DCIS Resultaten


Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien.

bekijk overlevingskansen

Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien.

In onderstaande grafiek ziet u het percentage patiënten met DCIS dat 1-5 jaar na de diagnose kanker nog in leven is. De doorgetrokken lijn verbindt de percentages van de in het Radboudumc behandelde patiënten. De gestippelde lijn geeft de landelijke percentages weer.

Toelichting op de grafiek

In de grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er geen correctie in de cijfers is toegepast wat betreft doodsoorzaak. DCIS is een ziekte die vooral de oudere mens treft, die vaak ook andere ziektes heeft. Daarom is het belangrijk te beseffen dat niet alle patiënten die overlijden, aan kanker overlijden. Bij DCIS is het zelfs onwaarschijnlijk dat iemand aan deze aandoening overlijdt.

Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31 december 2011 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn behandeld in het Radboudumc, exclusief de patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen voor radiotherapie.

De overlevingskansen van patiënten met DCIS zijn erg goed. Omdat DCIS veel minder vaak voorkomt dan borstkanker zijn de gegevens over deze kleinere groep patiënten moeilijker vergelijkbaar met de Nederlandse gegevens.


Patiënt­ervaringen borstkanker en DCIS

In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met borstkanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij borstkanker in het ziekenhuis. 46 patiënten vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren.

bekijk ervaringen

Patiënt­ervaringen borstkanker en DCIS

In 2015 heeft het Radboudumc aan patiënten met borstkanker gevraagd wat hun ervaringen zijn met de zorg bij borstkanker in het ziekenhuis. 46 patiënten vulden de vragenlijst in. Wij gebruiken deze resultaten om onze zorg verder te verbeteren. Hieronder ziet u eerst de belangrijkste resultaten samengevat. Daarna krijgt u een uitgebreider beeld van de algemene waardering en de waardering per thema.
  • Patiënten met borstkanker waarderen de zorg met een 8,5.
  • 47% van de patiënten zou het Radboudumc zeer waarschijnlijk aanbevelen bij andere patiënten met kanker en 53% van de patiënten is neutraal.
  • De patiënten waren het meest positief over het serieus nemen van klachten, bejegening zorgverleners en vermoeidheidsklachten.
  • Van alle beoordeelde thema’s waren patiënten het minst positief over de organisatie.

Algemene waardering

Hieronder ziet u de algemene beoordeling door patiënten met borstkanker.
Created with Highcharts 4.2.6percentage Patiëntervaringen borstkanker en DCIS444222222222222333111111333555282828282828262626262626232323444444404040555555404040505050686868707070727272727272757575545454494949424242565656505050score: 0-5score: 6-8score: 9-10Hoe beoordeelt u de termijn waarop u terecht kon bij dit zieken… Hoe beoordeelt u de informatie die u heeft gekregen?Hoe beoordeelt u het luisteren van de zorgverlener(s)?Hoe beoordeelt u de tijd en aandacht die de zorgverlener(s) voor… Hoe beoordeelt u de deskundigheid van de arts(en)?Hoe beoordeelt u de afstemming en samenwerking tussen de zo… Hoe beoordeelt u de wachttijd tot de uitslag van het onderzoek?Indien er met u een behandelplan is besproken, hoe beoordeelt … Hoe beoordeelt u (het resultaat van) de behandeling?Indien er sprake is van nazorg door het ziekenhuis, hoe beoorde… 0204060801001030507090Radboudumc

Waardering per thema

Hieronder ziet u per thema de ervaringen van patiënten met borstkanker.
Grafiek
Patiënten beantwoorden vragen over verschillende thema’s in de zorg. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of de arts u de ruimte gaf om mee te beslissen over de behandeling of operatie. Dit is één van de vragen die valt onder het thema shared decision making. De antwoorden op de verschillende vragen per thema vormen gezamenlijk de totale beoordeling van een thema. De beoordeling per thema wordt weergegeven in drie categorieën: positieve, neutrale en minst positieve ervaringen.

 

DCIS

DCIS is 'ductaal carcinoom in situ', een voorloper van borstkanker. Hier vindt u de ervaringen van patiënten met DCIS die in het Radboudumc zijn behandeld en de overlevingscijfers. We raden u aan om deze informatie te bespreken met uw (huis)arts.

inloggen