Patientenzorg Onderzoeken Rontgenonderzoek van de blaas

Over het onderzoek

We onderzoeken uw blaas door foto’s te maken voor, tijdens en na het plassen. Zo kunnen we eventuele afwijkingen in beeld brengen.

lees meer

Over het onderzoek

We onderzoeken uw blaas door foto’s te maken voor, tijdens en na het plassen. Zo kunnen we eventuele afwijkingen in beeld brengen. We maken hierbij gebruik van röntgenstraling. Dit onderzoek noemen we ook wel een mictie-cystografie.


Contact Radboudumc

(024) 361 45 25

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: 780

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 780

Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een oproep.

lees meer

Afspraak maken of verhinderd?

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek of behandeling bij ons aan. U ontvangt van ons een oproep.
Moet uw onderzoek of behandeling binnen 15 weken plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep zo snel mogelijk.
Heeft u met uw arts afgesproken dat het (controle-)onderzoek pas over een paar maanden gaat plaatsvinden, dan ontvangt u de oproep ongeveer 15 weken voor het onderzoek, niet eerder.

Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent, omdat anders het onderzoek niet kan doorgaan. Als u op de afgesproken tijd verhinderd bent, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Belt u dan tijdens kantooruren van 8.30-17.00 uur met de afdeling Radiologie telefoonnummer (024) 361 45 25  We maken dan, als dat mogelijk is, meteen een nieuwe afspraak.

Voorbereiding op het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar u rekening mee moeten houden.

lees meer

Voorbereiding op het onderzoek

Voorafgaand aan het onderzoek is er een aantal zaken waar u ons over informeert of waar u rekening mee moeten houden.

Zwanger

Als u zwanger bent of denkt dit te zijn, vragen we u contact op te nemen met uw behandelend arts. Die overlegt dan met u of het onderzoek door kan gaan.

Kleding

U kunt het best kleding dragen die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken. U moet uw boven- en onderbroek uittrekken. Wel mag u tijdens het onderzoek een T-shirt of hemd aanhouden.

Menstruatie

Tijdens uw menstruatie kan het onderzoek gewoon uitgevoerd worden. Wel vragen wij u om een tampon te gebruiken. Een maandverband gebruiken kan niet, want de onderbroek moet uit.
 

Verloop van het onderzoek

We maken foto’s terwijl u op uw rug en uw zij ligt en ook terwijl u plast. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

lees meer

Verloop van het onderzoek

We maken foto’s terwijl u op uw rug en uw zij ligt en ook terwijl u plast. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.
Nadat u zich heeft uitgekleed, gaat u liggen op het onderzoeksbed en wassen we u van onderen. Vervolgens brengen we in uw plasbuis een slangetje (blaaskatheter) in. Bij mannen kan dit pijnlijk zijn, bij vrouwen meestal niet. We maken dan eerst een foto van uw buik. Daarna vullen we uw blaas met contrastvloeistof via de katheter. We maken foto’s terwijl u op uw rug en uw zij ligt en ook terwijl u de contrastvloeistof uit plast.

U kunt vervolgens op het toilet uw blaas verder leegplassen, waarna we nog een foto van uw lege blaas maken. Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

Na het onderzoek

U kunt zich op het toilet opfrissen. We raden aan de rest van de dag extra veel te drinken om een eventuele blaasontsteking te voorkomen.

lees meer

Na het onderzoek

U kunt zich op het toilet opfrissen. We raden aan de rest van de dag extra veel te drinken om een eventuele blaasontsteking te voorkomen.

Uitslag

De radioloog beoordeelt de opnamen en geeft de bevindingen door. De uitslag van het onderzoek bespreekt u tijdens een vervolgafspraak met uw behandelend arts.

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien.

lees meer

Verslag radiologisch onderzoek of behandeling in mijnRadboud

Nadat het onderzoek of de behandeling klaar is, bekijkt de radioloog de beelden. Hij doet dit soms dezelfde dag al, soms een paar dagen later. Hij maakt hiervan een verslag dat hij naar uw behandelaar stuurt. Uw behandelaar bekijkt dit verslag. Samen met de uitslagen van eventuele andere onderzoeken kan uw behandelaar een conclusie trekken. In mijnRadboud kunt u het verslag (geen beelden) inzien. Het verslag wordt 7 dagen nadat de radioloog het klaar heeft, zichtbaar gemaakt. In mijnRadboud bij ‘Uitslagen’ onder het tabblad ‘Mijn Dossier’ wordt het verslag getoond. Wat het verslag voor u betekent bespreekt uw behandelaar met u tijdens uw volgende afspraak.

Doordat er tijd kan zitten tussen het uitvoeren van het onderzoek en het maken van het verslag, staat de uitslag niet standaard 7 dagen na uw onderzoek in mijnRadboud, maar na 7 dagen + de tijd die de radioloog nodig heeft voor het maken van het verslag.

Wetenschappelijk onderzoek

als uw onderzoek (deels) plaatsvindt in het kader van wetenschappelijk onderzoek, is de uitslag niet zichtbaar in mijn Radboud.