DCIS

DCIS is 'ductaal carcinoom in situ', een voorloper van borstkanker. Hier vindt u de ervaringen van patiënten met DCIS die in het Radboudumc zijn behandeld en de overlevingscijfers. We raden u aan om deze informatie te bespreken met uw (huis)arts.

Waardering 8.1

Elke 2 jaar vragen we patiënten met borstkanker naar hun ervaringen met onze zorg. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

bekijk ervaringen

Waardering 8.1

Elke 2 jaar vragen we patiënten met borstkanker naar hun ervaringen met de zorg in het Radboudumc. Dit doen we met een vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQ-Index). Onderzoeksbureau Mediquest voert voor ons de CQ-Index uit. Deze resultaten gebruiken wij om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
 
In 2017 werd de vragenlijst door 44 patiënten met een vorm van borstkanker ingevuld.

Samenvatting van de resultaten

  • Patiënten met borstkanker waardeerden de zorg met een 8.1.
  • 34.9% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker, 51.1% van de patiënten is hierover neutraal, en 14% geeft aan dit niet te zullen doen.
  • In de periode tussen 2015 en 2017 is de waardering voor onze zorg op bijna alle punten omlaag gegaan.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de gemiddelde waardering van patiënten met borstkanker, uitgevraagd in 2015 en 2017.
 
Hoe beoordeelt u:      2015      2017
de zorg binnen de keten in het algemeen?       8.5       8.1
de termijn waarop u terecht kon voor uw kankerzorg?       8.9       8.4
de informatie die u heeft gekregen?       8.8       8.0
het luisteren van de zorgverlener(s)?       8.9       8.3
de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor u hadden?       8.9       8.5
de deskundigheid van de arts(en)?       9.0       8.5
de afstemming en samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis?       8.6       7.9
de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?       8.1       8.3
de mate waarin uw wensen zijn meegenomen in het behandelplan?       8.3       8.3
het resultaat van de behandeling?       8.6       8.7
de nazorg in het ziekenhuis?       8.6       8.2
 

Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 153 patiënten voor DCIS in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.
Grafiek

Toelichting op de grafiek

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan kanker te zijn overleden. Bij DCIS is het zelfs onwaarschijnlijk dat iemand aan deze aandoening overlijdt.
  • De overlevingskansen van patiënten met DCIS zijn erg goed. Omdat DCIS veel minder vaak voorkomt dan borstkanker, zijn de gegevens van deze kleinere groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend.