Patientenzorg Poliklinieken Urologie Functionele Urologie

Aandoeningen, onderzoeken en behandelingen


Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Vergoeding urologische hulpmiddelen voor volwassenen

Soms heeft u urologische hulpmiddelen nodig, zoals incontinentiemateriaal, katheters, stomamateriaal en andere hulpmiddelen.

lees meer