Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien.

Van 2010 tot 2014 behandelden wij 153 patiënten voor DCIS in ons ziekenhuis. In de grafiek hieronder ziet u van deze patiënten het percentage dat 1 tot 5 jaar na de diagnose nog in leven is. Deze percentages vergelijken we met het Nederlandse gemiddelde.

Alle grafieken geven alleen patiënten weer die een nieuwe diagnose kanker hebben gekregen in het Radboudumc of elders en die hun eerste behandeling in het Radboudumc kregen. Er komen naar het Radboudumc ook veel patiënten in een latere fase van hun ziekte, voor een tweede of nog verdere behandeling. Deze groep patiënten komt niet voor in onderstaande gegevens.
Grafiek

Toelichting op de grafiek

  • Patiënten met kanker kunnen overlijden aan kanker, maar ook aan andere oorzaken zoals een ongeval of een andere aandoening. In bovenstaande grafiek staat de absolute overleving. Dat betekent dat er géén onderscheid is gemaakt naar doodsoorzaak. Niet al deze patiënten hoeven dus aan kanker te zijn overleden. Bij DCIS is het zelfs onwaarschijnlijk dat iemand aan deze aandoening overlijdt.
  • De overlevingskansen van patiënten met DCIS zijn erg goed. Omdat DCIS veel minder vaak voorkomt dan borstkanker, zijn de gegevens van deze kleinere groep patiënten in het Radboudumc moeilijk vergelijkbaar met de gegevens van heel Nederland. De gegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Deze database is in het beheer van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
  • Alle patiënten zijn vanaf hun diagnose tot en met 31-12-2014 gevolgd. Deze grafiek is gemaakt op basis van gegevens van patiënten die zijn gediagnosticeerd en/of behandeld in het Radboudumc. De patiënten uit andere ziekenhuizen die alleen zijn doorverwezen naar het Radboudumc voor radiotherapie zijn hierin niet meegerekend. 

DCIS

DCIS is 'ductaal carcinoom in situ', een voorloper van borstkanker. Hier vindt u de ervaringen van patiënten met DCIS die in het Radboudumc zijn behandeld en de overlevingscijfers. We raden u aan om deze informatie te bespreken met uw (huis)arts.

Kans op overleving DCIS

Een belangrijk doel van de behandeling is om patiënten van DCIS te genezen en daarmee te voorkomen dat er borstkanker ontstaat die zou kunnen uitzaaien. bekijk overlevingskansen
  • Medewerkers
  • Intranet