Naar uw afspraak

Bezoekadres

Polikliniek Kinderen en Jeugdigen
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Telefoonnummer (024) 361 44 15

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route Poli A route 787 / Poli B en C, route 788 / Poli D, route 790 (Polikliniek Kinderen en Jeugdigen)
Patientenzorg Poliklinieken Kinderen en Jeugdigen

Over de polikliniek

Op de polikliniek behandelen we kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar. Naast allerlei specialisaties zoals orthopedie, cardiologie en urologie hebben we speciale spreekuren en is er een dagbehandelingsunit.

lees meer

Over de polikliniek

Op onze polikliniek zijn we gespecialiseerd in:
 • Algemene kindergeneeskunde 
 • Cardiologie 
 • Maag-,darm- en leverziekten
 • Hematologie/oncologie (Shared care in samenwerking met het Prinses Máxima Centrum)
 • Immunologie en infectieziekten
 • Metabole en endocriene ziekten
 • Nefrologie 
 • Neonatologie 
 • Pulmonologie 
 • Reumatologie
 • Neurologie
 • Neurochirurgie
 • Kinderchirurgie
 • Orthopedie
 • Urologie
 • Klinische Genetica
 • Revalidatiegeneeskunde
Daarnaast zijn er meerdere multidisciplinaire spreekuren en is er een dagbehandelingsunit. De specialisten op de polikliniek behandelen kinderen vanaf de geboorte tot 18 jaar.

Contact

Polikliniek Kinderen en Jeugdigen

(024) 361 44 15

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Voorbereiden op uw afspraak

Heeft uw kind binnenkort een afspraak op de polikliniek? Wat neemt u dan mee? Hoe bereidt u zich voor? Waar parkeert u? Alles wat u moet weten over uw afspraak vindt u op de pagina 'Uw afspraak'. Uw afspraak

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Route: Poli A route 787 / Poli B en C, route 788 / Poli D, route 790

bekijk route

Formulieren Amalia Kinder­ziekenhuis

Vraag hier een herhaalrecept, machtiging of medische verklaring aan.

lees meer

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Eerste bezoek aan de arts Uitslag en vervolgafspraken

De arts van uw kind verzamelt een aantal gegevens. Hij of zij doet dit aan de hand van een gesprek en lichamelijk onderzoek. Meestal nodigt de arts u en uw kind uit voor een vervolgafspraak.

lees meer

Eerste bezoek aan de arts Uitslag en vervolgafspraken

Een doktersassistent haalt u op uit de wachtkamer en brengt u en uw kind naar een onderzoekkamer. Als het nodig is kunt u uw kind zelf uitkleden. De doktersassistent meet en weegt uw kind. De behandelend arts van uw kind verzamelt een aantal gegevens. Hij of zij doet dit aan de hand van een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek. Na het gesprek en het onderzoek stelt de arts eventueel vervolgonderzoek voor, zoals bloed-, urine- of röntgenonderzoek. De doktersassistente zorgt voor het afnemen van bloed- en urinemonsters. Het eerste bezoek op de polikliniek kan 1,5 tot 3 uur in duren.

Uitslag en vervolgafspraken

Meestal nodigt de arts u en uw kind uit voor een vervolgafspraak om de uitslag en eventuele behandeling te bespreken. Soms is meer onderzoek nodig om de oorzaak van de klachten bij uw kind te achterhalen. Als dat het geval is, informeert de arts u hierover tijdens het uitslaggesprek. U kunt ook zelf een vervolgafspraak maken via mijnRadboud of via een medewerker van de polikliniek. Ook kan het zijn dat u thuis automatisch een afspraak ontvangt. U, uw kind of de arts kan een consult aanvragen voor maatschappelijk werk, psychologie, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek, logopedie, pastorale zorg, mondhygiëne en educatieve voorzieningen.

Na het uitslaggesprek verwijst de arts u meestal naar uw huisarts voor verdere behandeling en begeleiding. Uw huisarts ontvangt een bericht met de bevindingen en adviezen. U kunt op verzoek een kopie krijgen van deze brief of de deze teruglezen in mijnRadboud. Voor sommige aandoeningen blijft uw kind onder controle van de afdeling Kindergeneeskunde. Als u voor een second opinion op onze polikliniek kwam, draagt de arts over het algemeen de behandeling na het uitslaggesprek weer over aan de specialist die u verwezen heeft.

Een uitslag- of controlebezoek duurt 20 minuten. In deze 20 minuten is geen verder onderzoek opgenomen, zoals bloedprikken. Als uw kind na de vervolgafspraak ook een behandeling krijgt op de dagbehandeling, verblijft uw kind natuurlijk langer in het ziekenhuis. U ontvangt hier van tevoren informatie over.

Artsen in opleiding

Het Amalia kinderziekenhuis is een academisch kinderziekenhuis. Dat wil zeggen dat op de polikliniek zorgprofessionals in opleiding werken.

lees meer

Artsen in opleiding

Het Amalia kinderziekenhuis is een academisch kinderziekenhuis. Dat wil zeggen dat op de polikliniek zorgprofessionals in opleiding werken. Binnen de polikliniek voor Kinderen en Jeugdigen kan u of uw kind de volgende professionals in opleiding tegenkomen:
 • Co-assistenten: studenten geneeskunde in opleiding tot arts
 • AIOS: artsen in opleiding tot medisch specialist
 • Fellow-specialisten: medisch specialisten in opleiding tot subspecialist
De zorgprofessionals die in opleiding zijn, bespreken hun patiënten altijd met de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk voor de behandeling van uw kind.