Over de polikliniek Darmfalen

Darmfalen houdt in dat uw spijsverteringsstelsel niet goed genoeg functioneert om voldoende vocht en voedingsstoffen op te nemen. U bent daarom verwezen naar het expertisecentrum Darmfalen. lees meer

Over de polikliniek Darmfalen

Darmfalen: een onvoldoende functionerende darm

Darmfalen houdt in dat uw spijsverteringsstelsel niet goed genoeg functioneert om voldoende vocht en voedingsstoffen op te nemen. Vaak is dit een gevolg van een darmziekte, darmoperatie, aangeboren afwijkingen en/of bewegingsstoornissen van de darm. Dit kan zich onder andere uiten in forse diarree of juist ernstige verstopping van de darm en in problemen en pijn bij het eten. Dit kan vervolgens zorgen voor ondervoeding, uitdroging of mineraaltekorten in uw lichaam. 

U bent verwezen naar het expertisecentrum Darmfalen omdat:
 1. Uw darmen niet goed genoeg functioneren om voldoende vocht en voedingsstoffen op te nemen om uw gezondheid op peil te houden.
 2. U langdurig sondevoeding gebruikt of gaat gebruiken en hier een (nieuwe) toedieningsweg voor nodig heeft.
 3. U gebruikt thuis parenterale voeding of moet die gaan gebruiken.
De Darmfalenpoli is een multidisciplinaire poli. Dat wil zeggen dat u tijdens uw bezoek te maken krijgt met verschillende zorgverleners. U wordt altijd gezien door een Maag-Darm-Leverarts (soms in opleiding) en, afhankelijk van de vraagstelling, sluit een diëtist en/of een verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist aan. De arts in opleiding overlegt altijd met de medisch specialist.

Het eerste polibezoek bij de arts duurt gemiddeld 45 minuten, een vervolgafspraak 30 minuten.

Contact

Stuur een bericht via mijnRadboud of neem telefonisch contact op

Darmfalen team - Parenteraal en Enteraal
Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. De secretaresse plant dan een belafspraak in.
(024) 361 9190
contact

Eerste poli-bezoek voor TPV

U bezoekt de Darmfalenpoli in verband met de noodzaak voor - of het gebruik van - parenterale voeding.

lees meer

Eerste poli-bezoek voor TPV

Samen met u bekijken we de aard en ernst van uw darmfalen. Mogelijk kunnen we met medicatie of dieetadviezen nog iets aan uw klachten verbeteren. Verder onderzoek naar het functioneren van uw maag-darmkanaal kan nodig zijn.
Als er geen mogelijkheden zijn om met voeding, medicatie of behandelingen het darmfalen te verbeteren, dan denken we na over een andere manier van voeden, bijvoorbeeld voeding via de bloedbaan. Dit noemen we totaal parenterale voeding (TPV). Als dit voor u nodig is, dan bespreken we dit uitgebreid met u.

Voorbereiding voor start parenterale voeding 

Voor TPV heeft u een speciaal aangelegde toegangsweg in de bloedbaan nodig. We bekijken samen met u welke toegangsweg voor u geschikt is.
U krijgt een afspraak voor een vaatonderzoek om te kijken of uw vaten geschikt zijn voor zo’n toegangsweg. Daarnaast krijgt u ook een afspraak met de vaatchirurg die de toegangsweg gaat plaatsen.

 • De vaatchirurg bespreekt met u de keuze voor toegangsweg, de procedure en de risico's.
 • Het vaatonderzoek is nodig om te kijken of en waar de toegangsweg geplaatst kan worden.

We proberen dit op één dag te plannen.

Nadat u bij de vaatchirurg bent geweest, komt u op de wachtlijst voor het plaatsen van de toegangsweg. Zodra u hier de oproep voor gekregen heeft, neemt u contact op met de TPV consulenten om hen de opnamedatum en tijdstip te laten weten.

 • De verpleegkundig consulent parenterale voeding bezoekt u  op de dag dat u de toegangsweg geplaatst krijgt en maakt vervolgafspraken met u. Eventueel bespreken we met u de plek waar de toegangsweg moet komen zodat u deze, als u dat wilt, thuis zelf kunt hanteren.
 • De TPV consulent reserveert een bed voor u op de afdeling waar u ingesteld gaat worden op TPV en eventueel instructie krijgt. Helaas lukt het niet altijd om u na plaatsing meteen op die afdeling op te nemen en moet u eerst weer naar huis. Dit kan gebeuren als er door spoedopnames geen bedden vrij zijn. In dat geval zal de TPV consulente met u bespreken hoe u de dagen tot aan opname met uw toegangsweg om moet gaan.
U komt elk half jaar langs voor controle op de polikliniek Darmfalen. De afspraken vinden plaats op maandag- of woensdagmiddag bij u de MDL arts, verpleegkundige en diëtiste. We bespreken hoe het met u gaat, welke klachten u heeft en welke medicijnen u gebruikt.
 
Na het polibezoek gaat u naar de verpleegkundig specialist Darmfalen. U heeft twee vragenlijsten gekregen (Lastmeter/ TPV kwaliteit van leven vragenlijst en de mantelzorg vragenlijst). Neem beide vragenlijsten mee. Verder zal, in het kader van het onderzoek, een fibroscan worden gedaan.

Fibroscan

Uw arts heeft met u besproken dat het belangrijk is om te weten of er littekenweefsel in uw lever zit. Dit littekenweefsel wordt fibrose genoemd. Alle patiënten met TPV kunnen leverfibrose krijgen. Door fibrose kan de lever slechter gaan werken. Ernstige fibrose kan leiden tot verschrompeling van de lever, dit heet cirrose. Cirrose kan ernstige aandoeningen veroorzaken, zoals slokdarmbloedingen en zelfs kanker in de lever.

 

We kunnen fibrose meten met behulp van de fibroscan. De fibroscan meet hoe elastisch de lever is. Een gezonde lever is heel elastisch en een zieke lever met fibrose of cirrose is minder elastisch.
Als bekend is hoeveel fibrose of cirrose er in de lever zit, weet uw
behandeld arts welk stadium van leverziekte u heeft.

Uitvoering van het onderzoek

De fibroscan maakt gebruik van geluidsgolven en is eenvoudig uit te voeren. Een uitwasbare gel wordt op de huid aangebracht. De plaats van de lever wordt bepaald en de kop van de fibroscan wordt tussen de ribben op uw huid ter hoogte van de lever geplaatst. Tijdens de meting voelt u een pulse, een beweging. Deze beweging zal in de lever een golf op gang brengen. De fibroscan meet hoe snel de geluidsgolven terugkomen. De snelheid van de geluidsgolven geeft aan hoe soepel de lever is. Dit wordt minimaal tien keer gemeten voor een betrouwbare uitslag. De fibroscan is geen pijnlijk onderzoek. Het onderzoek zal in totaal tien tot vijftien minuten in beslag nemen.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u in ieder geval twee uur voor het onderzoek niets meer eet of drinkt. Dit kan de uitslag van de meting beïnvloeden. Dit onderzoek kan niet uitgevoerd worden als u zwanger bent. Als u een pacemaker of interne defibrillator heeft geeft u dat aan. Dat geldt ook als er een ander elektronisch apparaat is aangesloten aan uw lichaam. Verder behoeft de fibroscan geen specifieke voorbereiding.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van de fibroscan wordt aan uw behandelend arts doorgegeven. Uw behandelend arts zal de uitslagen van de meting met u doornemen.
 


Toedieningsweg langdurige sondevoeding

U gebruikt waarschijnlijk al sondevoeding via een slangetje in uw neus. Op de Darmfalenpoli bekijken we samen met u of u een andere toegangsweg voor de sondevoeding moet en kunt krijgen.

lees meer

Toedieningsweg langdurige sondevoeding

U gebruikt waarschijnlijk al sondevoeding via een slangetje in uw neus. Op de Darmfalenpoli bekijken we samen met u of u een andere toegangsweg voor de sondevoeding moet en kunt krijgen. De arts en de verpleegkundig consulent Enterale voeding van het Darmfalen-team  bespreken de mogelijkheden met u en zetten de procedure voor u in gang.
 


Vervolgpoli Darmfalen

Als u op de vervolgpoli komt zijn er 2 mogelijkheden. lees meer

Vervolgpoli Darmfalen

Als u op de vervolgpoli komt dan zijn er 2 mogelijkheden:
 1. U komt bij de medisch specialist van het Darmfalen-team
 2. U komt bij de MDL arts in opleiding
Ook dit is een multidisciplinaire poli. U kunt zich voor deze poli als volgt voorbereiden:                                       
 • Neem de medicijnlijst mee zoals u die bij uw ontslag mee naar huis heeft gekregen.
 • Houd een paar dagen vóór uw polibezoek bij wat u allemaal eet en drinkt.
 • Houd ook een paar dagen vóór uw polibezoek bij wat u allemaal aan urine en ontlasting verliest.
 • Zorg dat u weet of u aankomt of afvalt (gewichtsbeloop).
Als u wilt, kunt u vooraf vragen stellen via mijnRadboud. De arts, diëtist en verpleegkundig specialist kunnen uw vraag dan al voorbereiden. 

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: C
Verdieping: 0
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw C, Verdieping 0 en volg route 725

Darmfalen

U heeft darmfalen wanneer u niet genoeg werkende darm heeft om goed te kunnen eten zonder dat u kunstmatige voeding gebruikt. lees meer

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

Wij zijn gespecialiseerd in alle ziekten, behandelingen en onderzoeken aan het spijsverteringsstelsel.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet