Patiëntenzorg Onderzoeken Speekselklierscan

Over het onderzoek

Door het maken van foto’s onderzoeken we de grootte en de werking van uw speekselklieren.

Nuchter

Vanaf 2 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. lees meer

Nuchter

Vanaf 2 uur voor het onderzoek moet u nuchter blijven. U mag ook geen zuurtjes of kauwgom gebruiken. Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier. Doe dit tijdens de 2 uur voor het onderzoek wel met een minimale hoeveelheid water.

Voorbereiding

Voorafgaand aan het onderzoek is het belangrijk rekening te houden met een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld zwangerschap en borstvoeding. lees meer

Voorbereiding

Zwangerschap en borstvoeding

  • We willen voorkomen dat een ongeboren kind aan radioactieve straling wordt blootgesteld. Bent u (mogelijk) zwanger? Neem dan meteen contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
  • Als u borstvoeding geeft, moet u tot 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en weggooien.

Kleding en sieraden

U hoeft geen kleding uit te trekken tijdens dit onderzoek. Wel vragen we u om uw halssieraden of sieraden in het gezicht te verwijderen.

Begeleiding

De radioactieve stof die we aan patiënten toedienen, zendt straling uit. We verzoeken u daarom geen kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde (ook niet als ze alleen in de wachtkamer verblijven).

Handicap

Als u een handicap heeft, verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. We bekijken dan samen met u hoe het onderzoek door kan gaan en of we meer tijd moeten reserveren.

Het onderzoek

We dienen u een radioactieve stof toe, hierna maken we opnamen van uw gezicht en halsgebied. lees meer

Het onderzoek

De radioactieve stof die we gebruiken, is technetium-99m-pertechnetaat. Deze wordt uitgescheiden via uw urine. Vanwege de minimale hoeveelheid die we gebruiken, levert dit geen gevaar op voor uw of andermans gezondheid.

De Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er) haalt u op en geeft u uitleg over het onderzoek. Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug op een scanbed met uw hoofd iets achterover. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en niet praat tijdens het onderzoek. De camera komt vlak boven uw gezicht tot stilstand, om de minimale straling van de radioactieve vloeistof goed op te vangen. Na het intraveneus (via een bloedvat) toedienen van de radioactieve stof maken we gedurende 30 tot 40 minuten continu opnamen van uw gezicht- en halsgebied. Halverwege, na 15 à 20 minuten, stimuleren we met een citroenzuuroplossing de uitscheiding van speeksel. De totale duur van het onderzoek is ongeveer 1 uur.

Bijwerkingen

De radioactieve stof heeft geen bijwerkingen.

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt. lees meer

Na het onderzoek

Als u de rest van de dag extra drinkt, bent u de radioactieve vloeistof sneller kwijt.

Resultaten

De nucleair geneeskundige beoordeelt de opnamen op een later tijdstip en maakt een verslag van het onderzoek. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. lees meer

Afspraak maken of verzetten

Uw behandelend arts vraagt uw onderzoek aan. U ontvangt een schriftelijke oproep. De radioactieve vloeistof, die we speciaal voor u vóór uw komst maken, is kort houdbaar. Als u uw afspraak niet na kunt komen, informeer de
afdeling Nucleaire Geneeskunde dan minimaal één werkdag van tevoren. We kunnen dan meteen een nieuwe afspraak met u maken.
  • Medewerkers
  • Intranet