Patientenzorg Poliklinieken Urologie Functionele Urologie

Aandoeningen, onderzoeken en behandelingen


Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Vergoeding continentie hulpmiddelen voor volwassenen

Soms heeft u continentie hulpmiddelen nodig, zoals incontinentiemateriaal, katheters, stomamateriaal en andere hulpmiddelen.

lees meer

Onze mensen

Behalve de hier genoemde personen, zijn er ook nog artsen in opleiding en controle-assistenten werkzaam op de polikliniek en op de afdeling.