Stomamateriaal

 • Stomamateriaal wordt bij elke leeftijd vergoed.
 • Bij stomamateriaal gelden richtlijnen voor aantallen per dag of per week. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Soms is een aanvullende machtiging nodig als u meer nodig heeft dan in de richtlijn.
 • Aanvullende producten zoals reinigingsdoekjes of reinigingssprays, worden niet standaard vergoed.
 • Sommige zorgverzekeraars leveren alleen via vaste leveranciers. U krijgt stomamaterialen die u aanschaft via een niet-gecontracteerde leverancier in dat geval niet vergoed.
 • Als er sprake is van extreem verbruik, dan kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier en/of uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit? Bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Volwassenen die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt. Dit is niet altijd wenselijk. Wij adviseren u daarom in zulke gevallen hierover altijd even contact met ons op te nemen. 

Meer informatie kunt u vinden via:

Patiƫntenzorg Poliklinieken Urologie Functionele Urologie Vergoeding continentie hulpmiddelen

Continentie hulpmiddelen

 • incontinentiemateriaal
 • katheters
 • condoomkatheter
 • stomamateriaal
 • specifieke hulpmiddelen
lees meer

Continentie hulpmiddelen

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, kijk dan bij de hulpmiddelenwijzer onder het kopje ‘welke continentie hulpmiddelen zijn er?’.
www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/

Vergoedingen continentie hulpmiddelen

 • De vergoeding zit in de basisverzekering.
 • Hulpmiddelen voor volwassenen (vanaf 18 jaar) vallen onder het eigen risico.
 • Jaarlijks geldt dus dat de vergoeding pas ingaat op het moment dat de eigen bijdrage geheel gebruikt is.
 • Sommige (specifieke)hulpmiddelen worden niet of gedeeltelijk vergoed.
Lees meer

Vergoedingen continentie hulpmiddelen

Meer informatie kunt u vinden onder het kopje ‘kosten en vergoedingen’ bij : www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/

Afspraak maken

Als u meer informatie of advies nodig heeft over deze continentie hulpmiddelen en/of de vergoedingen hiervan, kunt u een afspraak maken bij de continentieverpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten van de polikliniek Urologie.

Afspraken over voorschrijven

Alle partijen die te maken hebben met hulpmiddelenzorg bij continentiestoornissen spraken in 2017 een nieuwe manier van voorschrijven af. lees meer

Afspraken over voorschrijven

Alle partijen die te maken hebben met hulpmiddelenzorg bij continentiestoornissen spraken in 2017 een nieuwe manier van voorschrijven af. Uitgangspunt is wat u nodig heeft om uw continentieprobleem te verminderen in uw dagelijks leven. Dat noemen we functioneringsgericht voorschrijven en het doel is samen het hulpmiddel te vinden dat het beste past bij uw persoonlijke situatie.

Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/

Meer informatieIncontinentie­materiaal

 • Incontinentiemateriaal wordt vergoed als er een medische indicatie bestaat.
 • Het aantal dat vergoed wordt hangt af van de mate van urineverlies en andere factoren (bijvoorbeeld of u rolstoel-gebonden bent, of afhankelijk bent van derden bij verschoning). Dit noemen we functioneringsgericht voorschrijven. De continentieverpleegkundigen/ verpleegkundig specialisten kunnen u hierover informeren.
 • Sommige zorgverzekeraars leveren uitsluitend via vaste leveranciers. U krijgt incontinentiemateriaal dat u aanschaft via een niet-gecontracteerde leverancier in dat geval niet vergoed.
 • Sommige zorgverzekeraars hebben er geen probleem mee als u zelf bijbetaalt als u per se een specifiek product/merk wilt gebruiken, maar uw leverancier mag u niet tot bijbetaling verplichten. De leverancier kan niet worden verplicht tot ondoelmatig uitleveren van incontinentiemateriaal.
 • Als er sprake is van extreem verbruik van materialen, dan kan dit leiden tot problemen. Hiermee bedoelen we: gebruik boven de richtlijnen die zijn opgesteld door de zorgverzekeraar. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier en/of uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit? Bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Volwassenen die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt.
 • Sommige producten worden alleen in specifieke gevallen vergoed (bijvoorbeeld wegwerponderleggers). Hiervoor maakt de voorschrijver een specifieke onderbouwde aanvraag.

Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/Eenmalige katheters

 • Katheters en eventueel opvangzakken worden vergoed als er een medische indicatie bestaat. Kant en klare sets (met opvangzak in verpakking) worden niet altijd standaard vergoed.
 • Er zijn richtlijnen voor het aantal katheters per dag of per week. Deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Soms is een aanvullende machtiging nodig als u meer nodig heeft dan in de richtlijn staat.
 • Sommige zorgverzekeraars leveren alleen via vaste leveranciers. U krijgt katheters die u aanschaft via een niet-gecontracteerde leverancier in dat geval niet vergoed.
 • Als er sprake is van extreem verbruik kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier en/of uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit? Bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Volwassenen die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt. Dit kan zeer ongewenst zijn. Wij adviseren u daarom in zulke gevallen hierover altijd even contact met ons op te nemen. 

 Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/Verblijfs­katheters

 • Verblijfskatheter kunnen via de plasbuis (transurethrale katheter) of via de buik (suprapubische katheter) geplaatst worden. Voor beide geldt dat de katheters en opvangzakken worden vergoed als er een medische indicatie bestaat.
 • Verblijfskatheters worden gemiddeld 1 keer per 6-12 weken gewisseld. Dit wordt met u besproken bij het plaatsten van de katheter. Soms is een aanvullende machtiging nodig als u meer nodig heeft dan in de richtlijn staat.
 • Sommige zorgverzekeraars leveren alleen via vaste leveranciers. U krijgt katheters die u aanschaft via een niet-gecontracteerde leverancier in dat geval niet vergoed.
 • Als er sprake is van extreem verbruik kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier en/of uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit? Bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Volwassenen die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt. Dit kan zeer ongewenst zijn. Wij adviseren u daarom in zulke gevallen hierover altijd even contact met ons op te nemen. 

 Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/

Meer informatie over de verzorging van een verblijfskatheterExterne katheters condoomkatheter - MEC

 • Externe katheters en opvangzakken worden vergoed als er een medische indicatie bestaat.
 • Belangrijk is dat u een juiste maat gebruikt. Laat u goed informeren en instrueren door de continentieverpleegkundige.
 • De externe katheter wordt 1x per 24 uur gewisseld (of eerder bij bijvoorbeeld alleen nachtelijk gebruik). Soms is een aanvullende machtiging nodig als u meer nodig heeft dan in de richtlijn staat.
 • Sommige zorgverzekeraars leveren alleen via vaste leveranciers. U krijgt externe katheters die u aanschaft via een niet-gecontracteerde leverancier in dat geval niet vergoed.
 • Als er sprake is van extreem verbruik kan dit leiden tot problemen. Heeft u vragen hierover, bespreek dit eerst met uw leverancier en/of uw zorgverzekeraar. Komt u er niet uit. Bespreek dit dan met degene die u de producten heeft voorgeschreven.
 • Volwassenen die in een AWBZ-instelling wonen of gaan wonen, moeten er rekening mee houden dat zij moeten overstappen op de producten die deze instelling gebruikt. Dit kan zeer ongewenst zijn. Wij adviseren u daarom in zulke gevallen hierover altijd even contact met ons op te nemen. 

Meer informatie kunt u vinden via: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/

Specifieke hulpmiddelenHerbruikbare absorberende hulpmiddelen wasbaar incontinentie materiaal

 • Deze hulpmiddelen worden meestal gebruikt bij lichte klachten, kunnen comfortabel zijn om te dragen en zijn eenvoudig te gebruiken. Bij zwaarder urineverlies of bij verlies van ontlasting is het gebruiksgemak veel minder.
 • Deze hulpmiddelen worden vaak niet vergoed. Neem hiervoor contact op met uw leverancier,  continentieverpleegkundige of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Meer informatieHulpmiddelen voor huidbescherming of bescherming van bed of stoel

 • Deze hulpmiddelen worden vaak niet vergoed. Neem hiervoor contact op met uw leverancier,  continentieverpleegkundige of informeer bij uw zorgverzekeraar.
Meer informatie kunt u vinden bij de hulpmiddelenwijzer onder het kopje  ‘welke continentie hulpmiddelen zijn er?’ en dan ‘aanvullende hulpmiddelen’ aanklikken: www.hulpmiddelenwijzer.nl/informatie/continentie/
 
 • Medewerkers
 • Intranet