De aanleiding van dit onderzoek

Sinds eind 2017 is het patiënten toegestaan een geluidsopname te maken van het gesprek met hun zorgverlener. Wij denken dat een geluidsopname de zorg in positieve zin kan ondersteunen en patiënten bijvoorbeeld kan helpen bij het maken van de juiste keuzes en het onthouden van de informatie.

Aanmelden voor dit onderzoek

Bent u patiënt en heeft u binnenkort een afspraak op een polikliniek van het Radboudumc? Neem dan deel aan ons onderzoek! naar aanmeldformulier

De opzet van het onderzoek

De komende maanden onderzoekt de Radboud Universiteit welk effect het maken van een geluidsopname heeft op het gesprek zelf, en hoe de opname naderhand door patiënten gebruikt wordt.

lees meer over de opzet

De opzet van het onderzoek

Heeft de geluidsopname invloed op uw gesprek met de zorgverlener? En zo ja, waar merkt u dat aan? Vindt u het prettig om het gesprek met uw zorgverlener terug te kunnen luisteren? En zo ja, hoe vaak doet u dat dan en met wie? 
 
Als u het interessant vindt om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via het formulier rechts bovenaan deze pagina. Het is van belang dat u binnenkort een afspraak heeft met uw zorgverlener, binnen of buiten het Radboudumc. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en ziet u of u bent ingedeeld in de onderzoeksgroep (met geluidsopname) of de controlegroep (zonder geluidsopname). U kunt een voorkeur voor groep aangeven.
 
Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen, vlak nadat u een gesprek op de polikliniek heeft gehad. De vragen sturen wij bij voorkeur via de mail naar u toe, zodat u ze gewoon thuis kan beantwoorden. Als u in de onderzoeksgroep zit, sturen we na twee weken nóg een mail, met daarin weer enkele vragen. 
 
Uw deelname is uiteraard vrijblijvend en vindt plaats in een beveiligde omgeving. We slaan geen persoonsgegevens op en uw antwoorden zijn geheel anoniem. Ook uw e-mailadres wordt na dit onderzoek verwijderd.
 

Willemijn Engberts Radboud Universiteit

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Willemijn Engberts. Zij is masterstudent aan de Radboud Universiteit en volgt de studie Communicatie en Beïnvloeding.

Gesprek met uw zorgverlener


Tips voor het gesprek samen beslissen

Wanneer u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor een beslissing te staan. Een operatie of medicijnen? U kunt de mogelijkheden met uw arts bespreken.

lees meer

Tips voor het gesprek samen beslissen

Wanneer u bij een arts bent voor een behandeling of onderzoek, komt u vaak voor een beslissing te staan. Een operatie, medicijnen, of toch liever nog even wachten? Doorbehandelen of stoppen? Meerdere opties zijn mogelijk, maar welke past het beste bij u?

Om tot een besluit te komen, kunt u samen met uw arts de mogelijkheden bespreken. Veel mensen vinden het daarnaast fijn om iemand die met u meeluistert en -denkt mee te nemen naar de afspraak. Door de voor- en nadelen van een behandeling te bespreken, kunt u samen met uw arts een weloverwogen besluit nemen over welke aanpak het beste bij u past.

 3 goede vragen

De volgende 3 vragen zijn een handig hulpmiddel:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Betere zorg begint bij een goed gesprek

Het Radboudumc wil rekening houden met uw wensen en voorkeuren. U kent uzelf het beste en u heeft meer invloed op uw behandeling en verzorging dan u misschien denkt. Het is daarom belangrijk dat u aangeeft hoe u zich voelt en wat uw ervaringen zijn. Maar ook wat uw voorkeur heeft en hoe u in het leven staat, zijn belangrijke elementen die kunnen helpen bij uw beslissing. Geef deze daarom ook aan. U mag van ons verwachten dat uw arts medische kennis en ervaring heeft en kan inschatten of bepaalde risico’s voor u gelden. Uw arts helpt u daarnaast de mogelijkheden en uw voorkeuren helder te krijgen. Zo heeft u allebei uw eigen rol.

Campagne Samen beslissen

De campagne Samen beslissen van Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie van Medisch Specialisten sluit aan bij onze visie over samen beslissen. Hierbij maken we de zorg voor de patiënt steeds persoonsgerichter.

Informatie over samen beslissen leest u op:


Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dat kan. Lees enkele tips waar u aan kunt denken bij het maken van een geluidsopname.

lees meer

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om zich te concentreren.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

  • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken.

  • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

  • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  • Opslaan

Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bestanden op te slaan in mijnRadboud.

  • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl