Patientenzorg Poliklinieken Familiaire tumoren

Over de polikliniek Familiare Tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

lees meer

Over de polikliniek Familiare Tumoren

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren kunnen mensen met een (mogelijk) erfelijke vorm van kanker in de familie terecht voor advies, onderzoek en eventueel behandeling.

Samenwerking

In deze polikliniek werken de volgende afdelingen samen:

Contact

Polikliniek Familiaire tumoren

(024) 361 39 46

Maatregelen coronavirus

In het Radboudumc gelden nog steeds alle basismaatregelen: 1,5 meter afstand, mondkapje en gezondheidsvragen bij de ingangen. Wij doen dit om u en uw naasten te blijven beschermen. lees meer

Afspraak maken

Uw huisarts of behandelend arts verwijst u schriftelijk of digitaal (via zorgdomein). Na de verwijzing ontvangt u familieformulieren die u vóór de afspraak moet invullen. Op die manier krijgen we vooraf inzicht in uw familiegegevens.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Keten erfelijke kanker

Ongeveer 5 tot 10 procent van de kanker is erfelijk. Deze keten richt zich op erfelijke tumoren. lees meer


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 433

Uw bezoek


Wat neemt u mee naar het eerste bezoek?

Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste afspraak op de polikliniek.

lees meer

Wat neemt u mee naar het eerste bezoek?

Verzekeringsbewijs

Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kan men zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringspolis na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen wordt de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekering gestuurd. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet dan vóór de behandeling betaald zijn.

Legitimatiebewijs

In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Eerste bezoek

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren krijgt u een gesprek met een genetisch consulent of een klinisch geneticus.

lees meer

Eerste bezoek

Op de Polikliniek Familiaire Tumoren krijgt u een gesprek met een genetisch consulent of een klinisch geneticus. De genetisch consulent is een speciaal in familieonderzoek opgeleide en getrainde deskundige. De klinisch geneticus is een arts die gespecialiseerd is in erfelijke ziekten. Deze gaan na of er in de familie een verhoogd risico bestaat op het krijgen van kanker.
Er vindt overleg plaats met de andere specialisten, zoals de gynaecoloog, de internist-oncoloog, de radioloog, de gastro-enteroloog, de chirurg en de plastisch chirurg.

Aan de hand van de familieformulieren die u ingevuld heeft, wordt met u besproken van wie uit uw familie aanvullende medische gegevens nodig zijn. Voor deze familieleden krijgt u een formulier, waarmee zij de artsen in ons centrum toestemming kunnen geven om hun medische gegevens over de vorm en oorzaak van hun kanker op te vragen.

Bij sommige vormen van kanker is bloedonderzoek naar een oorzaak in het erfelijk materiaal (het DNA) mogelijk, zoals bij borst-en eierstokkanker en vormen van darm- en baarmoederkanker. Dat wordt meestal eerst  gedaan bij één of meer familieleden die de ziekte hebben.

Erfelijkheidsonderzoek geeft zo een meer gerichte risicobepaling voor mensen in een familie. De patiënt zelf kan zijn of haar broers/zusters/neven/nichten/kinderen inlichten. Voorzorgsmaatregelen, zoals regelmatig medisch onderzoek of bij een kankerpatiënt aanpassen van controle en eventuele verdere behandeling, komen tijdens het gesprek aan de orde.


Waar kunt u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost.

lees meer

Waar kunt u zich melden?

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie bij de hoofdingang of bij ingang oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt. Vervolgens kunt u naar onze afdeling komen. Wanneer u routenummer 433 volgt, komt u bij de polikliniek en kunt u zich melden bij post geel.

Vervolgafspraak

Indien van toepassing krijgt u een afspraak voor een uitslaggesprek, gewoonlijk na 2 tot 6 maanden.

lees meer

Vervolgafspraak

Indien van toepassing krijgt u een afspraak voor een uitslaggesprek, gewoonlijk na 2 tot 6 maanden.
Voor verdere controles en behandeling wordt u meestal (terug-)verwezen naar een ziekenhuis bij u in de buurt. Indien nodig kunnen deze controles en behandeling in het Radboudumc plaatsvinden.

In sommige situaties kunnen we de maatschappelijk werker inschakelen. Zij is gespecialiseerd in verwerkings- en keuzeproblematiek en kan hulp bieden bij de keuze om wel of geen erfelijkheidsonderzoek te laten verrichten. Eveneens kan zij u ná de uitslag van uw erfelijkheidsonderzoek begeleiden bij uw keuzes en hulp bieden bij het verwerken van de gevolgen.


Behandelend arts

Het Radboudumc streeft er zoveel mogelijk naar dat eenzelfde speciaslist of genetisch consulent u behandelt. Helaas is dit niet altijd haalbaar.