De opzet van het onderzoek

Heeft de geluidsopname invloed op uw gesprek met de zorgverlener? En zo ja, waar merkt u dat aan? Vindt u het prettig om het gesprek met uw zorgverlener terug te kunnen luisteren? En zo ja, hoe vaak doet u dat dan en met wie? 
 
Als u het interessant vindt om deel te nemen, dan kunt u zich aanmelden via het formulier rechts bovenaan deze pagina. Het is van belang dat u binnenkort een afspraak heeft met uw zorgverlener, binnen of buiten het Radboudumc. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en ziet u of u bent ingedeeld in de onderzoeksgroep (met geluidsopname) of de controlegroep (zonder geluidsopname). U kunt een voorkeur voor groep aangeven.
 
Het onderzoek bestaat uit het beantwoorden van een aantal vragen, vlak nadat u een gesprek op de polikliniek heeft gehad. De vragen sturen wij bij voorkeur via de mail naar u toe, zodat u ze gewoon thuis kan beantwoorden. Als u in de onderzoeksgroep zit, sturen we na twee weken nóg een mail, met daarin weer enkele vragen. 
 
Uw deelname is uiteraard vrijblijvend en vindt plaats in een beveiligde omgeving. We slaan geen persoonsgegevens op en uw antwoorden zijn geheel anoniem. Ook uw e-mailadres wordt na dit onderzoek verwijderd.
 

De aanleiding van dit onderzoek

Sinds eind 2017 is het patiënten toegestaan een geluidsopname te maken van het gesprek met hun zorgverlener. Wij denken dat een geluidsopname de zorg in positieve zin kan ondersteunen en patiënten bijvoorbeeld kan helpen bij het maken van de juiste keuzes en het onthouden van de informatie.

Aanmelden voor dit onderzoek

Bent u patiënt en heeft u binnenkort een afspraak op een polikliniek van het Radboudumc? Neem dan deel aan ons onderzoek! naar aanmeldformulier

De opzet van het onderzoek

De komende maanden onderzoekt de Radboud Universiteit welk effect het maken van een geluidsopname heeft op het gesprek zelf, en hoe de opname naderhand door patiënten gebruikt wordt. lees meer over de opzet

Willemijn Engberts Radboud Universiteit

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Willemijn Engberts. Zij is masterstudent aan de Radboud Universiteit en volgt de studie Communicatie en Beïnvloeding.

Gesprek met uw zorgverlener


Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Wilt u een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener? Dat kan. Lees enkele tips waar u aan kunt denken bij het maken van een geluidsopname. lees meer

Geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener

Tijdens een gesprek in het ziekenhuis krijgt u vaak veel informatie te verwerken. Soms kan het dan ook fijn zijn om het gesprek met uw zorgverlener op te nemen en thuis rustig terug te luisteren. Bijvoorbeeld als u keuzes moet maken over uw behandeling of als u het lastig vindt om zich te concentreren. Uw zorgverlener kan een gespreksamenvatting opnemen die u in mijnRadboud terug kunt luisteren.

Geef bij uw zorgverlener aan dat u het gesprek graag wilt opnemen. Samen kunt u afspraken maken over de opname en het gebruik ervan.

Tips

  • Open communiceren

Maak uw wens voor het maken van een geluidsopname altijd aan uw zorgverlener kenbaar. Hij of zij zal hieraan meewerken en kan via de Haiku of Canto app de geluidsopname voor u maken.

  • Wat wordt er opgenomen

Spreek met uw zorgverlener af wat er precies opgenomen wordt. Is het nuttig om het hele gesprek op te nemen, een deel van het gesprek of alleen een samenvatting aan het einde van het gesprek?

  • Proefopname

Het kan verstandig zijn om een korte proefopname te maken, om zo te checken of iedereen goed te verstaan is. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

  • Opslaan

Als uw zorgverlener de opname via de Haiku of Canto app heeft gemaakt, vindt u dit terug in mijnRadboud onder mijn dossier en dan mijn documenten en bestanden. Maakt u zelf een geluidsopname? Sla de geluidsopname op een veilige en logische plek op. Bij voorkeur op een vaste computer.

  • Gebruik

U mag de opname alleen gebruiken binnen uw privékring. Het is zonder toestemming van uw zorgverlener niet toegestaan om de opname openbaar te maken en (online) te delen met een groter publiek, bijvoorbeeld via sociale media.

Heeft u vragen over het maken van een geluidsopname? Neem dan contact op met ons voorlichtingscentrum via voorlichting@radboudumc.nl

  • Medewerkers
  • Intranet