nemen. Gaat het niet beter? Neem dan contact op met uw behandelend arts.

Uitslag

Uw behandelend arts maakt een afspraak met u om de onderzoeksresultaten te bespreken.

Bijwerkingen en complicaties

Bij elke punctie is er kans op een bloeding. Afhankelijk van de ernst en hoe de punctie gaat, kan het zijn dat we u hiervoor langer moet worden opgenomen of dat er een ingreep moet plaatsvinden om de bloeding te stoppen. Na de ingreep kunt u wat pijn hebben. Neem contact op met de Spoedeisende hulp (024) 361 41 87 of met uw behandelend arts als u:

  • Toenemende pijn heeft
  • Duizelig wordt
  • Een grote bloeduitstorting krijgt
  • Zich niet goed voelt
  • Koorts krijgt

Meer informatie


Onderzoek Punctie van de buik via echografie

We nemen een kleine hoeveelheid vloeistof of weefsel weg (punctie) uit uw buik, om deze cellen verder te kunnen onderzoeken. lees meer

Afspraak maken of afzeggen

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep. lees meer

Afspraak maken of afzeggen

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25. We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.
  • Medewerkers
  • Intranet