Patiëntenzorg Poliklinieken Syndroom van Turner Syndroom van Turner (volwassenen)

Over de Turnerpolikliniek

Het Turnersyndroom kan leiden tot diverse problemen die op het gebied liggen van verschillende medische specialismes. lees meer

Over de Turnerpolikliniek

Het Turnersyndroom kan leiden tot diverse problemen die op het gebied liggen van verschillende medische specialismes. In het Radboudumc werken we daarom met een multidisciplinair team voor volwassen vrouwen met het Turnersyndroom, de Turnerpolikliniek. Dit team bestaat uit: 

Het team werkt nauw samen met een KNO-arts en een psycholoog. Op de kinderleeftijd loopt de behandeling via de kinderarts.


Contact

Polikliniek Turnersyndroom

(024) 361 45 99

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Route: 678 (internist-endocrinoloog), 782 (gynaecoloog), 638 (cardioloog)

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Heeft u een afspraak met een endocrinoloog? Meldt u zich dan bij de polikliniek van de afdeling interne geneeskunde (route 678).

Heeft u een afspraak met de gynaecoloog? Meldt u zich dan bij de polikliniek van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie (route 782).

Heeft u een afspraak met de cardioloog? Meldt u zich dan bij de Cardiologie Polikliniek en Functieafdeling (route 638). Hier kunt u ook terecht voor het maken van een hartfilmpje of hartecho.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 678 (internist-endocrinoloog), 782 (gynaecoloog), 638 (cardioloog)

Syndroom van Turner

Het syndroom van Turner is een aangeboren aandoening die alleen bij meisjes en vrouwen voorkomt. Bij het syndroom ontbreekt één van de twee vrouwelijke chromosomen (XX) (gedeeltelijk). lees meer

Over uw afspraak


Een afspraak maken

Als een huisarts, internist of andere medisch specialist u verwijst naar onze afdeling, ontvangt u binnen korte tijd automatisch een oproep.

lees meer

Een afspraak maken

Een eerste afspraak

Als een huisarts, internist of andere medisch specialist u verwijst naar onze afdeling, ontvangt u binnen korte tijd automatisch een oproep. 

Vervolgafspraken

Na het eerste consult maakt u vervolgafspraken bij de gynaecoloog via de polikliniek Gynaecologie (T 024 361 47 88), bij de endocrinoloog via de polikliniek Endocriene Ziekten (T 024 361 45 99) en bij de cardioloog via de polikliniek Cardiologie (T 024 361 93 50).  

Spoedafspraken 

Uw huisarts, internist of medisch specialist geeft bij de verwijzing aan of het om een spoedafspraak gaat.


Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de Turnerpolikliniek ontmoet u een endocrinoloog en een gynaecoloog. Zij stellen u beiden vragen om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen.

lees meer

Eerste bezoek

Bij uw eerste bezoeken aan de Turnerpolikliniek ontmoet u een endocrinoloog en een gynaecoloog. Zij stellen u beiden vragen om een zo volledig mogelijk beeld van u te krijgen op hun eigen vakgebied. Daarnaast onderzoekt de endocrinoloog u lichamelijk en spreekt een bloedonderzoek met u af. Eventueel voert de gynaecoloog een gynaecologisch onderzoek bij u uit.


Driejaarlijks hartonderzoek

Soms krijgt u bij uw eerste bezoek ook een onderzoek van de afdeling Cardiologie. We maken dan een hartfilmpje en een echo van uw hart. lees meer

Driejaarlijks hartonderzoek

Soms krijgt u bij uw eerste bezoek ook een onderzoek van de afdeling Cardiologie. We maken dan een hartfilmpje en een echo van uw hart. En we maken een afspraak voor een MRI-scan. Met deze onderzoeken stellen we vast of u problemen hebt met uw hart en uw grote lichaamsslagader. De onderzoeken zijn niet pijnlijk. Doorgaans onderzoeken we uw hart eens in de drie jaar.

Uw afspraak bij het Radboudumc

Heeft u binnenkort een afspraak in het Radboudumc? Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over uw afspraak in ons ziekenhuis.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet